سقوط آزاد حجم معاملات اوراق


سقوط آزاد معاملات اوراق

سرویس اقتصادی - معاملات عمده اوراق در بازار بدهی دولتی به 157 هزار میلیارد تومان رسید. این معاملات به عملیات بازار باز بانک مرکزی مربوط میشود که در آن بانک مرکزی سقوط آزاد حجم معاملات اوراق سقوط آزاد حجم معاملات اوراق 81 همت نقدینگی را با حداقل نرخ 19 درصد و در سررسید هفت روزه در اختیار بانکها قرار داده است.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فرارو - امروز 18 بهمن 1400 سقوط آزاد حجم معاملات اوراق حجم معاملات اوراق بدهی یک سقوط بزرگ را تجربه کرد.

به گزارش اقتصادنیوز امروز دوشنبه حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 54 درصد کاهش به 316 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 32 نماد اخزا و 2 نماد اراد انجام شد.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می دهد که نرخ های بازده در سررسیدهای کوتاه تر کاهشی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با 3 دهم درصد کاهش به 21.96 درصد رسید. نرخ اوراق با سررسیدهای دو سال با 4 دهم درصد کاهش به 22.92 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با 3 دهم درصد کاهش به 24.38 درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با 5 دهم درصد افزایش به 23.69 درصد رسید.

معاملات عمده اوراق در بازار بدهی دولتی به 157 هزار میلیارد تومان رسید. این معاملات به عملیات بازار باز بانک مرکزی مربوط میشود که در آن بانک مرکزی 81 همت نقدینگی را با حداقل نرخ 19 درصد و در سررسید هفت روزه در اختیار بانکها قرار داده است. همچنین 77 همت اواراق را در سررسید قراردادهای توافق بازخرید به بانکها واگذار کرده است. نرخ سود تامین مالی بانکها از بانکها مرکزی نسبت به هفته قبل 2 دهم درصد کاهش داشت.

در این روز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی در سررسید های 400 روز22.7 درصد، در 600 روز 24.2 درصد و در 800 روز 25.4درصد بود.سقوط آزاد حجم معاملات اوراق

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می شود. نرخ کشف شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می دهد. همچنین از تفاوت نرخ های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه گذاران استفاده کرد.

سقوط آزاد حجم معاملات اوراق بدهی دولت

حجم معاملات اوراق بدهی پس از جهش‌های هفته‌های اخیر در هفته دوم مهرماه روندی کاهشی داشت این روند در 14 مهر آخرین روز کاری هفته پیش به شدت نزولی بود و به نزدیکی مرز 100 میلیاردی عقب‌نشینی کرد.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اقتصادنیوز در این روز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 58 درصد کاهش به 105 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 36 نماد اخزا و 3 نماد اراد انجام شد.

معاملات عمده اوراق در بازار بدهی دولتی به 16 هزار میلیارد تومان رسید. که بخش عمده آن به عملیات اعتباردهی بانک مرکزی ارتباط دارد.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای کوتاه مدت نزولی بود. نرخ اوراق با سررسید یک سال با 5 دهم درصد کاهش به سقوط آزاد حجم معاملات اوراق 22.33 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال با یک دهم درصد کاهش به 23.15 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با دو دهم درصد افزایش به 23.73 درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با 3 دهم درصد افزایش به 23.99 درصد رسید..

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

سقوط آزاد حجم معاملات اوراق/رشد سود در همه سررسیدها

سقوط آزاد حجم معاملات اوراق/رشد سود در همه سررسیدها

به گزارش اقتصادنیوز امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 113 درصد کاهش به 250 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 31 نماد اخزا و 9 نماد اراد انجام شد.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در کلیه سررسیدها صعودی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با یک دهم درصد افزایش به 22.38 درصد رسید. نرخ اوراق با سررسید دو سال با 2 دهم درصد افزایش به 22.83 درصد رسید و نرخ اوراق با سررسید سه سال با 3 دهم درصد افزایش به 23.00 درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با 3 دهم درصد افزایش به 23.28 درصد رسید.

در این روز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی در سررسید‌های 400 روز به 23.1درصد، در سررسید 600 روز به 23.3درصد و درسررسید 800 روز به 23.3 رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

سقوط خرید اوراق از دولت/ حجم معاملات در کف 1401

در هفته سوم مرداد ماه مرحله دوازدهم حراج اوراق بدهی برگزار شد.‌ آمارهای وزارت اقتصاد در این خصوص نشان می دهد در مجموع حراج این هفته تنها 166 میلیارد تومان اوراق فروخته شده که کف معاملات این بازار در بازه سه ماهه بوده است. نکته مهم دیگر در رصد معاملات سومین مشارکت صفر بانکی ها در خرید اوراق بدهی دولتی بود.

سقوط خرید اوراق از دولت/ حجم معاملات در کف 1401

در سال99 بانک مرکزی بازاری را راه اندازی کرد تا در آن با نظارت بر بده بستان بانک ها وبورسی ها با دولت از رشد مستمر پایه پولی جلوگیری کند. این بازار با هدف تامین بخشی از کسری بودجه دولت برگزار شده و دولت می تواند از درآمد اوراق فروخته شده دراین معاملات سقوط آزاد حجم معاملات اوراق در راستای جبران کسری درآمدزایی کند. روشی که در آن با توجه به عدم چاپ پول در آن و رشد متغیرهای پایه پولی مسیری مهم ارزیابی می شود. این بازار اکنون به مرحله دوازدهم خود رسیده است.

به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، خرید اوراق بدهی دولتی در هفته سوم مرداد کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرد. در مرحله دوازدهم حراج بازار اولیه کمتر از 200 میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده که سطح پایینی به شمار می آید.

اهمیت این بازار از جهت تامین غیر تورمی کسری بودجه بوده و رصد آن برای تحلیل گران اقتصاد کلان بسیار مهم تلقی می شود.

در این بازار دولت اوراق خود را به مشتریان خود اعم از بانک ها و بورسی ها عرضه می کند و این نهادها نیز با توجه به شرایط مالی خود و جذابیت اوراق عرضه شده دربازار اولیه مشارکت می کنند. برخی کارشناسان معتقدند هر چه درآمدزایی دولت از این محل بیشتر باشد احتمال سقوط آزاد حجم معاملات اوراق رشد تورم نیز به دلیل رشد کمتر پایه پولی کاهش پیدا خواهد کرد.

کاهش قابل توجه فروش اوراق سقوط آزاد حجم معاملات اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه

در هفته سوم مرداد ماه طبق آخرین داده های منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی دولت مجموعا 166 میلیارد و 700 میلیون تومان اوراق بدهی توانست به مشتریان خود بفروشد.

این در حالی است که در هفته قبل آن، سطح فروش اوراق به مراتب افزایش پیدا کرده و در کانال 3 هزار میلیارد تومان قرار داشت.

نکته مهم در این بازار کاهش دوباره خرید اوراق بدهی دولتی از سوی بانک ها بوده که در این مقطع سومین صفر را در سال جاری به ثبت رسانده است.

بنابراین تمام اوراق فروخته شده در هفته جاری را بورسی ها خریداری کرده اند که البته مانند هفته گذشته هنوز سطح پایینی به شمار می آید.

در همین رابطه آمارهای ثبت شده نشان می دهد دسته بندی اراد خریداری شده در بورسی ها در مجموع نشان از خرید 166 میلیارد و 700 میلیون تومان اوراق بوده است.

تفکیک اوراق خریداری شده دربازار اولیه

در سومین هفته مرداد ماه کل اوراق عرضه شده دربازار اعم از اراد 107 و اراد 109 بوده که اولی نرخ سود بالاتر و دومی تاریخ سررسید کوتاه تری داشته است. آمارهای ثبت شده دربازار اولیه مرحله دوازدهم نشان می دهد در این هفته 69 میلیارد تومان اراد 107 بانرخ سود 22 درصدی بوده و اراد 109 نیز نرخ سود 21.5 درصدی داشته که 97 میلیارد تومان آن فروخته شده است.

به عبارت دیگر معرفی اوراق جدید اراد 109 نتوانسته خریداران را به خرید بیشتر مجذوب کند.

سقوط آزاد معاملات اوراق

معاملات عمده اوراق در بازار بدهی دولتی به 157 هزار میلیارد تومان رسید. این معاملات به عملیات بازار باز بانک مرکزی مربوط میشود که در آن بانک مرکزی 81 همت نقدینگی را با حداقل نرخ 19 درصد و در سررسید هفت روزه در اختیار بانکها قرار داده است.

امروز 18 بهمن 1400 حجم معاملات اوراق بدهی یک سقوط بزرگ را تجربه کرد.

به گزارش اقتصادنیوز امروز دوشنبه حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 54 درصد کاهش به 316 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 32 نماد اخزا و 2 نماد اراد انجام شد.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای کوتاه تر کاهشی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با 3 دهم درصد کاهش به 21.96 درصد رسید. نرخ اوراق با سررسیدهای دو سال با 4 دهم درصد کاهش به 22.92 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سقوط آزاد حجم معاملات اوراق سه سال با 3 دهم درصد کاهش به 24.38 درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با 5 دهم درصد افزایش به 23.69 درصد رسید.

معاملات عمده اوراق در بازار بدهی دولتی به 157 هزار میلیارد تومان رسید. این معاملات به عملیات بازار باز بانک مرکزی مربوط میشود که در آن بانک مرکزی 81 همت نقدینگی را با حداقل نرخ 19 درصد و در سررسید هفت روزه در اختیار بانکها قرار داده است. همچنین 77 همت اواراق را در سررسید قراردادهای توافق بازخرید به بانکها واگذار کرده است. نرخ سود تامین مالی بانکها از بانکها مرکزی نسبت به هفته قبل 2 دهم درصد کاهش داشت.

در این روز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی در سررسید‌های 400 روز22.7 درصد، در 600 روز 24.2 درصد و در 800 روز 25.4درصد بود.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.