معامله را از کوچک شروع کنید


توسط فاطمه فراهانی تاریخ انتشار 6 اسفند 1398 4

حد نصاب معاملات دولت در سال 1401

هیات وزیران، همه ساله، انواع معاملات دولتی، اعم از کوچک، متوسط و بزرگ را با حد نصاب خاص تعیین می کند. تعیین حد نصاب معاملات دولت در سال 1401 به این دلیل، ضروری می باشد که انجام تشریفات مناقصه یا مزایده در مورد معامله دولتی ، بستگی به این حد نصاب داشته و در مورد معاملات کوچک و متوسط، انجام مناقصه یا مزایده دولتی، ضروری نخواهد بود.

برای مشاوره حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۱

برای مشاوره حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۱

عناوین اصلی این مقاله

طبق قانون برگزاری مناقصات، که در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه، به تصویب رسیده است، حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۱ یا همان میزان معامله دولتی،​ به سه دسته کلی، معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات عمده، تقسیم می شود که با توجه به این تقسیم بندی، انجام تشریفات مربوط به مناقصه توسط دولت، صرفا در مواردی که معاملات دولتی از نوع معاملات عمده باشند، الزامی است و در مورد معاملات کوچک و معاملات متوسط، انجام مناقصه یا مزایده دولتی، ضروری نخواهد بود.

به همین دلیل، هیات وزیران در سال 1401 نیز مانند هر سال با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حد نصاب معاملات دولتی را مشخص نموده است که با توجه به این حد نصاب، معاملات کوچک، متوسط و عمده از هم، تفکیک خواهند شد.

در همین راستا، در ادامه این مقاله، قصد داریم به توضیح حد نصاب معاملات دولت که توسط هیات وزیران، تصویب می گردد، پرداخته و در ادامه، حد نصاب معاملات در سال 1401​ را بررسی نماییم. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

حد نصاب معاملات دولت

قانون برگزاری مناقصات، جزئیات و نحوه برگزاری مناقصات توسط دولت را شرح داده است که به موجب ماده 1 همین قانون، انجام تشریفات مربوط به مناقصه، بر کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات، شرکت ‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت ‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، الزامی است .

با این حال، برگزاری مناقصات توسط سازمان های مذکور، صرفا در مواردی الزامی است که معامله دولتی، از حد نصاب و میزان خاصی، برخوردار بوده و به اصلاح، معاملات عمده دولت را شامل می گردد. به همین دلیل، در ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، معاملات دولت از نظر نصاب یا قیمت معامله به سه دسته، تقسیم شده اند که عبارت هستند از: معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات بزرگ .

موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به نهادهایی گفته می شود که با تصویب مجلس شورای اسلامی، ایجاد می شود و بیشتر از نیمی از بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی، تامین می شود و خدماتی ارائه می دهند که جنبه عمومی دارند.

البته، چون این قانون در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه ، به تصویب رسیده است، حد نصاب معاملات دولت در سال یا همان میزان معامله دولتی تعیین شده در این قانون، متناسب با همان سال، تعیین گردیده است. لذا، در تبصره 1 ماده 3 آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مکلف شده است که در ابتدای هر سال، نصاب معاملات دولتی را بر اساس شاخص هایی، همچون بهای کالاها و خدمات اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب، به هیات وزیران، پیشنهاد نماید که در واقع، این نصاب، متناسب با تورم هر ساله، تغییر خواهد کرد.

لازم به ذکر است که به موجب تبصره 2 همین ماده، حد نصاب معاملات دولت در سال یا همان میزان معامله دولتی در خصوص معاملات کوچک و حد نصاب آن و معاملات متوسط، مبلغ مورد معامله بوده و نصاب معاملات دولتی در مورد معاملات عمده، مبلغ برآوردی معامله خواهد بود.

حد نصاب معاملات در سال 1401

همانگونه که در قسمت قبل، اشاره معامله را از کوچک شروع کنید گردید، به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، مکلف است در ابتدای هر سال، نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیات وزیران، پیشنهاد نماید. به همین منظور، در ادامه این مقاله، قصد داریم حد نصاب معاملات دولت در سال 1401 یا همان میزان معامله دولتی سال ۱۴۰۱​ که به تصویب هیات وزیران رسیده است را ارائه دهیم.

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir، برای دسترسی به خدمات دولتی از طریق یک سیستم واحد، راه اندازی شده است. ورود به سایت از دو طریق اپلیکیشن دولت همراه و اسکن بارکد و همچنین، از طریق شماره تلفن همراه و وارد کردن کد یک بار مصرف، انجام می پذیرد.

هیئت وزیران در تاریخ 16 خرداد ماه 1401 و به استناد تبصره ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال هزار و سیصد و هشتاد و سه و ماده ( 42 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال هزار و سیصد و نود و سه، حد نصاب معاملات در سال 1401 را به شرح زیر، تصویب کرد:

نصاب معاملات موضوع ماده ( 3 ) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال هزار و سیصد و هشتاد و سه ، به شرح زیر تعیین می ‌شود :

معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ 1 میلیارد ( 1.000.000.000 ) ریال باشد.

معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله، بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ 10 میلیارد ( 10.000.000.000 ) ریال، تجاوز نکند.

معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها، بیش از مبلغ 10 میلیارد ( 10.000.000.000 ) ریال باشد.

سامانه خدمات دولت به مردم، یک سامانه جدید و نوپا بوده که از سال 1399 آغاز به کار کرده است. ورود به سامانه ملی خدمات دولت از طریق آدرس mardom.ir امکان پذیر بوده و این سامانه، طیف گسترده ای از خدمات دستگاه های اجرایی از جمله خدمات اقتصادی، حمایت اجتماعی و بهداشت و درمان را به صورت اینترنتی و غیر حضوری به مردم ارائه می نماید.

نصاب معاملات موضوع بند ( الف ) به موجب ماده ( 42 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) مصوب سال هزار و سیصد و نود و سه ، به مواردی که معامله به صورت مزایده، انجام می‌شود، تسری می ‌یابد.

در ادامه بخوانید: مناقصه عمومی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۱​​ در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون حد نصاب معاملات دولت در سال 1401​ پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- حد نصاب معاملات دولت چیست؟

حد نصاب معاملات دولت مبلغ و میزانی است که به وسیله آن می توان انواع معاملات دولتی را از یکدیگر تفکیک نمود که جزئیات این امر در متن مقاله توضیح داده شده است.

2- حد نصاب معاملات دولتی چگونه تعیین می شود؟

هیات وزیران همه ساله مبلغ و میزان معاملات دولتی را طی تصویب نامه ای تعیین می نماید که جزئیات این موضوع در متن مقاله ارائه شده است .

3- حد نصاب معاملات دولت در سال 1401 چقدر است؟

حد نصاب و میزان معامله دولتی در سال ۱۴۰۱ در خصوص معاملات کوچک۱۴۰۱ متوسط و عمده در تصویب نامه هیات وزیران تعیین می گردد برای مشاهده جزئیات مربوط به آن می توانید متن مقاله را مطالعه نمایید.

اصل «معامله به مثل» برایان تریسی را یاد بگیرید تا در هیچ مذاکره‌ای شکست نخورید

توسط فاطمه فراهانی تاریخ انتشار 6 اسفند 1398 4

توانایی شما در برقرار کردن ارتباط، متقاعد کردن و مذاکره کردن با دیگران بیش از هر عامل دیگری در تعیین میزان درآمد شما مؤثر است. بنابراین ارزش دارد که برای قوی شدن در این حوزه هر کاری که می‌توانید بکنید.

به تعبیری، تمام زندگی مذاکره است و شما همیشه به نوعی در حال مذاکره کردن هستید. وقتی با اتومبیل‌ از جایی به جایی می‌روید و به رانندگان دیگر اجازه می‌دهید از شما سبقت بگیرند یا از آن‌ها سبقت می‌گیرید در واقع دارید با آن‌ها مذاکره می‌کنید.

وقتی به رستوران می‌روید، مذاکره می‌کنید تا اولاً میز بگیرید و ثانیاً میزی را که دوست دارید بگیرید. در تمام موارد زندگی حرفه‌ای و برای تمام کارهایی که انجام می‌دهید یا انجام نمی‌دهید مذاکره می‌کنید.

هر روز از صبح تا شب در مورد قیمت، شرایط، برنامه‌ها، استانداردها و هزاران مسئله‌ی ریز و درشت دیگر مذاکره می‌کنید و این کاری است که هرگز تمامی ندارد.

مسئله این نیست که آیا مذاکره می‌کنید یا نمی‌کنید.
مسئله تنها این است که تا چه اندازه مذاکره کننده‌ی خوبی هستید؟

یکی از وظایف اصلی شما در زندگی این است که یاد بگیرید به نفع خودتان خوب مذاکره کنید.
باید بتوانید چیزهایی را که می‌خواهید، بیشتر، سریع‌تر و آسان‌تر به دست آورید
و اگر طرف مقابل در مذاکره کردن بهتر از شما باشد، این کار امکان‌پذیر نیست.

برایان تریسی 21 اصل برای مذاکره را بیان می‌کند که اگر آن‌ها را یاد بگیرید و به کار ببندید می‌توانید به بیشتر چیزهایی که واقعاً می‌خواهید بهتر، سریع‌تر و آسان‌تر از گذشته برسید. وقتی این اصول را به طور مداوم استفاده کنید، زندگی‌تان از هر لحاظ بهتر می‌شود.

یکی از این اصول اصل معامله به مثل است که در عین سادگی از اهمیت بالا و حساسی در مذاکرات برخوردار است، با هم این اصل ساده اما مهم را مرور می‌کنیم.

» اصل معامله به مثل :

یکی از نیازهای ناخودآگاه و عمیق انسان این است که در مقابل کاری که دیگر برایش می‌کند، متقابلاً جواب بدهد. اصل معامله به مثل یکی از قدرتمندترین عوامل تعیین کننده‌ی رفتار انسان است. وقتی کسی به ما خوبی می‌کند، می‌خواهیم جبران کنیم. می‌خواهیم جواب خوبی او را بدهیم. می‌خواهیم حساب‌مان را صاف کنیم.

به همین دلیل دنبال فرصت هستیم تا متقابلاً کار خوبی برای آن شخص انجام دهیم. این اصل پایه و اساس قراردادهاست و به علاوه عاملی است که بسیاری از ارتباط‌های انسانی را به هم پیوند می‌دهد.

در جریان مذاکره، اصل معامله به مثل بیشتر از همه موقع امتیازدهی خودش را نشان می‌دهد. در حالت ایده‌آل، هر امتیازی که یکی از طرفین می‌دهد، باید یک امتیاز از طرف مقابل جبران شود. این امتیاز گرفتن اغلب اوقات اساس مذاکره را تشکیل می‌دهد.

[bs-quote quote=”توانایی شما در مذاکره کردن، ارتباط برقرار کردن و تحت تاثیر قرار دادن به طور کاملی به هر چیزی که در زندگی به دست میا‌ورید گره خورده است.” style=”default” align=”left” color=”#4b728c” author_name=”Steve Jobs” author_job=”Apple co-founder” author_avatar=”https://sookhtejet.com/wp-content/plugins/blockquote-pack-pro/img/other/steve-jobs.png”][/bs-quote]


اولین نتیجه‌ی این اصل:

پس هرگز نباید اولین کسی باشید که امتیاز می‌دهد ، حتی اگر خیلی کوچک باشد. در عوض با طرف مقابل صمیمی و گرم رفتار کنید و خودتان را علاقه‌مند به موضوع نشان دهید ولی ساکت بمانید.

اولین کسی که امتیاز می‌دهد معمولاً کسی است که باز هم امتیازهای بیشتری خواهد داد، حتی بدون اینکه امتیازهای متقابلی دریافت کند. بسیاری از خریداران و فروشندگان این موضوع را می‌دانند. آن‌ها به این مسئله واقفند که امتیازدهی زود هنگام طرف مقابل نشانه‌ی اشتیاق اوست و برای همین آماده است که از آن حداکثر استفاده را ببرد. پس خیلی مواظب باشید.

دومین نتیجه‌ی این اصل:

اگر طرف دیگر تقاضای امتیاز کرد، می‌توانید به او بدهید ولی هیچ وقت این کار را بدون تقاضای دریافت امتیازی در ازای آن نکنید. اگر شما امتیاز متقابل نخواهید، امتیازی که می‌دهید در نظر طرف مقابل هیچ ارزشی نخواهد داشت و در ادامه مذاکره کمکی به شما نخواهد کرد.

اگر کسی از شما درخواست قیمت بهتری کرد، بگویید که این کار امکان پذیر است ولی برای این کار مجبورید یا تعداد را کاهش دهید یا مدت زمان تحویل را طولانی‌تر کنید. حتی اگر امتیازی که می‌دهید هزینه یا ارزشی برای شما نداشته باشد، باید آن را در نظر طرف مقابل با ارزش و مهم جلوه دهید، در غیر این صورت سودی برای شما نخواهد داشت.

سومین نتیجه‌ی این اصل:

با دادن امتیازهای کوچک در موارد جزئی مذاکره می‌توانید از طرف مقابل برای موارد مهم‌تر امتیازهای بزرگتر بخواهید.

یکی از بهترین استراتژ‌ی‌های مذاکره این است که حاضر باشید چیزی بدهید تا در ازای آن چیزی بگیرید. وقتی طرف مقابل از شما امتیازی را مطالبه می‌کند که برایتان چندان مهم نیست، در موقعیتی بسیار عالی قرار می‌گیرید تا بتوانید امتیازی برابر یا بهتر از امتیازی که داده‌اید بگیرید.

از اصل معامله به مثل به نفع خودتان استفاده کنید. قبل از شروع مذاکره، فهرستی از چیزهایی را که طرف مقابل ممکن است بخواهد تهیه کنید و ببینید حاضرید چه امتیازهایی را بدهید تا امتیازهایی را که می‌خواهید به دست آورید.

این آمادگی از قبل، توانایی مذاکره را در شما به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

چیزی را که واقعاً مورد نظرتان است بخواهید. قیمت بهتر، شرایط بهتر، سود بهتر و هر چیز بهتر دیگری را که می‌خواهید با صراحت بر زبان بیاورید. یادتان باشد اگر یاد بگیرید چطور مذاکره کننده‌ی برتری بشوید، می‌توانید معادل ماه‌ها و حتی سال‌ها کار سخت صرفه‌جویی کنید…اگر باور کنید که می‌توانید، حتماً می‌توانید.

یک‌بار برای همیشه، شروع تجارت از صفر را امتحان کنید!

وقتی بحث شروع تجارت از صفر باشد، احتمالاً همه از برندهای موفقی می‌گویند که با کمترین سرمایه شروع شدند و حالا کل دنیا را گرفتند! تعارف که نداریم ماهم از بطالت وقت و گشت زدن بیهوده در اینترنت ناراضی هستیم. دوست داریم کار بزرگی انجام بدهیم و زندگی‌مان را عوض کنیم. اما چطور می‌شود که صاحبان برندهای بزرگ از کبریت فروشی و پیش‌خدمتی و . شروع می‌کنند و به موفقیت می‌رسند؟

به‌ نظر شما داستان زندگی این افراد قصه و تخیل است یا واقعیست؟ چطور می‌شود که این اتفاق برای ما هم بیافتد؟

اگر به دنبال جواب این سوال هستید، تبریک می‌گوییم که جرقه و انگیزۀ موفقیت در ذهنتان شکل گرفته است! برای ارزش‌گذاری به همین انگیزه بهتر است در ادامه همراه ما بیشتر با قانون جهانی شروع تجارت از صفر آشنا شوید.

فقط شروع کن!

همین؟ بله دقیقاً همین! یادتان باشد بزرگترین لطفی که باید در حق خودتان انجام دهید، شروع کردن است. ما همیشه این آرزو را در سر داریم که تجارت را شروع کنیم. اما موانعی مثل سرمایه کم، مطمئن نبودن دربارۀ سود‌دهی و. مانع ما می‌شوند، بعد از آشنایی با این موانع هم به‌جای حل مشکل همچنان با وجود تمام آرزو‌ها، زمان ارزشمندمان را به گشت زدن در اینترنت می‌گذرانیم!

بهتر است کمی با هم رک صحبت کنیم، وقت طلایی شما در حال از دست رفتن است و دیر یا زود باید کاری در این مورد انجام دهید.اگر واقعاً دوست دارید که کسب‌وکار خودتان را داشته باشید، همین حالا وقت شروع شروع تجارت از صفر است تا با سرمایه کم هم بتوانی به آرزوهایتان برسید.

قانون زیبای فیزیک، اثر دومینو

یکی از جالبترین قوانین فیزیک اثر دومینوست. لورن وایتهد این اصل را در سال 1983 در مجلۀ مطرح آمریکایی "فیزیک" مطرح کرد. اما اثر دومینو در تجارت چه حرفی برای گفتن دارد؟

همهۀ ما با بازی دومینو آشنا هستیم. رازی که در این قطعه‌های وجود دارد، این است که هر دومینو می‌تواند دومینو دیگری را که 1.5 برابرش باشد، بیندازد. خب حالا فرض کنید که با یک دومینوی 2.5 سانتی‌متری شروع کنید:

  • اگر دومینوهای بعدی‌ را 1.5 برابر کنید، دومینوی 19ام چیزی حدود 56 متر خواهد شد. یعنی اندازه برج پیزا در ایتالیا!
  • دومینوی 24ام، 300 و خرده‌ای طول دارد! چیزی به اندازه برج ایفل در پاریس!
  • دومینوی 57ام هم به اندازه یک ساختمان از زمین تا کره ماه می‌شود!

باور می‌کنید؟ فقط با یک دومینوی 2.5 سانتی شروع کردیم و توانستیم واقعاً پیشرفت کنیم. برای همین بود که پیشنهاد کردیم، بلند شو و فقط شروع کن.

اثر دومینو

شروع تجارت از صفر، قدم اول

حالا مهم‌ترین قدم یعنی شروع کردن انجام شد و مرحله بعدی انتخاب یک تجارت درست است. اکثر فرصت‌های تجاری که با آنها روبرو می‌شوید و از کنارشان به سادگی می‌گذرید، می‌توانند درآمد بسیار خوبی را برایتان تضمین کنند. کافیست با پشتکار شروع کنید و ادامه دهید.

همیشه یادتان باشد که موفقیت یک شبه ایجاد نشده و نخواهد شد! ما انسان‌ها همیشه تمایل داریم خوشبختی و ثروت آدم‌های موفق را ببینیم ولی چیزی که فراموش می‌کنیم این است که برای این موفقیت زمان و تلاش صرف شده است. پس خواهش می‌کنم دور راه و روش‌های پولدار شدن‌های یک شبه را خط بکشید، دنبال کسب‌وکاری سالم و درست باشید، ایده‌های تجاری‌تان را پیاده کنید و با همان سرمایه کم برای شروع تجارت از صفر اقدام کنید. ما هم در این مورد می‌خواهیم بر اساس تخصص خودمان یعنی تجارت پیامکی شما را راهنمایی کنیم.

تجارت پیامکی

احتمالاً نام تجارت پیامکی را شنیدید، اما تعریف دقیقش را نمی‌دانید یا حتی خبر ندارید که از این طریق هم می‌شود کسب درآمد کرد!

در تجارت پیامکی شما به مشتریان خدمات پیامکی ارائه می‌دهید، یعنی به آن‌ها کمک می‌کنید که با پیامک به تبلیغ کسب‌وکارشان بپردازند یا به اصطلاح از بازاریابی پیامکی استفاده کنند.

بعد از ارائه پنل به مشتری می‌توانید نرخ قیمت هر پیامک را با توجه به بازار مشخص کنید و برای ارسال هر پیامک سود هم داشته باشید. البته این سود شاید به چشم شما ناچیز باشد ولی قضیه همان دومینوی 2.5 سانتی است که می‌تواند به کره ماه برسد!

مشتریان پنل پیامکی

حالا شاید بپرسید که مشتریان این بیزینس چه کسانی هستند؟ تقریباً مهم‌ترین سوال تجارت پیامکی همین است، چون کلید موفقیت در این تجارت اینجاست که بتوانید مشتریان بیشتر و بزرگی داشته باشید. این هم یادتان باشد که تقریباً همه می‌توانند از خدمات پیامکی استفاده کنند:

  • دانشگاه‌ها و مدارس از پیامک برای اطلاع‌رسانی به شاگردان و دانشجویان خود استفاده می‌کنند
  • سازمان‌های مذهبی برای ارتباط با مخاطب به پنل پیامکی نیاز دارند
  • سیاست‌مداران از پنل برای موفقیت در تبلیغات انتخاباتی خود استفاده می‌کنند
  • رستوران‌ها و فست‌فودها به مشتریان خود پیشنهادهای پیامکی ویژه می‌دهند تا آنها را به سمت خود جذب کنند
  • فروشندگان تخفیف‌های خود را از طریق پیامک به مشتریان خبر می‌دهند
  • آژانس‌های هواپیمایی با استفاده از پیامک اطلاعات پرواز و تور را برای مشتری می‌فرستند

در واقع می‌توان گفت که پیامک برای هر تجارتی کاربرد دارد. احتمالاً حالا متوجه شدید که چرا درآمد این تجارت تضمین‌ شده است، ولی تنها مزیت فقط در درآمد بالای آن نیست.

جذابترین قسمت، همان اول تمام امکانات را دارید!

شروع تجارت از صفر که می‌گویند همین است! یعنی وقتی که نمایندگی یک سامانۀ ارسال پیامک مثل ملی پیامک را دریافت کنید تمام امکانات لازم برای شروع کار در اختیارتان قرار می‌گیرد. با برند خودتان شروع می‌کنید و یک سامانه از پیش‌آماده دارید. وب‌سایت شما تمام امکاناتی که برای خرید و ارسال پیامک توسط مشتریان لازم است را از همان ابتدا دارد و فقط باید با دومینو کوچکتان شروع کنید.
بنابراین تمام کاری که باید انجام دهید شخصی‌سازی سایت، مشخص کردن نرخ قیمت‌‌ها و تعرفه‌ها بر اساس قیمت روز، پیدا کردن مشتری و بازاریابی است. وقتی تمام این کارها انجام شود، میی‌توانید با خیال راحت به بازاریابی تجارت پیامکی بپردازید و کسب درآمد را شروع کنید.

تلاش و انگیزه را فراموش نکنید

این را به خاطر داشته باشید که فروش پنل پیامکی شما را معامله را از کوچک شروع کنید یک شبه میلیونر نخواهد کرد. اما مطمئناً می‌تواند از همان ابتدا هزینه‌های ماهیانه را دقیقاً مثل دومینوی کوچک تامین کند یا حتی تبدیل به منبع درآمد عمده‌تان بشود. حالا دیگر همه چیز به خودتان بستگی دارد، اگر سخت کار کنید خیلی سریع در این تجارت پیشرفت خواهید کرد، معامله را از کوچک شروع کنید این یعنی همیشه باید به فکر راه‌هایی باشید که به عنوان بهترین از دیگر رقبا متمایزتان کند.

شروع تجارت از صفر و پیشرفت پله به پله

یک بار برای همیشه

یکبار برای همیشه تصمیم بگیرید و برای شروع تجارت از صفر اقدام کنید. اگر همچنان می‌خواهید در زندگی تغییری متفاوت با وضعیت فعلی ایجاد کنید، بهتر است وقت را از دست ندهید.

اگر همچنان می‌خواهید درباره شروع تجارت و اصول مارکتینگ بدانید، مقاله کسب درآمد بیشتر به شما کمک خواهد کرد. خواندن این مقاله تا اینجا یعنی اولین قدم برای شروع کسب‌وکارتان را با اطمینان برداشتید و تلاش برای بیشتر یاد گرفتن یعنی در این راه مصمم هستید. اگر هم نیاز به مشاوره دارید یا می‌خواهید سوال‌هایتان را بپرسید هم می‌توانید در انتهای همین نوشته برایمان بنویسید و هم با 02163404 تماس بگیرید.

کسب درآمد از طریق فارکس

کسب درآمد با فارکس

آمار دقیقی از محاسبه سود فارکس و معامله‌گران آن در دسترس نیست. کسب درآمد از طریق فارکس مبلغ ثابت و مشخصی ندارد.

اما قطعاً کسب درآمد به دلار و خرج کردن به ریال شیرین‌ترین بخش معامله‌گری است. به لطف کاهش ارزش پول ملی با کسب تنها ۱۰ دلار در روز می‌توان بدون روزی ۸ ساعت کار سخت، حقوق اداره کار را بدست ‌آورد!.

کسب درآمد در فارکس کار ساده‌ای نیست. اما در این متن سراغ سه دسته از معامله‌گران موفق با سرمایه و ریسک‌های متفاوت رفتیم. تا درآمد تریدر ها را ارزیابی کنیم و نشان دهیم که این کار شدنی است.

در این متن ظرفیت کسب درآمد از فارکس را مشاهده خواهید کرد. بسته به توانایی‌ها و سرمایه معامله‌گر می‌توان از روزی 10 تا 200 هزار دلار درآمد از طریق فارکس درآمد کسب کرد. به علت اثبات جعلی نبودن تصاویر، ویدئوی زنده‌ی معاملات افراد را در هر بخش قرار داده‌ام.

در ادامه مطالب زیر ارائه می‌شود:

درامدزایی در فارکس

حداقل درآمد در فارکس

پس از یادگیری فارکس و امتحان ابزارهای مختلف تحلیلی به یک استراتژی سوددِه برای خودتان برسید. این استراتژی را در حساب دمو امتحان کنید. پس از کسب اطمینان از استراتژی نوبت به کسب درآمد از فارکس می‌رسد.

با مبلغ ۱۰۰ دلار وحجم 0.01 لات، به‌طور متوسط می‌توانید روزانه ۱۰ دلار درآمد کسب کنید. این مقدار سود قبلاً توسط معامله‌گران کسب شده و مقدار فرضی، روی کاغذ و تخیلی نیست.

در ادامه نمونه سود‌های معامله‌گران در حساب واقعی را مشاهده‌ می‌کنید:

نحوه سود در فارکس

درآمد 70 هزار پوندی در یک روز!

در ادامه صرفاً جهت آشنایی با ظرفیت کسب درامد از طریق فارکس معامله‌ی زنده یکی از معامله‌گران با سرمایه‌ی بسیار زیاد را مشاهده‌ می‌کنید. معامله با این حجم پول و این ریسک بالا کار هرکسی نیست و حتی اگر معامله‌گری در حساب‌های کوچک با حجم پایین موفق بود و به سود مستمر رسید؛ تضمینی نیست که با افزایش سرمایه و حجم بالاتر بتواند همین بازدهی را کسب کند.

اما به هر حال کسب سود با سرمایه و حجم بالا کاری غیر قابل انجام نیست. همین طور که این معامله‌گر در ویدئوی زیر توانسته است این کار را انجام دهد به این معناست که بقیه هم توانایی آن را دارند. در ویدئوی زیر مشاهده می‌کنید که یکی از معامله‌گران ساکن آفریقای جنوبی در یک روز مبلغی معادل ۷۰ هزار پوند سود کرده است.

من که سرمایه زیادی ندارم

اگر استراتژی شما با ریسک کم در حساب واقعی سوددِه بود. نیازی به سرمایه‌های سنگین نیست. می‌توانید با ریسک بالاتر و صد دلار سرمایه شروع کنید و حسابتان را رشد دهید.

در ویدئوی زیر مشاهده می‌کنید که معامله‌گری طی سه روز با ریسک بالا حساب صد دلاری را به ۲ هزار دلار می‌رساند.

نحوه کسب درآمد در فارکس

پس از این در باغ سبز نشان دادن‌ها، هر کسی باشد وسوسه می‌شود تا وارد بازار شود و همه‌ی بی‌پولی‌ها و ناکامی‌های مادی زندگی را از طریق فارکس پر کند.

برای کسب درآمد از فارکس، شما باید مجهز به سلاح تحلیل تکنیکال باشید. اگر بدون دانش و بدون داشتن تحلیل صحیح وارد بازار فارکس شوید. پس از مدتی سرمایه‌تان به صفر خواهید رسید و اصطلاحاً کال می‌شوید.

در بورس تهران هرچقدر هم که ضرر کنید هیچ‌ وقت پول شما صفر نخواهد شد. اما در فارکس به خاطر استفاده از اهرم، اگر بی‌گدار به آب بزنید کال خواهید ‌شد.

راستی ما یک مطلب هم در رابطه با تفاوت بازار فارکس و سهام داریم که امیدواریم بتونه بهتون کمک کنه!

چرا کال می‌شویم؟

برای معامله در فارکس و خرید یک لات جفت ارز نیاز به صد هزار دلار پول است. در گذشته به دلیل اینکه افرادی کمی این مبلغ را داشتند فقط سرمایه ‌داران و بانک‌های بزرگ امکان معامله در فارکس را داشتند.

برای آنکه افراد با سرمایه کم هم بتوانند در فارکس معامله کنند؛ اهرم ایجاد شد. اهرم این امکان را به شما می‌دهد تا با صد دلار بتوانید به اندازه ۵ هزار دلار معامله کنید. با ۵ هزار دلار شما می‌توانید 0.05 لات جفت ارز را بخرید. بنابراین به لطف اهرم، این بازار که روزی پرده نشین بود اکنون شاهد هرجایی شده و در دسترس همه‌ی افراد است. اما اهرم شمشیر دولبه‌ای است که استفاده از آن کار هر کسی نیست و نیاز به آموزش، مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله‌گر دارد.

گاو نر می‌خواهد و مرد کهن!

طبق آمار بروکرها، ۴۰ درصد از افرادی که با رویای پول‌دار شدن وارد بازار فارکس می‌شوند؛ پس از یک ماه سرمایه خود را می‌بازند. پس از دو سال ۸۰ درصد معامله‌گران از بازار خداحافظی می‌کنند.

کسب درآمد از طریق فارکس کاری مشکل و تخصصی است. همان طور که برای گرفتن یک مدرک لیسانس باید چهار سال آزگار در دانشگاه وقت گذاشت. معامله‌گری هم مثل تمام کارهای دیگر نیاز به آموزش و صرف وقت دارد. ورود چشم و گوش بسته به بازار واقعی، بدون داشتن استراتژی، مدیریت سرمایه، با سیگنال‌های کانال‌های تلگرامی و سپردن حساب به سودجویان پرادعا به امید کسب سود، تنها به کال مارجین شدن ختم خواهد شد.

از فارکس چقدر میتوان درامد کسب کرد

همین امروز شروع کنید

اکنون که متوجه ظرفیت‌های بازار شدید و دانستید که از فارکس چقدر میتوان درامد کسب کرد وقت آن رسیده که دانش خود را در مورد نحوه کسب درآمد از فارکس بالا ببرید. پس فرصت را ازدست ندهید و از همین اکنون با مطالعه مطالب زیر اولین قدم را بردارید.

فارکس چیست معامله را از کوچک شروع کنید ؟

اگر مبتدی هستید و می‌خواهید با بازار فارکس آشنا شوید باید اصولی و با آموزش قدم در این راه بگذارید. ابتدا باید فارکس را بشناسید و با شناخت صحیح این مسیر را انتخاب کنید تا از خطرات آن مصون بمانید. مطالب زیر راهنمای مناسب و جامعی برای مبتدیان است.

LANDLORD GO Business Simulator

‏تجارت املاک و مستغلات خود را شروع کنید و سخت تلاش کنید تا کسب و کار خود را رشد دهید با معامله سهام املاک و مستغلات، سبد املاک خود را بهبود بخشید.

ویدئو معرفی بازی

‏در بهترین بازی تخته رایگان مدیریت، سرمایه گذاری، تجارت را بیاموزید. تبدیل به میلیاردری شوید که همیشه آرزویش را داشتید.

‏Landlord GO یک بازی املاک و مستغلات واقعیت افزوده است که به شما امکان می دهد در بازار خرید کنید و اموال را در زمان واقعی معامله کنید. خرید و فروش از طریق AR، بازی املاک و مستغلات ما داده‌های مربوط به املاک را در زمان واقعی جمع‌آوری می‌کند تا یک تجربه تجاری کاملاً جدید ایجاد کند. Landlord GO را دانلود کنید و کسب و کار خود را در یک شبیه ساز مبتنی بر دارایی بازی تجاری بر اساس داده های واقعی از بیش از 500 میلیون ملک جهانی غوطه ور کنید.

‏از فعالیت بیهوده خود استفاده کنید و درآمد خود را با چشم انداز تجاری دوباره سرمایه گذاری کنید. امپراتوری املاک و مستغلات خود را بسازید و در بهترین بازی شبیه ساز کسب و کار سرمایه دار با سایر بازیکنان رقابت کنید. هنگام بازدید از ملک شما، اجاره را از سایر بازیکنان صاحبخانه جمع آوری کنید: هر چه اجاره بیشتر باشد، ارزش آن بیشتر می شود. هر چه دارایی های بیشتری باشد، مجموعه شما بیشتر گسترش می یابد. سرمایه گذاری مناسب به شما امکان می دهد گردش نقدی سالمی داشته باشید و ثروتمندتر شوید.

‏بر خلاف سایر بازی های رومیزی، ما داده های واقعی واقعی را ترسیم می کنیم. ساختمان ها، افراد واقعی و قیمت های واقعی. Landlord GO محیط مناسبی برای تمرین و تجارت تجارت در بازار ملک است. شما می توانید شرکت املاک و مستغلات خود را اداره کنید، مجموعه خود را مدیریت کنید، یاد بگیرید چگونه در املاک و مستغلات ثروتمند شوید و یک مدیر املاک شوید. برای رشد باید تصمیم‌های استراتژیک گرفته شود.

‏هدف بازی تبدیل شدن به یک نجیب زاده بازی تجاری یا مدیر تجاری است که در زمینه سرمایه‌گذاری معروف تجارت می‌کند. مشاور املاک. هزاران پول در انتظار شماست، تنها کاری که باید انجام دهید این است که Landlord GO را دانلود کرده و سفر سرمایه گذاری خود را شروع کنید. به لطف تصمیم عاقلانه جریان نقدینگی، درآمد کسب کنید و سودهای بیهوده به دست آورید. به لطف استراتژی کسب و کار خود، شهرت خود را افزایش دهید و پیشنهادهایی برای اجرای سرمایه گذاری های بزرگتر دریافت کنید. با سایر بازیکنان به صورت آنلاین رقابت کنید، تصمیمات استراتژیک بگیرید و راه خود را بالا ببرید تا در رتبه بندی ظاهر شوید!

‏این بازی رومیزی درباره املاک و مستغلات است، بازی اقتصادی ما شادی را به ارمغان می آورد، اما همچنین در مورد سرمایه گذاری و دنیای املاک و مستغلات آموزش می دهد. اگر به بازی های مدیریتی و بیکار علاقه دارید، از Landlord GO لذت خواهید برد! یک بازی آسان، اما چالش برانگیز. با یک مجموعه املاک کوچک شروع کنید و تصمیمات استراتژیک مهمی بگیرید تا سرمایه دار خود را رشد دهید. کسب و کار کوچک املاک و مستغلات خود را به بزرگترین شرکت سرمایه گذاری در دنیای سرمایه داری تبدیل کنید!اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.