آموزش نرم‌افزار Expert Choice


مقاله کنفرانس
انتخاب بهترین روش قرادادی با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE

چکیده:
اجرای پروژه های بزرگ زیربنایی و توسعه ای از جمله مهمترین ابزارهای دولتی برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار به حساب می آید. ویژگیاصلی که این پروژه ها را از سایر انواع پروژه ها جدا می نماید، نیازهای مالی بالا، سطح علمی و تکنولوژی بالا، نیاز به دانش فنی گسترده، حجمکاری بالا و زمانبری آنهاست که باعث تاثیرگذاری قابل توجه بر و ضعیت اقتصادی، تکنولوژی و حتی سیاسی و اجتماعی کشورها می گردد. لذا باتوجه به این ویژگیها، انتخاب روش مناسب آموزش نرم‌افزار Expert Choice برای فراهم سازی و اجرای این دسته از پروژه ها بسیار حائز اهمیت بوده و اشتباه در این زمینه هزینه ها وزیان های گاه غیر قابل جبرانی را به بار خواهد آورد. از این رو اتخاذ سیاست مناسب در فرآیند تصمیم گیری در خصوص روش اجرای پروژه هایزیربنایی حیاتی بوده و توسعه سیستم ها و ابزارهای پشتیبانی برای تصمیم گیری می تواند به کارفرمایان کمک شایانی نماید. در این مقاله که براساس یک پروژه تحقیقاتی دانشگاهی بر روی پروژه های اجرایی شرکت شهرک های صنعتی تهیه شده است، بر اساس شناسائی و مقایسه روش هایمختلف اجراء استفاده از نظرات خبرگان در این حوزه برای تعیین اهمیت عوامل موثر در فرایند تصمیم گیری و نهایتا استفاده از فرایند تحلیل سلسهمراتبی، نرم افزای برای تصمیم گیری در مورد روش مناسب اجرای پروژه ها ارائه شده است. تا بتوان در انتخاب روش اجرای بهینه توسطکارفرمایان مورد استفاده قرار گیرد و کلیه عوامل موثر در انتخاب روش منظور شود.

فیلم آموزش فارسی expert choice

از میان روشهای تصمیم گیری چند شاخصه ، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بیش از سایر روشها در علم مدیریت مورد استفاده قرار آموزش نرم‌افزار Expert Choice گرفته است. این روش اولین بار توسط توماس ساعتی در سال 1980 ارائه شد. ساعتی از این روش برای مسائل تصمیم گیری زیادی از قبیل انتخاب پروژه ، تخصیص بودجه ، پیش بینی ، برنامه ریزی اقتصادی و … استفاده کرد.

AHP به ما کمک می کند تا بتوانیم تصمیمات مناسب برای موضوعات پیچیده را با ساده نمودن و هدایت مراحل تصمیم گیری اتخاذ کنیم. در این تکنیک یک وضعیت پیچیده به بخش های کوچکتر آن تجزیه شده ، سپس این اجزا در یک ساختار سلسله مراتبی قرار می گیرد. مبنای این روش بر مقایسات زوجی می باشد، که قضاوت و محاسبات را تسهیل می نماید. همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم گیری را نشان می دهد.

blank

از آنجاییکه AHP شامل محاسبات نسبتا پیچیده ریاضی می باشد، بسته نرم افزاری Expert Choice برای این روش می تواند استفاده شود.

نرم افزار export choice یکی از نرم افزارهای پرکاربرد در تصمیم گیری چند معیاره بر اساس روش AHP می باشد. این نرم افزار دارای قابلیت های بسیار زیادی است . در این نرم افزار شما می توانید از نتایج نمودار های مناسبی بگیرید. همچنین شما می توانید طراحی نمودار سلسله مراتبی تصمیم گیری را به راحتی انجام دهید و اولویت ها و ترجیحات در طراحی وزن دهی را تنظیم کنید.

ایران متلب بعد آموزش نرم‌افزار Expert Choice از نیازی که در بین دانشجویان دیده شد تصمیم گرفت یک فیلم آموزشی از این نرم افزار تهیه کند و در اختیار جامعه علمی قرار دهد تا بتواند کمکی کرده باشد.

کاربردهای نرم افزار Expert Choice

از این نرم افزار در شرکت های دولتی و خصوصی زیادی برای انجام کارهای شبیه سازی موارد ذیل استفاده می شود :

مرجع آموزش ها و پروژه های تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت

انواع پروژه ها و آموزشهای تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت, فیلم های آموزشی مباحث مهندسی صنایع و مدیریت

تمامی فیلم های آموزشی این فروشگاه در وبسایت sanaye20.ir با تخفیف ویژه ارائه شده آموزش نرم‌افزار Expert Choice آموزش نرم‌افزار Expert Choice هست. پس حتما جهت خرید چنانچه نیازمند قیمت پایینتر هستید وارد سایت sanaye20.ir شوید

فیلم آموزشی حل مدلAHP و AHP گروهی در نرم افزار Expert Choice برای اولین بار

فیلم آموزشی حل مدلAHP و AHP گروهی در نرم افزار Expert Choice برای اولین بار

یکی از مهمترین کاربردهای تصمیم‌گیری چندمعیاره، کاربرد آنها در تصمیم‌گیری گروهی است. زمانی که از نظر بیش از یک کارشناس برای تعیین اولیت معیارها و زیرمعیارها استفاده می‌شود تکنیک‌های متعددی برای رسیدن به یک دیدگاه کلی وجود دارد. برای نمونه می‌توان از روش اجماع (consensus) استفاده کرد. به این ترتیب که محققین در کنار هم جمع شده و در خصوص هر مقایسه به جمع‌بندی کلی برسند. البته این روش همه معایب تصمیم‌گیری گروهی را به همراه دارد و عملاً جدول مقایسه‌ای هر عضو بی‌خاصیت خواهد ماند. استفاده از میانگین هندسی بهترین روش برای ترکیب مقایسات زوجی معرفی شده است.

بسیاری از افراد برای حل مدل های AHP در نرم افزار expert choice هنگامی که مقایسات زوجی توسط چندین نفر انجام شده است برای ادغام نظرات از نرم افزار excel استفاده می کنند و نظرات را به روش میانگین هندسی ادغام میکنند در حالی که خود نرم افزار expert choice قادر به ادغام مقایسات زوجی توسط روش میانگین هندسی می باشد. در این آموزش ما با حل یک مثال ساده در نرم افزار expert choice به حل AHP و AHP گروهی (Group AHP) می پردازیم. و گام به گام پیش می رویم و در انتها به بحث تحلیل حساسیت و نمودارهای مربوطه در نرم افزار expert choice می پردازیم.

سرفصل مطالب آموزش نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERT CHOICE)

1- نحوه نصب و کرک صحیح نرم افزار

2- ایجاد مدل سلسله مراتبی AHP در نرم افزار (هدف-معیار-زیرمعیار-آلترناتیو)

3- انجام مقایسات زوجی و محاسبه وزن و نرخ ناسازگاری (با استفاده از طیف 9 تایی)

4- ایجاد مقایسات زوجی با استفاده از قابلیت درج مستقیم اوزان

5- محاسبه وزن نهایی معیارها، زیرمعیارها و گزینه آموزش نرم‌افزار Expert Choice ها

6- انجام تحلیل حساسیت بر روی مدل (تحلیل حساسیت عملکردی، پویا، گرادیانی، سربه سر، دو بعدی)

فیلم آموزش فارسی expert choice

از میان روشهای تصمیم گیری چند شاخصه ، آموزش نرم‌افزار Expert Choice روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بیش از سایر روشها در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است. این روش اولین بار توسط توماس ساعتی در سال 1980 ارائه شد. ساعتی از این روش برای مسائل تصمیم گیری زیادی از قبیل انتخاب پروژه ، تخصیص بودجه ، پیش بینی ، برنامه ریزی اقتصادی و … استفاده کرد.

AHP به ما کمک می کند تا بتوانیم تصمیمات مناسب برای موضوعات پیچیده را با ساده نمودن و هدایت مراحل تصمیم گیری اتخاذ کنیم. در این تکنیک یک وضعیت پیچیده به بخش های کوچکتر آن تجزیه شده ، سپس این اجزا در یک ساختار سلسله مراتبی قرار می گیرد. مبنای این روش بر مقایسات زوجی می باشد، که قضاوت و محاسبات را تسهیل می نماید. همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم گیری را نشان می دهد.

blank

از آنجاییکه AHP شامل محاسبات نسبتا پیچیده ریاضی می باشد، بسته نرم افزاری Expert Choice برای این روش می تواند استفاده شود.

نرم افزار export choice یکی از نرم افزارهای پرکاربرد در تصمیم گیری چند معیاره بر اساس روش AHP می باشد. این نرم افزار دارای قابلیت های بسیار زیادی است . در این نرم افزار شما می توانید از نتایج نمودار های مناسبی بگیرید. همچنین شما می توانید طراحی نمودار سلسله مراتبی تصمیم گیری را به راحتی انجام دهید و اولویت ها و ترجیحات در طراحی وزن دهی را تنظیم کنید.

ایران متلب بعد از نیازی که در بین دانشجویان دیده شد تصمیم گرفت یک فیلم آموزشی از این نرم افزار تهیه کند و در اختیار جامعه علمی قرار دهد تا بتواند کمکی کرده باشد.

کاربردهای نرم افزار Expert Choice

از این نرم افزار در شرکت های دولتی و خصوصی زیادی برای انجام کارهای شبیه سازی موارد ذیل استفاده می شود :

فیلم آموزش نرم افزار expert choice کاملا رایگان

نرم افزار expert choice

Expert choice یک نرم افزار تصمیم گیری چند معیاره است که بر اساس پیاده سازی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) عمل می کند و کاربرد های فراوانی در حوزه مهندسی صنایع از جمله در زمینه های تولید و مدیریت دارد و آشنایی با آن می تواند مهندسین صنایع را برای ورود به بازار کار مهندسی صنایع آماده سازد.

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس مقایسات زوجی بنا شده است و امکان بررسی حالت ها و سناریو های مختلف را برای تصمیم گیرندگان و مدیران فراهم می کند.

این مطالب هم پیشنهاد میشه!

معرفی اجمالی استانداردهای EPC و BPMN2

مشاهده خط تولید مرسدس بنز کلاس E

بهترین و راحت ترین روش برای تبدیل عکس به نوشته OCR فارسی

ویدیو؛ تاکی به دنبال حمایت دولتی میگردین؟ شروع کنین!

ویدیوهای آموزشی تحقیق در عملیات مدل حمل ونقل

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

چون همیشه به حل مسئله و عارضه‌یابی علاقه داشته‌ام، عاشق ماجراجویی در دنیای فرایندی شدم. دلیل این انتخابم را در صحبت‌های آقای دمینگ می‌توان یافت که می‌گوید: 85 درصد مشکلات سازمان، نتیجه فرآیندها، ساختار و مکانیزم‌های کنترل است. گویا در این دنیا، چیزهای زیادی برای بهبود وجود دارد!
البته برحسب نیازم، برای رشد کسب و کارهایی که در آن بوده‌ام، دانش و تجربه خوبی در مارکتینگ نیز دارم :)اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.