ارکان بازار سرمایه در ایران


شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، به عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، وظیفه تاسیس و راهبری نهادهای واسط در بازار سرمایه ایران را عهده دار می ­باشد. در واقع این شرکت نقش امین را دارد که جهت حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار اسلامی (صکوک) و حصول اطمینان از عملیات بانی، در خصوص مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب­ ها و صحت صورت های مالی و عملکرد اجرایی به صورت مستمر رسیدگی و اظهار نظر می­نماید. در این خصوص مصاحبه ای با غلامرضا ابوترابی، مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شرح زیر انجام شده است.او در این گفت و گو پشت صحنه تسویه وجوه بازار١٢ هزار میلیارد تومانی بدهی را تشریح کرده است.

بازار سرمایه - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

تا همین چند سال‌ اخیر، اکثر مردم تنها راه پس‌انداز یا حتی سرمایه‌گذاری کردن را نگهداری پول‌های خود در بانک می‌دانستند. دلیلش هم این بود که با سایر روش‌های سرمایه‌گذاری آشنایی نداشتند. مثلاً آن‌ها نمی‌دانستند که یک فرد عادی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در واحدهای یک شرکت تولیدی، به اندازه دارایی خود در مالکیت آن‌ شرکت مشارکت کند. یا اینکه به اندازه دارایی خود در یک شرکت سرمایه‌گذاری سهیم شود.

الزام فرهنگ سازی و آموزش در بازار سرمایه

عدم استقبال درخور مردم از بازار اوراق بهادار، هجوم پرهیجان و گریز شتاب آلود سهامداران، استفادۀ سوء از عدم آگاهی مردم به ویژه در بازار اولیه و مواردی از این دست، مؤید دانش عمومی اندک از مفاهیم، کارکرد، قوانین، ارکان و سطح نازل فرهنگ بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه است.
۱- مقدمه
بازار سرمایه همچون دیگر بخش های اقتصاد ایران بازاری در حال توسعه و رو به تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی واجرایی، تزاید و تنوع واسطه های مالی، تعمیق بازار اوراق بهادار و دیگر اهداف توسعه بازار سرمایه بی توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی و مرتبط با آن که همچنان چشم اسفندیار نه تنها این بخش از اقتصاد ایران که تمامی کشورهای در حال توسعه است، به فرجام مطلوب نخواهد رسید.
عدم استقبال در خور مردم از بازار اوراق بهادار، هجوم پرهیجان و گریز شتاب آلود سهامداران، استفادۀ سوء از عدم آگاهی مردم به ویژه در بازار اولیه و مواردی از این دست، مؤید دانش عمومی اندک از مفاهیم، کارکرد، قوانین، ارکان و سطح نازل فرهنگ بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه است. این امر می تواند به عنوان یکی از دلایل فراز و فرودهای نامتعارف و گاه و بی گاه بورس های چنین کشورهایی نیز قلمداد شود. به هر روی ارتقای فرهنگ سهامداری همچون بهبود فرهنگ مصرف و تولید از الزامات گریز ناپذیر رشد و توسعۀ پایدار اقتصاد کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران محسوب می شود.
۲- اهداف آموزش و فرهنگ سازی
به طور کلی فرهنگ سازی و آموزش می تواند پنج هدف مشخص زیر را در بازار سرمایه تعقیب کند:
۲-۱- ورود آگاهانۀ مردم به بازار سرمایه
هر چند بازار سرمایه و به طور مشخص بورس ارکان بازار سرمایه در ایران اوراق بهادار تهران فعالیت قانونمند خود را از سال ۱۳۴۶ و با تصویب قانون مربوطه، به صورت رسمی و متشکل آغاز کرده است، لکن مسائلی همچون وقفۀ ۱۱ ساله ای که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ برفعالیت بورس حاکم شد، اقتصاد دولتی، توجه اندک ارباب رسانه در سال های اولیۀ آغاز مجدد فعالیت و از همه مهمتر عدم توجه به بسط فرهنگ سهامداری و نبود آموزش مناسب حتی در سطوح دانشگاهی، بورس اوراق بهادار را به پدیده ای سر به مهر در ایران تبدیل کرده است. هر چند توجه ویژۀ مطبوعات در چند سال گذشته، بازدهی قابل توجه و متداول بورس تا اواسط سال ۱۳۸۳، افتتاح بورس های منطقه ای و توجه مسئولان بازار سرمایه به فرهنگ سازی و آموزش مفاهیم پایه در میان طیف متنوعی از مخاطبان، به گونۀ در خور توجهی در شناساندن بورس اوراق بهادار به عموم مردم مؤثر بوده است، لکن فاصلۀ بسیار با شرایط مطلوب را از نرخ ۴ درصدی سهامداران نسبت به کل جمعیت می توان احساس کرد. هم اکنون قریب به ۳ میلیون نفر از جمعیت ۷۰ میلیونی ایران سهامدار هستند که از این تعداد نیز بخشی اندک حضور فعال در عملیات بورس دارند و به خوبی از حقوق خود مطلعند. حضور گستردۀ مردم در بازار سرمایه در صورتی که با شناخت و آگاهی آنان همراه باشد، پس اندازهای خرد را تحت نظارت مسئولان انباشته کرده و در عرضه های اولیه به سمت شرکت ها هدایت می کند، بر عمق بازار اوراق بهادار می افزاید و عملکرد آن را بهبود می بخشد، زمینۀ مناسبی برای دست یابی کاراتر به اهداف خصوصی سازی مهیا می سازد و از سوی دیگر مردم را از سود ناشی از فعالیت در بازار اوراق بهادار متنفع می سازد و گامی در راستای توزیع همگون تر ثروت برمی دارد.
به بیان دیگر حضور غایبان در بازار سرمایه در آن صورت که با آگاهی و شناخت آنان از مفاهیم و کارکرد این بازار همراه باشد، تأثیری مثبت بر تولید و توزیع ثروت خواهد گذاشت. از آن رو که یکی از دلایل اصلی مشارکت اندک مردم در بازار سرمایه عدم آگاهی آنان از چگونگی فعالیت در این بازار و به طور کلی دانش عمومی اندک جامعه از مفاهیم و کارکرد بازار اوراق بهادار است، شناساندن این بازار و فرهنگ سازی در این حیطه می تواند از اولویت های دست اندرکاران بازار سرمایه قلمداد شود.
۲-۲- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی
عدم شناخت جامعه ایران از ارکان، کارکرد و ابزار بازار سرمایه می تواند زمینه سوءاستفادۀ طیف متنوعی از متقلبان را فراهم آورد. این امر به ویژه در بازار اولیه نمود واضح تری دارد و تبلیغات دور از واقع و عدم ارایه اطلاعات مالی مناسب در مواردی منجر به شرکت گروهی از مردم در عرضۀ اولیه می شود، که از شناخت ابتدایی ترین حقوق خود محروم اند.
افراد مزبور از چگونگی نقدپذیری دارایی مالی خود در آینده نامطلعند و توانایی تحلیل ابتدایی فعالیت ناشران را ندارند و تنها به تبلیغات آنها دل بسته اند. هرچند گسترۀ نظارت در قانون جدید بازار سرمایه، بازار اولیه را نیز در برمی گیرد و نظارت مسئولان را با استفاده از نیروهای متخصص و روش های مدرن مورد توجه خاص خود قرار می دهد، لکن مؤثرترین روش حمایت از حقوق سهامداران، آگاه ساختن آنان از حقوق سهامداری و آشنا نمودن ایشان با مفاهیم و کارکرد بازار سرمایه است.
۲-۳- بهبود و اصلاح رفتار سهامداران
نوسانات بسیار بورس اوراق بهادار تهران به خوبی رفتار غیرحرفه ای و ناپختۀ فعالان بازار اوراق بهادار در ایران را عیان می سازد. هجوم خریداران به بازار اوراق بهادار به ویژه در دورۀ زمانی اندکی که مسئولان وقت بورس تهران با هدف کمک به کارکرد آزادانۀ بازار، محدودیت های اعمال شده را لغو کردند، نمود بیشتری یافت و هشدارهای پیاپی کارشناسان نسبت به قیمت های فزاینده و نامتعارف را بی اثر گذاشت.
انتظار نزول بورس تهران پس از صعود حباب گونه، چندان به درازا نیانجامید و این بار خروج شتاب آلود سهامداران از بورس اوراق بهادار، ضعف دانش عمومی فعالان بازار را به رخ کشید. نظیر چنین رویدادی در بازارهای مالی نوپای کشورهای عربی به وقوع پیوسته و بر اهمیت آموزش در بازار اوراق بهادار صحه گذاشته است. تصحیح انتظار سهامداران و کمک به درک بهتر آنان از رفتار بازار سرمایه، آموزش و فرهنگ سازی در سطوح متفاوت و در میان اقشار مختلف جامعه را به یاری می طلبد و بر لزوم آن پا می فشارد.
۲-۴- تعامل بیشتر میان مسئولان بازار سرمایه و مردم
برگزاری جلسات آموزشی، دریافت پرسش ها و مشکلات سهامداران و پاسخگویی نظامند به آنها راهکاری مؤثر در آگاهی هر چه بیشتر دست اندرکاران بازار سرمایه از مشکلات و مسائل ابهام آمیز مردم در ارتباط با بازار اوراق بهادار است. شناخت مسئولان و آگاهی آنان از سطح دانش عمومی بازار سرمایه و مشکلات فعالان آن، آنان را به درک بهتر شرایط حاکم بر حوزۀ تحت مسئولیت شان یاری می دهد و در شکل گیری و هدف گذاری اقدامات آنان مؤثر است.
۲-۵- بهبود عملکرد واسطه های مالی
آموزش و فرهنگ سازی به دو شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم در بهبود خدمات واسطه های مالی اثر گذار است. ارتقای سطح دانش عمومی و فرهنگ بازار سرمایه در میان عموم مردم و به ویژه سهامداران به عنوان متقاضیان خدمات واسطه های مالی، بر روابط عرضه و تقاضای خدمت واسطه گری مالی اثرگذار است و بدین طریق و به صورت غیرمستقیم کیفیت عملکرد واسطه های مالی را ارتقا می دهد. در صورتی که کارگزاران، مشاوران، سبد گردانان و دیگر واسطه های مالی، با مشتریانی در تعامل باشند که از دانش کافی درحیطۀ بازار سرمایه برخوردار باشند، نظارت بیشتری برعملکرد خود احساس می کنند و خود را ملزم به پاسخگویی و ارایه خدمات مناسب تر می دانند.
ازسوی دیگر گسترۀ آموزش می تواند واسطه های مالی را نیز دربرگیرد و به صورت مستقیم در بهبود خدمات آنان اثرگذار باشد. تعریف مدارک مورد تأیید سازمان بورس و الزام داوطلبان به طی دوره های آموزشی ویژه و شرکت در آزمون های مرتبط به منظور دریافت مدارک مزبور، می تواند نیروهای متخصص و آموزش دیده ای را با تأیید سازمان مزبور روانۀ بازار سرمایه کند و در گذار از بازار شبه سنتی به بازار مدرن نقش مؤثری ایفا نماید.
۳- نهاد مسئول
نهاد مسئول آموزش و فرهنگ سازی بسته به نوع وحیطۀ عملکرد قابل تفکیک است. فرهنگ سازی به مفهوم آشنا ساختن عموم مردم با مفاهیم ابتدایی و پایۀ بازار سرمایه و تشویق آنان به حضوری آگاهانه در این بازار، فرآیندی بلندمدت را پیش رو می بیند و نیازمند تدوین و اجرای طرح هایی با گسترۀ زمانی طولانی است. از دیگر سو بسط و تعمیق فرهنگ بازار سرمایه هر چند نهادهای فعال در این بازار و در نهایت کل اقتصاد جامعه را منتفع می سازد، نباید با رویکردی انتفاعی نگریسته شود. در صورتی که فرهنگ سازی رویکردی انتفاعی داشته باشد، به بازاریابی برای اوراق بهادار خاص یا خدمات واسطه های مالی تنزل خواهد یافت. و به جای تعمیق دانش عمومی و دعوت به حضور آگاهانه مردم در بازار سرمایه به تحریک احساسی آنان خواهد پرداخت. بنابراین به دلیل دامنۀ زمانی بلندمدت یا به بیان دیگر دیر بازده بودن طرح و همچنین لزوم رویکرد غیرانتفاعی، فرهنگ-سازی و آموزش مفاهیم پایۀ بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شدنی است.
آموزش های تخصصی و حرفه ای در حوزۀ بازار سرمایه برخلاف فرهنگ سازی، از آن رو که طیف خاصی از جامعه و نه کل آن را مخاطب قرار می دهد و دامنۀ زمانی بسیار کوتاه تری را دربردارد و می تواند با اهداف انتفاعی صورت گیرد، توسط بخش خصوصی قابل ارایه است. هر چند انجام چنین آموزش هایی نیز بی نیاز از نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیست و مجوز نهاد مزبور به متقاضیان ارایه چنین آموزش هایی ضروری به نظر می رسد.
۴- تجربه سایر کشورها
استفاده از تجربۀ کشورهای موفق در بازار سرمایه می تواند به عنوان ضرورتی انکارناپذیر برای بورس های در حال توسعه قلمداد شود. در مطالعۀ پیش رو آموزش و فرهنگ سازی در زمینۀ بازار اوراق بهادار در آمریکا که از بزرگترین و پیشرفته ترین بازار سرمایه در جهان برخوردار است و مالزی که قرابت های فرهنگی و مذهبی بسیاری با ایران دارد، مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
۴-۱- آمریکا
کارکنان بخش آموزش سرمایه گذاران در کمیسیون بورس و اوراق بهادار با بسیاری از نهادهای دولتی و فدرال مانند اتحادیه ها، گروه های مختلف مشتریان و سازمان های آموزشی همکاری نزدیکی دارند و از منابع و امکانات در اختیار آنان برای کمک به پیشبرد آموزش سرمایه گذاران استفاده می کنند.
در طول ده سال گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار مواد آموزشی مختلفی را برای کمک به درک سرمایه گذاران از مفاهیم اولیه ای همچون:
– ریسک و بازدهی انواع ابزارهای مالی
– اهمیت ایجاد تنوع در دارایی های مالی
– چگونگی تحقیق راجع به کارگزاران سهام و مشاوران سرمایه گذاری
– شیوۀ یافتن اطلاعات شرکت ها
را تدارک دیده است. کمیسیون همچنین اقدامات مفیدی در راستای کمک به سرمایه-گذاران در شناسایی و گریز از شیوه های فریب کارانه متخلفان انجام داده است. برای مثال طی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، کمیسیون بورس اوراق بهادار اقدام به راه اندازی چندین وب سایت دروغین با هدف هشدار به سرمایه گذاران کرد. این وب سایت ها به گونه ای بسیار جذاب طراحی شده بود و هر یک پس از مدت کوتاهی چند صدنفر از افرادی را که بدون تحقیق و بررسی کامل به فرصت های ارکان بازار سرمایه در ایران سرمایه گذاری هجوم می آورند، به خود جلب کردند. در هر مورد، پس از این که شخص اقدام به سرمایه گذاری می کرد با این هشدار روبه رو می شد:
”اگر به این طرح سرمایه گذاری پاسخ مثبت داده بودید، سرتان کلاه رفته بود!”
همچنین در دنبالۀ این هشدار، شیوۀ صحیح چگونگی کمک گرفتن از دیگران تشریح شده بود.
افزون بر این، اقدامات دیگری نیز در راستای آموزش سرمایه ارکان بازار سرمایه در ایران گذاران توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا به شرح زیر انجام شده است:
– راه اندازی یک صفحۀ ویژه در وب سایت SEC با هدف ارایۀ امکان جستجو در پایگاه داده ها و پاسخ به پرسش های رایج سرمایه گذاران
– انتشار چندین نشریه با هدف معرفی ابزارهای مالی جدید، راهبردهایی مناسب و دیگر مطالب مرتبط با سرمایه گذاری
– ارایۀ سرویس های دوسویه آزمون و محاسبۀ آزمایشی سرمایه گذاری در اینترنت
– دادن هشدارهای لازم به سرمایه گذاران
– برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی بزرگسالان با شیوه های خاص کلاهبرداران
– برگزاری دوره های آموزشی در دبیرستان ها و دانشگاه ها
– برگزاری سمینارهای بزرگ آموزشی؛
– انتشار نشریات آموزشی رایگان برای سرمایه گذاران
– ایجاد خط تلفن رایگان برای راهنمایی سرمایه گذاران بدون نیاز به پرداخت عوارض
– پاسخ گویی شخصی به مراجعان و افرادی که به هر صورت با SEC تماس برقرار می کنند.
برنامه های آموزشی کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا نه تنها برای سرمایه گذاران که برای خود این نهاد نیز مفید بوده است. کارکنان “ادارۀ آموزش و مساعدت سرمایه گذاران” با جمع آوری مجموعه ای از داده های دریافتی از سرمایه گذاران، شامل پرسش ها و شکایت-های متعدد آنها، در نهایت به ردیابی جریان های موجود در صنعت اوراق بهادار و شناسایی کارگزاران، مؤسسه ها، و فروشندگان دردسرساز می پردازند. پژوهش و بررسی همین داده ها به کارکنان اداره و بخش های دیگر ESC نیز در ارزیابی ریسک، هدف گیری منابع، و در دست گرفتن ابتکار عمل در بازار سرمایه کمک شایانی می کند.
اگر مردم با شیوه های کلاهبرداران اوراق بهادار آشنا باشند و بدانند که موارد پیش آمده را به کجا باید گزارش کنند، همین امر می تواند به شکل یک سیستم هشدار سریع و کمک به مبارزه با کلاهبرداری عمل کند. در طول سال مالی ۲۰۰۳ نزدیک به ۲۵۰۰۰۰ مورد به صورت پیشنهاد، شکایت، پرسش، پست الکترونیک مشکوک به اداره آموزش و مساعدت سرمایه گذاران و بخش رسیدگی به شکایت های اینترنتی گزارش شده است.
۴-۲- مالزی
کمیسیون اوراق بهادار مالزی توجه بسیاری به مقوله آموزش سرمایه گذاری از خود نشان داده است. مرکز توسعه صنعتی اوراق بهادار اجرای برنامه های کمیسیون در امر آموزش سرمایه گذاران را برعهده دارد. وظایف واحد آموزش این مرکز عبارت است از:
– برگزاری سمینار، کارگاه آموزشی و برنامه های آموزشی ویژۀ مدیران، واسطه های مالی و سرمایه گذاران جزء
– برگزاری برنامه های آموزش تکمیلی و تخصصی ویژۀ افراد دارای مجوز فعالیت در بازار سرمایه
– برگزاری برنامه های آموزشی ویژۀ کارکنان کمیسیون اوراق بهادار در محیط کار یا در منزل
– برگزاری آزمون اعطای مجوز فعالیت در بازار سرمایه
– آموزش سرمایه گذاران در خصوص حقوق متعلق به سرمایه گذاران بازار سرمایه
– ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری در بازار سرمایه در میان عموم مردم از طریق نصب تابلوهای نمایشی و توزیع مواد و ابزارهای آموزشی.
– این برنامه ها متناسب با نوع سرمایه گذاران و اهداف آموزشی برگزار می شوند و برحسب نوع دوره آموزشی، در مواردی هزینۀ برگزاری از شرکت کنندگان دریافت می شود.
۵- نتیجه گیری
فرهنگ سازی و آموزش مفاهیم، کارکرد و ارکان بازار سرمایه در جامعه ایران که به رغم سابقۀ فعالیت قریب به ۴۰ سالۀ بورس اوراق بهادار، تنها نزدیک به ۴درصد از جمعیت ۷۰ میلیونی آن سهامدار هستند، یک ضرورت است.
مقدمۀ توسعه بازار سرمایه به عنوان ابزار گردآورندۀ پس اندازهای خرد و هدایت آنها به سوی شرکت های سرمایه پذیر و همچنین نهاد نقد کنندۀ دارایی های مالی، بسط فرهنگ و ارتقای دانش عمومی و آشناسازی جامعۀ بیگانۀ ایرانی با این بازار است.
فرهنگ سازی از آن رو که اهدافی غیرانتفاعی و بلندمدت همچون ورود آگاهانۀ مردم به بازار سرمایه، جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، اصلاح رفتار سهامداران و بهبود عملکرد واسطه های مالی را دنبال می کند، توسط بخش خصوصی که اصالتی انتفاعی دارد انجام ناشدنی است و در ساختار جدید بازار سرمایه تنها نهادی که صلاحیت پذیرش مسئولیت آن را دارد، سازمان بورس و اوراق بهاداراست. هر چند آموزش های حرفه ای و پیشرفته در بازار سرمایه توسط بخش خصوصی امکان پذیر است و ضرورتی به حضور اجرایی سازمان بورس در این عرصه نیست، اما نقش نظارتی این سازمان در این زمینه نیز اجتناب ناپذیر است.

اشاره:
جهانی شدن با پیوند شرکت ها به بازارهای بین ارکان بازار سرمایه در ایران المللی و افزایش فضای رقابتی، تجدید ساختار شرکت ها را ضروری کرده است.ادغام شرکت ها، تصاحب مالکانه و گسترش بازارهای هدف، از جمله تلاش هایی هستند که شرکت ها برای ادامۀ حیات اقتصادی خود به آن متوسل می شوند.
این شرکت ها هم چنین برای تأمین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از بازارهای سرمایۀ داخلی و بین المللی هستند و در این میان راهبری شرکت ها Corpoate Gover Nance معیاری است که نقشی اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران و وام دهندگان ایفاد می کند.
در حقیقیت، این نگرش و گسترش آن، نتیجۀ رسوایی های مالی و ورشکستگی هایی است که طی دهۀ اخیر دامن گیر بسیاری از شرکت ها شده و آثار اقتصادی مخربی برجای گذاشته است. راهبری شرکت ها، ساختاری برای توزیع حقوق و مسئولیت ها است و در این راستا قوانین و رویه های لازم برای تصمیم گیری پیرامون امور شرکت را مشخص می کند و بدین ترتیب زمینۀ کاهش ریسک، کارایی وعملکرد بهتر، سهولت در جذب سرمایه و رشد اقتصادی مناسب تر را فراهم می آورد.

در مورد بازار دوم بورس در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

معاون پیشین دبیرکل بورس تهران می گوید رهایی قیمت گذاری. دستوری کالاها پس از ورود صنایع مختلف به بورس کالا. از جمله اثرات مثبت بازار سرمایه برای اقتصاد است .

به گزارش بورس تابناک حسن فهیمی راد افزود هر. محصولاتی که عرضه آن ها به بورس کالا سپرده شده. شده اند این پیشکسوت بازار سرمایه تأکید کرد کارشناسان اتفاق. نظر دارند که عرضه محصولات از طریق بورس کالا مزیت.

به گزارش بورس تابناک یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو. با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه سنا اظهار کرد با. عملکرد دولت به ویژه در حوزه بازار سرمایه ارکان بازار سرمایه در ایران ارکان بازار سرمایه در ایران وارد است. تمام مباحثی که به ویژه در حوزه بازار سرمایه مطرح.

کل هموزن و شاخص کل فرا بورس هر سه با رشد. بیش از ۴ درصدی رو به رو بودند و بورس . به اتفاقاتی که پیرامون قیمت گذاری خودرو رخ داد بورس .

به گزارش بورس تابناک این هفته بورس متاثر از خبر. سازمان بورس در کمیسیون اقتصادی مجلس در روز یکشنبه و. سه شنبه تقریبا جو خوبی بر بازار سرمایه حاکم شد. مثبت دیگری برای بازار سرمایه در هفته ای که پشت.

در حالی که وزیر اقتصاد از تقویت صندوق تثبیت بازار . جدید به این صندوق را اتفاقی مثبت برای بازار تلقی.

به گزارش بورس تابناک وزیر امور اقتصادی و دارایی روز. بازار سرمایه با منابع جدید خبر داد گفتنی است این. مهرماه سال ۹۶ به منظور تثبیت بازار سرمایه و محافظت. از نوسانات شدید در شرایط بحرانی بازار آغاز به کار.

یک کارشناس بازار سرمایه پیشنهاد استفاده از ظرفیت فرا بورس ایران. برای پوشش معاملات مسکن و بازار های ثانویه را مطرح کرد.

به گزارش تسنیم مهدی رباطی کارشناس بازار سرمایه با اشاره. به اینکه فرا بورس ایران می تواند مبدا تحول اقتصاد کشور. باشد تاکید کرد فرا بورس هر چند همنام بورس است ولی. در بورس ممکن نیست و تاکنون به آن توجه جدی.

به گزارش بورس تابناک مدیریت پذیرش و بازار یابی شرکت بورس . شرکت سیمان قشم در بازار اصلی این بورس خبر داد. تا شمار شرکت های سیمانی پذیرش شده در بورس کالا. در بازار اصلی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

یک پیشکسوت بازار سرمایه گفت هیات مدیره جدید سازمان بورس . از سابقه فعالیت در ارکان بازار سرمایه به ویژه بورس . های امید را برای بهبود شرایط بورس و بازگشت اعتماد. به این بازار فراهم آورد .

در سازمان بورس گفت رئیس جدید این سازمان سابقه فعالیت. در پست های مختلف مدیریتی در ارکان بازار سرمایه ازجمله. شرکت های سرمایه گذاری کارگزاری و بورس کالا را دارد. این پیشکسوت بازار سرمایه افزود سایر اعضای هیات مدیره سازمان.

یک کارشناس بازار سرمایه به صنایع پیشرو در بازار سهام. برخی ریسک ها همچنان بازار سرمایه از جذابیت بیشتری نسبت. به سایر بازار ها برای سرمایه گذاری برخوردار است .

به مهمترین ریسک های معاملات بازار سهام اشاره کرد و. توان به عنوان بزرگترین ریسک پیش روی فعلی بازار عنوان. کرد دولت ممکن است در ۶ ماه دوم سال به. بازار نیست و بر روند معاملات بورس تاثیرگذار خواهد بود.

نسبت مقررات گذاری حرفه ای و نظارت عمومی بر بازار . سرمایه در عین حفظ استقلال این بازار چیست آیا نظارت. تخصصی بر بازار اوراق بهادار که هم سو با استقلال. این بازار است نظارت عمومی مراجع بالادستی خارج از ارکان.

نظریه پردازی "نظارت بر وضع مقرره مبتنی بر استقلال بازار . گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار محمود باقری. نسبت مقررات گذاری حرفه ای و نظارت عمومی بر بازار . سرمایه در عین حفظ استقلال این بازار چیست آیا نظارت.

به گزارش بورس تابناک وزارت صنعت معدن و تجارت صمت. بازار نسبت به هفته گذشته کاهش یافت این ادعا در. که قیمت سیمان کف بازار هنوز به قیمت های اعلامی. بازار سیمان متمرکز خواهیم بود و همه خرده فروشان و.

انتقال سهام عدالت خارج از بورس وجود دارد اظهار کرد. از طریق بازار سرمایه معامله می شود که البته روش. مستقیم معاملات آن نیز متوقف است در بورس هیچ گاه. ادامه افزود بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق.

به گزارش بورس تابناک محمد حسن ابراهیمی سرو علیا گفت. بورس تصمیم گرفت تا مجوز تاسیس کارگزاری صادر کند ابراهیمی. بورس ارسال شده که با ۴ شرکت مصاحبه انجام شد. وی با بیان اینکه در بازار سرمایه, ۱۰۸ کارگزاری فعال.

بر اساس مصوبه اخیر سازمان بورس مقرر شد ۵ درصد. از دارایی اشخاص در سایر نمادهای شرکت های بورس اوراق. بورس کالا و بورس انرژی به نماد اصلی آنها بورس .

به گزارش تابناک به نقل از بازار سرمایه بر. اساس مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار و اختیار. تفویض شده به مدیریت نظارت بر بورس ها مقرر شد. بورس اوراق بهادار بورس کالای ایران و بورس انرژی به.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا روند حرکت بازار . کند به طوریکه امروز شاهد بودیم که شاخص کل بورس . رود بازار سرمایه در روزهای آینده با منطقه مقاومتی خود. روزهای آینده ارکان بازار سرمایه در ایران اقبال نسبی به سهام ریالی بازار است تا.

برای ورود به بازار بورس و اوراق بهادار مفاهیم بسیاری. کاربردی بازار سرمایه را که اطلاعاتی مفید در اختیار سرمایه.

برای ورود به بازار بورس و اوراق بهادار مفاهیم بسیاری. است سایت سازمان بورس و اوراق بهادار در پایگاه اینترنتی. سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس seo ir اطلاعات. بازار و توضیح جایگاه آن ها در بازار سرمایه اطلاعات.

مدیریت پذیرش و بازار یابی شرکت بورس کالای ایران با صدور. بازار اصلی این بورس خبر داد تا شمار شرکت های. سیمانی پذیرش شده در بورس کالا به ۵۶ شرکت برسد.

به گزارش بورس تابناک براساس این اطلاعیه پذیرش محصول شرکت. جاری در بازار اصلی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار. عرضه محصول سیمان شرکت سیمان کارون در بورس کالا پذیرش. و لارستان در بورس کالا مورد پذیرش قرار گرفته اند.

سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس چیست و مناسب چه کسانی. است اگر فردی علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار . بورس ید اما نمیدانید باید از کجا شروع کنید سرمایه گذاری. غیر مستقیم در بورس گزینه ایده آل شماست سبدگردانی و.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره احتمال قانونی شدن. معاملات رمز ارزها در بورس گفت اکنون رمز ارزها از. هیچ جایگاهی در بازار سرمایه برخوردار نیستند اما اگر روزی.

به گزارش بورس تابناک محمدعلی دهقان دهنوی" در پاسخ به. هایی از احتمال انجام معاملات رمز ارزها در بورس کالا. ارزها در بورس کالا فراهم است یا خیر » گفت. این اقدام هیچگاه در دستور کار سازمان بورس نبوده است.

به گزارش بورس تابناک امروز مورخه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ برخی. شرکت های بورس ی خبر هایی را از افزایش سرمایه خود. حاضر در بورس ایران است که از ۱۵ بهمن سال. ۱۳۴۶ در بازار سهام حضور دارد تقاضای افزایش سرمایه و.

۷ راهبرد و ۳ محور اصلی بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ۷ راهبرد و ۳ محور اصلی برنامه‌های کلان بازار سرمایه را دوره جدید تشریح کرد.

به گزارش «کالاخبر»، مجید عشقی در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) درباره راهبردها و برنامه‌های کلان بازار سرمایه در دوره مدیریتی جدید گفت: همانطور که مقام معظم رهبری، در بیانیه گام دوم انقلاب، محورهای اصلی راه حل مشکلات اقتصادی کشور را درون‌زایی اقتصاد، مولد و دانش بنیان شدن، مردمی کردن و کاهش تصدی دولت و نهایتا برون‌گرایی با استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور اعلام فرموده اند، سازمان بورس و اوراق‌بهادار در دوره جدید تلاش می‌کند با این جهت‌گیری و در نظر قرار دادن اهداف کلان خود شامل حمایت از سرمایه‌گذاران، ایجاد بازار شفاف، کارا و منصفانه و کاهش ریسک فراگیر، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را تنظیم، اجرا و رصد کند.

او، تاکید کرد: راهبردها و رئوس برنامه‌های هیات مدیره جدید سازمان در جلسه شورای عالی بورس مطرح و مقرر شد برنامه تفصیلی مزبور در اولین فرصت تهیه و برای طرح در جلسات شورای عالی بورس ارائه شود.

مجید عشقی با اشاره به ۷ راهبرد اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره جدید مدیریت، اعلام کرد: نخستین راهبرد، توجه به مکانیزم‌های مدرن به منظور افزایش نظارت عامه بر فعالیت ناشران است. دومین راهبرد، توسعه ابزارهای نظارتی به شکل پیش‌گیرانه و متناسب با توسعه بازار خواهد بود.

به گفته رییس سازمان بورس، راهبرد سوم، اصلاح قوانین و مقررات به سمت افزایش عدالت و پاسخگویی در کل بازار است و تقویت اکوسیستم تامین مالی در سطح متوسط و خرد از طریق ابزارهای نوین به عنوان چهارمین راهبرد دنبال خواهد شد.

مجید عشقی، اعلام کرد: تسهیل‌گری و توسعه زیرساخت‌های جذب و مدیریت سرمایه خارجی در بازار در کنار بازمهندسی ساز و کار رسانه‌ای و نشر اطلاعات در بازار و تقویت نظارت بر آن، راهبردهای پنجم و ششم مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره جدید است.

به گفته رییس سازمان بورس، آخرین راهبرد مدیریت جدید، بازمهندسی نسل نوین زیرساخت‌های فنی با هدف افزایش امنیت، پایداری و سهولت دسترسی خواهد بود.

عشقی، در تشریح رئوس برنامه‌های هیات مدیره جدید سازمان بورس، توضیح داد: بر مبنای راهبردهای اشاره شده در بالا که با در نظر گرفتن اهم چالش‌های بازار سرمایه تدوین شده‌اند، برنامه‌هایی در سه محور در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته رییس سازمان بورس، نخستین محور رئوس برنامه های هیات مدیره جدید، تمرکز بر ماموریت و رسالت اصلی سازمان مبنی بر توسعه بازار سرمایه است. او تاکید کرد: این برنامه محوری با تکیه بر مواردی چون افزایش سهم تامین مالی بخش تولید و توسعه بنگاه‌ها از بستر بازار سرمایه؛ تنوع‌بخشی و تعمیق بازار سرمایه (در ابعاد بازار، ابزار و نهاد)؛ افزایش شفافیت و کیفیت اطلاعات منتشر شده در بازار سرمایه؛ مقررات‌زدایی، اصلاح فرآیندهای کاری و افزایش کارایی بازارهای مالی؛ توسه نهادهای مالی و انحصار زدایی؛ توسعه و تقویت زیرساخت‌های فنی؛ تسهیل‌گری و شفاف سازی صدور مجوزها در بازار سرمایه و توسعه بازار بدهی و افزایش نقدشوندگی آن به عنوان مکمل بازار سهام دنبال خواهد شد.

عشقی «حرکت به سمت نظارت هوشمند و فراگیر» را به عنوان دومین برنامه محوری هیات مدیره جدید معرفی و اعلام کرد: این برنامه از طریق ارتقای ابزارهای نظارتی متناسب با رشد بازار و تکنولوژی؛ ایجاد ساز و کار تعاملی و نظارت عموم سرمایه گذاران (خرد و عمده) بر بازار؛ استقرار نظام جامع مدیریت ریسک در بازار؛ اصلاح نظام حاکمیت شرکتی و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران؛ شناسایی و پیگیری فعالیت‌های متخلفانه و مجرمانه در بازار با استقرار سامانه های پایش هوشمند بازار؛ ابهام زدایی از مقررات و رفع خلأهای مقرراتی و تسریع، کارآ و اثربخش کردن فرآیندهای رسیدگی به تخلفات اجرایی خواهد شد.

به گفته رییس سازمان بورس واوراق بهادار، آخرین محور از رئوس برنامه های هیات مدیره جدید با محوریت «فرهنگ‌سازی و نظم بخشی به فضای گردش اطلاعات در بازار سرمایه» به اجرا در خواهد آمد.

او گفت: در اجرای سومین برنامه محوری، پایش و توسعه حداکثری درگاه‌های رسمی و دارای مجوز ارایه اطلاعات؛ تدوین برنامه‌های گسترده آموزشی، ترویج و فرهنگ‌سازی با استفاده از ظرفیت ارکان بازار سرمایه و نهادهای مالی فعال در آن و دانشگاه‌ها؛ تقویت درگاه‌های اطلاع رسانی تخصصی ارکان بازار سرمایه در ایران در حوزه بازار سرمایه و تعامل با فعالان بازار سرمایه جهت ساماندهی به گردش اطلاعات در فضای مجازی مد نظر قرار خواهد گرفت.

عشقی ابزار اطمینان کرد: با اجرای برنامه های بالا، به اهداف تعیین شده در حمایت از سرمایه گذاران و کسب اعتماد آنها و ایجاد بازار کارآ دست خواهیم یافت.

رییس سازمان بورس در عین حال تاکید کرد: در کنار برنامه‌های مطرح شده، با توجه به شرایط موجود، پروژه بزرگ سهام عدالت با توجه به گستردگی و پیچیدگی‌های آن با بهره‌گیری از نسل نوین زیرساخت‌های فنی و تکنولوژی، در دستور کار جدی هیات مدیره سازمان خواهد بود.

او با اشاره به اهمیت منابع انسانی در تحقق اهداف و برنامه هایش برای بازارسرمایه گفت: اجرای این برنامه ها بی‌شک، بدون اتکا به سرمایه انسانی که در بدنه بازار سرمایه و به ویژه در ارکان اصلی بازار، مشغول به فعالیت هستند، امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراینف توجه ویژه به سرمایه‌ انسانی و اصلاح ساختارهای اداری از اولویت‌های دورن سازمانی هیات مدیره جدید است.

رییس سازمان بورس در پایان، از تمامی فعالان و ذینفعان بازار سرمایه شامل عموم مردم، ارکان بازار، نهادهای مالی، ناشران، دستگاه‌های نظارتی و سیاست‌گزار درخواست کرد: با ارائه رهنمودها، پیشنهادهای خود هیات مدیره جدید را در غنابخشی به برنامه‌ها و تحقق هرچه بیشتر آنها یاری کنند.

بورس کالای مشترک ایران و سوریه راه‌اندازی می‌شود/ تاسیس دفتر بورس کالای ایران در دمشق

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: طبق مذاکرات انجام شده قرار است بورس کالای مشترک ایران و سوریه با همکاری مراجع ذیربط در دو کشور تاسیس و راه اندازی شود.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایلنا، مجید عشقی با اشاره به جزییات همکاری بورس ایران و سوریه اظهار داشت: همکاری بازار سرمایه ایران و سوریه پس از امضای موافقت‌نامه دوجانبه میان سازمان بورس و اوراق بهادار و نهاد ناظر بازار سرمایه سوریه (SCFMS) در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در تهران وارد سطح جدیدی شد.

وی با بیان اینکه در جریان مذاکراتی که میان نهادهای ناظر دو کشور صورت گرفت نقشه راه همکاری‌های بازار سرمایه دو کشور ترسیم شد، گفت: به دنبال تصویب این نقشه راه و در راستای اجرایی کردن آن ارکان بازار سرمایه در ایران جلسات متعددی در تهران و دمشق میان ارکان بازار سرمایه کشورمان از جمله توسط فرابورس و بورس کالا با نهاد ناظر بازار سرمایه سوریه و بورس دمشق و همچنین مقامات عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی آن کشور انجام شد.

رییس سازمان بورس ادامه داد: این تعاملات در یکسال گذشته به حدی از اهمیت رسید که منجر به تأسیس دفتر شرکت بورس کالای ایران در دمشق شده که به عنوان مرکز هماهنگ‌کننده فعالیت‌های بازار سرمایه دو کشور عمل می‌کند.

وی افزود: همچنین آخرین تحول در این خصوص، نشست رییس کمیسیون اقتصادی مجلس کشورمان به همراه «سید لفته احمدنژاد» عضو دیگر این کمیسیون با «عابد فضیله» رییس نهاد ناظر بازار سرمایه سوریه و «عبدالرزاق قاسم» رییس بورس دمشق در جریان سفر وزیر صمت و هیات همراه به سوریه است که در آن موضوعات متعدد در دستور کار بازارهای سرمایه دو کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که در ادامه این گفتگوها مقرر شد بورس کالای مشترک ایران و سوریه با همکاری مراجع ذیربط در دو کشور تاسیس و راه اندازی شود.

عشقی تاکید کرد: هم اکنون ۳۰ شرکت در بورس اوراق بهادار سوریه فعالیت دارند و حضور شرکت‌های ایرانی موجب عمیق شدن بازار سرمایه سوریه و همچنین کمک به فعالیت تولیدی این کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

شرکت دارایی مرکزی ارکان بازار سرمایه در ایران را بیشتر بشناسید / پشت صحنه تسویه وجوه بازار ١٢ هزار میلیارد تومانی اوراق بدهی

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، به عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، وظیفه تاسیس و راهبری نهادهای واسط در بازار سرمایه ایران را عهده دار می ­باشد. در واقع این شرکت نقش امین را دارد که جهت حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار اسلامی (صکوک) و حصول اطمینان از عملیات بانی، در خصوص مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب­ ها و صحت صورت های مالی و عملکرد اجرایی به صورت مستمر رسیدگی و اظهار نظر می­نماید. در این خصوص مصاحبه ای با غلامرضا ابوترابی، مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شرح زیر انجام شده است.او در این گفت و گو پشت صحنه تسویه وجوه بازار١٢ هزار میلیارد تومانی بدهی را تشریح کرده است.

شرکت دارایی مرکزی را بیشتر بشناسید / پشت صحنه تسویه وجوه بازار ١٢ هزار میلیارد تومانی اوراق بدهی

بورس24 - علیرضا باغانی

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ، به عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، وظیفه تاسیس و راهبری نهادهای واسط در بازار سرمایه ایران را عهده دار می باشد. در واقع این شرکت نقش امین را دارد که جهت حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار اسلامی (صکوک) و حصول اطمینان از عملیات بانی، در خصوص مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب ها و صحت صورت های مالی و عملکرد اجرایی به صورت مستمر رسیدگی و اظهار نظر می نماید. در این خصوص مصاحبه ای با غلامرضا ابوترابی، مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شرح زیر انجام شده است.

این شرکت از چه زمان و با چه شرایطی تاسیس شد؟

این شرکت، به موجب ماده 2 دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط مصوب 89.05.11 شورای عالی بورس و اوراق بهادار ، تاسیس و فعالیت خود را از تاریخ 89.11.23 آغاز نمود. موضوع فعالیت شرکت؛ تاسیس، اداره و راهبری نهادهای واسط موضوع بند «د» ماده 1 قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر اساس دستورالعمل نهادهای واسط، مصوب شورای عالی بورس و سایر مقررات مربوطه است. همچنین با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می تواند نسبت به سایر فعالیت­ها اقدام نماید. در حقیقت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با توجه به جایگاهی که در بازار سرمایه دارد باید حافظ منافع خریداران اوراق بهادار اسلامی ( صکوک ) بوده و بر تمام مراحل اعم از خرید و اجاره دارایی، فروش و بازخرید اوراق، نحوه بکارگیری سرمایه جذب شده با توجه به ماهیت اوراق، نحوه پرداخت سود و اقساط اوراق و نحوه عملکرد نهادهای واسط و ارکان انتشار اوراق نظارت نماید.

همچنین ترکیب سهامداران آن، 49 درصد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، 29 درصد شرکت فرابورس ایران، 20 درصد شرکت بورس اوراق بهادار تهران و 2 درصد شرکت تعاونی کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

ماهیت نهاد واسط و نقش آن در فرآیند انتشار اوراق چگونه است؟

نهادهای واسط مالی (SPV)، در قالب حقوقی، شرکت هایی با مسئولیت محدود می­باشند که در بازار سرمایه ایران توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص)، تاسیس می گردند. این شرکت ها در زمان تاسیس، با سرمایه 10 میلیون تومانی فعالیت خود را آغاز نمودند و 99 درصد سهامداران نهادهای واسط، شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه و 1 درصد را شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تشکیل می ­دهد.

موضوع فعالیت نهادهای واسط «خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار به منظور تامین مالی طرح­های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت­ هایی است که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد». همچنین وجود این نهادها به میزان زیادی از نکول ارکان بازار سرمایه در ایران اوراق جلوگیری به عمل می آورد. به طوری که تاکنون حتی یک ورقه نیز با تاخیر در پرداخت اقساط و نکول مواجه نشده است. نهاد واسط بجز موارد تعیین شده در موضوع فعالیت اساسنامه خود، مجاز به فعالیت دیگری نمی باشد.

فرآیند تخصیص و فعالیت نهادهای واسط چگونه است؟

فرآیند اختصاص نهاد واسط جهت انتشار اوراق تامین مالی بدین صورت است که ابتدا بانی، جهت تامین مالی خود به مشاور عرضه مراجعه کرده و پس از ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انتشار اوراق بهادار، مجوزهای لازم از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می­ شود. صدور مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار منوط به تخصیص نهاد واسط از سوی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه است.

هر کدام از اوراق بهاداری که منتشر می­ شود نیازمند یک نهاد واسط مالی است. شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، تاکنون قریب به 50 نهاد واسط مالی ثبت کرده که هر کدام از این نهادها، اختصاص به یک ورقه دارد. برای مثال نهاد واسط مالی فروردین، مربوط به انتشار اوراق اجاره شرکت مدیریت سرمایه­گذاری امید (سهامی عام) بوده یا نهاد واسط مالی بهمن یکم، مربوط به انتشار اوراق مرابحه شرکت سیمان شرق (سهامی عام) است.

این نهادهای واسط مالی پرسنل نداشته و صورت‌های مالی آن ها را شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه تنظیم می کند. اگرچه این نهادها،شخصیت حقوقی مستقلی دارند اما غیرانتفاعی بوده و به دنبال سودآوری نیستند.

سازوکار انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) و نقشی که نهاد واسط در فرآیند انتشار اوراق دارد را توضیح دهید؟

برای مثال در اوراق اجاره، حق استفاده از منابع یک دارایی یا مجموعه ای از دارایی­ها، در قبال اجاره بها از مالک به شخص دیگری منتقل می شود. مدت قرارداد اجاره مشخص است و اجاره بها را می توان در ابتدای دوره، انتهای دوره با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت کرد.

ساز و کار اوراق اجاره به شرط تملیک بدین صورت است که ناشر، پس از انتشار اوراق اجاره و جمع آوری وجوه از دارندگان اوراق، دارایی را از بانی یا فروشنده خریداری نموده و آنرا به بانی اجاره به شرط تملیک می دهد. در پایان قرارداد، بانی باید اصل پولی که از ناشر دریافت کرده بود را به همراه آخرین قسط باقی مانده از اوراق، به ناشر جهت پرداخت به دارندگان اوراق تحویل دهد و دارایی اجاره داده شده به تملک او درآید. لازم به ذکر است که دارایی مبنای انتشاری که به عنوان پشتوانه این اوراق در دفترخانه به ملکیت ناشر درآمده بود، مجددا در پایان قرارداد به تملک بانی درخواهد آمد.

درآمد اصلی شرکت مدیریت دارای مرکزی چیست؟

ماهیت اصلی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه غیرانتفاعی بوده و تنها درآمد آن از محل کارمزد است.

برای توسعه اوراق بازار سرمایه کشور چه تدبیری اندیشیده اید؟

خوشبختانه شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در زمینه فرهنگ سازی و آشنا نمودن سرمایه گذاران نسبت به ابزارهای مالی جدید و کارکرد آن ها گام های مفیدی برداشته است. در صورتی که ابزارهای مالی طراحی شده متناسب با نیازهای طبیعی سرمایه گذاران و بازارهای مالی باشد، این امر خود سبب استقبال روزافزون سرمایه­ گذاران خواهد شد. به عبارتی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی نقش مهمی در موفقیت یک ابزار در بازارهای مالی ایفا می کند.

از جمله اقداماتی که این شرکت در حوزه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی انجام داده، می توان به برگزاری جلسات متعدد با ارکان انشار اوراق، شناسایی چالش های موجود در مسیر انتشار اوراق و تلاش برای رفع آن ها، تشکیل کانال تلگرام (@sukuk_ir) جهت آشنا نمودن فعالین بازار سرمایه در خصوص فرآیند انتشار صکوک ، بارگذاری مطالب جدید و جذاب بر روی سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه جهت آشنایی هر چه بیشتر با ابزارهای مالی و. اشاره نمود.

در انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)چه ارکانی وجود دارند؟

ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به صورت زیر است:

بانی: شخص حقوقی است که نهاد واسط برای تامین مالی وی در قالب عقود اسلامی، اقدام به انتشار اوراق بهادار اسلامی می نماید؛

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه: نهاد مالی است که وظیفه تاسیس و راهبری نهادهای واسط مالی را در بازار سرمایه به عهده دارد و به عبارتی امین سرمایه گذاران است؛

نهاد واسط: به عنوان عامل (ناشر) انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی شناخته می شود؛

فروشنده: شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی به نهاد واسط می­ نماید؛

ضامن: شخص حقوقی است که پرداخت جریان درآمدی و حسب مورد بهای خرید دارایی مبنای انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط بانی به نهاد واسط را تضمین می نماید؛

عامل فروش: شخص حقوقی است که نسبت به عرضه اوراق بهادار اسلامی از طرف ناشر برای فروش اقدام می نماید؛

عامل پرداخت: شرکت سپرده­ گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که نسبت به پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار اسلامی در سررسیدهای معین به سرمایه­ گذاران اقدام می کند؛

بازارگردان: بازارگردان، کارگزار معامله گر یا شرکت تامین سرمایه ای است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می پردازد؛

متعهدپذیره نویسی: شخص حقوقی است که متعهد به خرید اوراق بهاداری است که ظرف مهلت «پذیره نویسی» به فروش نرسیده است.

تاکنون تعداد اوراق سررسید شده و سررسید نشده به چه صورت بوده است؟

تاکنون 17 مورد از اوراق، به ارزش 13 هزار میلیارد ریال سررسید شده و نزدیک به 30 مورد دیگر در حال معامله هستند.

به نظر شما برای ورود صنایع کشور به بازار سرمایه چه تدابیری باید اندیشید؟

امروزه کمبود نقدینگی در برخی از صنایع، مشکلات جدی در بخش های مختلف ایجاد کرده و سبب شده که میزان نرخ بازده صنایع پایین آمده و بهره وری کاهش یابد. کمبود نقدینگی و بروز نبودن فناوری، موجب شده که نرخ بازده در این صنایع کمتر از نرخ بازده اوراق تعیین شود و این امر ممکن است در آینده منجر به نکول اوراق شده و شرکت­ها نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند. در حقیقت می­توان گفت پایین بودن نرخ بهره وری در برخی از صنایع مسئله ای است که باید به آن توجه شود و نرخ اوراق متناسب با نرخ بازدهی صنایع تعیین گردد. امروزه اکثر قریب به اتفاق صنایع در سال های دور احداث شده و از تکنولوژی قدیمی بهره مند هستند. بنابراین، لازم است صنایع ما با روش های جدید تولید و فرآوری آشنا شده و صنایع خود را به سیستم ها و تکنولوژی جدید مجهز نمایند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.