درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه


کیش اینوکس، ابزار محک توان ایی سازمان های بازارگرا

مدیر عامل بیمه ایران: کمک به شناسایی نقش صنعت بیمه در رشد و تعالی کشور، بسط و اعتلای فرهنگ بیمه و زمینه سازی برای رشد ‌صنعت بیمه در منطقه از جمله مهمترین جذابیت ها و ویژگی های «کیش اینوکس» برای حضور فعال صنعت بیمه در این رویداد مهم صنعت مالی کشور است.

مهندس حسن شریفی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص نقش صنعت بیمه در اقتصاد ملی ایران، گفت: ‌صنعت بیمه کشور با شعار راهبردی «صنعت بیمه بازوی توانمند اقتصاد کشور» و با اعمال ‌سیاست های مناسب در حوزه سرمایه گذاری می تواند نقشی به مراتب تاثیر گذارتر ازسهم کنونی ‌خود در اقتصاد ملی ایفا کند.‌

وی با بیان اینکه بیمه ها باید براساس پژوهش و تحقیق به جای سپرده گذاری بانکی، به سمت سرمایه گذاری در صنایع حرکت کنند، افزود: به طور مثال می توان با تشکیل هلدینگ سرمایه گذاری به صورت تخصصی موجبات پرهیز از موازی ‌کاری و افزایش بهره وری و بازدهی سرمایه گذاری ها را فراهم آورد.‌

مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، افزود: بهره مندی از تمامی فرصت های اقتصادی دارای مزیت در کشور در قالب ایجاد شرکت های ‌تخصصی در حوزه معدن، بازرگانی، صرافی، فروشگا..

کیش اینوکس، ابزار محک توان ایی سازمان های بازارگرا

مدیر عامل بیمه ایران: کمک به شناسایی نقش صنعت بیمه در رشد و تعالی کشور، بسط و اعتلای فرهنگ بیمه و زمینه سازی برای رشد ‌صنعت بیمه در منطقه از جمله مهمترین جذابیت ها و ویژگی های «کیش اینوکس» برای حضور فعال صنعت بیمه در این رویداد مهم صنعت مالی کشور است.

مهندس حسن شریفی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص نقش صنعت بیمه در اقتصاد ملی ایران، گفت: ‌صنعت بیمه کشور با شعار راهبردی «صنعت بیمه بازوی توانمند اقتصاد کشور» و با اعمال ‌سیاست های مناسب در حوزه سرمایه گذاری می تواند نقشی به مراتب تاثیر گذارتر ازسهم کنونی ‌خود در اقتصاد ملی ایفا کند.‌

وی با بیان اینکه بیمه ها باید براساس پژوهش و تحقیق به جای سپرده گذاری بانکی، به سمت سرمایه گذاری در صنایع حرکت کنند، افزود: به طور مثال می توان با تشکیل هلدینگ سرمایه گذاری به صورت تخصصی موجبات پرهیز از موازی ‌کاری و افزایش بهره وری و بازدهی سرمایه گذاری ها را فراهم آورد.‌

مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، افزود: بهره مندی از تمامی فرصت های اقتصادی دارای مزیت در کشور در قالب ایجاد شرکت های ‌تخصصی در حوزه معدن، بازرگانی، صرافی، فروشگاه های زنجیره ای، نفت و گاز و پتروشیمی و ‌شرکت سبدگردانی یا تامین سرمایه در بازار سرمایه نیز می تواند در این زمینه به طور جدی مورد ‌توجه قرار گیرد. طبقه بندی و مدیریت ریسک پرتفوهای سرمایه گذاری با استفاده از ابزارهای ‌متعدد مالی و ایجاد درآمدهای ارزی با تأسیس و تحصیل شرکت های صادراتی با درآمدهای ارزی ‌نیز از دیگر ابزارهایی است که می تواند نقش صنعت بیمه در اقتصاد ملی ایران را پررنگ تر سازد.

بیمه ایران در مسیر توسعه اقتصاد ملی

حسن شریفی به برنامه های بیمه ایران نیز اشاره کرد و ادامه داد: براساس، گسترش همکاری ها و حمایت از صنایع کوچک و متوسط کشور و بهره مندی ‌این ‌صنایع ‌از مزایای بیمه، تفاهم نامه همکاری میان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ‌ایران ‌و ‌شرکت سهامی بیمه ایران منعقد شده است که به تسهیل و رونق فعالیت های اقتصادی ‌و ‌افزایش ‌ضریب امنیت و کاهش ریسک صنایع کوچک و متوسط کمک شایانی می کند.‌

او افزود: از طرفی، سیاست‌های ترسیمی بیمه ایران، به ویژه در بخش عملیات بیمه گری هم راستا با راهبردهای کلان اقتصادی ‌دولت سیزدهم با تکیه بر مدل های درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه نوین کسب و کار پایه ریزی شده و مسیر جدیدی در ایفای نقش ‌کلیدی و انجام مأموریت‌های سازمانی گشوده است. پیاده سازی سیستم مدیریت ‌ریسک و استفاده از منابع بیمه به سمت تأمین مالی اقتصاد و بازار سرمایه از اولویت های ‌برنامه مورد تأکید وزیر اقتصاد در دوره جدید مدیریت شرکت سهامی بیمه ایران است.‌ به همین منظور تسریع در پیاده سازی کامل سیستم مدیریت ریسک در بیمه ایران، از تامین مالی اقتصاد کشور تا تسهیل هوشمندانه فرآیندهای بیمه گری در دستور کار قرار گرفته است. ‌

رییس هیات مدیره بیمه ایران ادامه داد: یقیناً با اجرای کامل برنامه های ترسیمی سیستم مدیریت ریسک در فرآیند عملیاتی شرکت، ‌ضمن دستیابی به اهداف کلان، در راستای تحقق و استقرار برنامه تحول به ویژه تسهیل ‌هوشمندانه فرآیندهای بیمه گری در بخش صدور بیمه نامه و خسارت برای بیمه گذاران، ذینفعان ‌و آحاد مردم ملموس و نتایج قابل توجهی حاصل خواهد شد.‌

برنامه های مهم بیمه ایران تا پایان سال

حسن شریفی به برنامه های بیمه ایران تا پایان سال اشاره کرد و گفت: بیمه ایران همواره بر ضرورت توسعه و بهبود زیرساخت ‌فناوری اطلاعات و حرکت به سمت بیمه گری تمام دیجیتال، تاکید کرده است. ارزیابی ‌بنده از موقعیت کنونی شرکت این است که به واقع می توان سال ‌‌۱۴۰۱ را سال تکمیل ساختارها و فرآیند هوشمند سازی بیمه ایران برای تداوم سرآمدی در بازار ‌داخلی و ورود به بازار جهانی صنعت ‌بیمه با اتکا به هوش تجاری و هوش مصنوعی نامید.‌ بستر سازی «فروش اینترنتی» از سال ها قبل با راه اندازی سامانه های الکترونیکی متنوع آغاز شده و با تکامل این سامانه ها هم اکنون «ارائه و توسعه خدمات پس از فروش ‌الکترونیکی» در دستور کار حوزه فناوری اطلاعات شرکت قرار دارد.

وی افزود: در همین زمینه باید بگویم که سامانه ‌کارشناسی الکترونیکی، سامانه یکپارچه بیمه‌گری، سامانه درمان الکترونیکی ‌‌(سدا) ‌، مرکز جامع ارتباط با ذینفعان (‌SRM‌)، سامانه دریافت و پرداخت الکترونیکی، ‌باشگاه ‌مشتریان، هوش تجاری (‌BI‌) ، سامانه پرداخت خسارت سیار و . . . ‌از سرویس ها و پروژه‌های ‌راهبردی ‌شرکت سهامی بیمه ایران در حوزه فناوری اطلاعات بوده اند که تا کنون به بهره برداری ‌رسیده اند.

مدیر عامل بیمه ایران ادامه داد: ‌با راه اندازی سامانه الکترونیکی و جامع «بیمه ایران من» که با سرعت در حال توسعه کمی و کیفی ‌است و در حوزه فروش و خدمات پس از فروش حرف اول را در ارائه خدمات الکترونیکی بیمه ای در ‌صنعت بیمه کشور می زند، درصد قابل توجهی از زیر ساخت های مورد نیاز برای تحقق مطالبات ‌دولت و وزیر محترم اقتصاد مبنی بر «ایجاد‌ تحول دیجیتال در بیمه» و «توسعه ارتباطات الکترونیکی ‌بر بستر سامانه های ویژه مردمی» فراهم شده است.‌

او افزود: به اعتقاد بنده، راه اندازی سامانه الکترونیکی پذیرش و پرداخت خسارت برخط در ‌رشته بیمه های اتومبیل (بهره گیری از ‌اپلیکیشن موبایلی بیمه ایران من برای پرداخت خسارت) و ‌توسعه و گسترش کامل آن در پهنه گسترده جغرافیای جمهوری اسلامی ایران و نیز اجرای طرح فروش الکترونیکی بیمه نامه های اتومبیل، آتش سوزی، مسئولیت، حمل و نقل و . . . همچنان ‌مهمترین اقدام سال جاری بیمه ایران در پایبندی به اهداف مشتری مداری شرکت است.‌

اهمیت نمایشگاه های تخصصی و اثر آن بر صنعت مالی

مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران در بخش دیگری از این گفتگو به اهمیت نمایشگاه های تخصصی و اثر آن بر صنعت مالی و معرفی دستاوردهای بیمه کشور اشاره کرد و گفت: ‌به منظور اجرای موثر برنامه های ترسیمی صنعت مالی کشور، علی رغم محدودیت ها و چالش های موجود ‌در فضای اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و نوسانات شاخص‌های مهم اقتصادی ‌متعاقب آن، ضروری است از تمام ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های صنعت مالی برای حمایت از آحاد مردم، صاحبان سرمایه، مراکز تولیدی و اقتصادی کشور بهره گرفت و با ‌خدمات رسانی مستمر و به هنگام در انجام و ایفای مأموریت و رسالت ارزشمند فعالان حوزه مالی به ویژه که همان ‌تأمین آرامش و امنیت است، گامهای ثمربخشی برداشته شود.

او افزود: بی تردید، یکی از ابزارهای مهم به منظور تبیین و تشریح ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های صنعت مالی برای رشد اقتصادی کشور و تامین بخش بزرگی از آسایش و رفاه ملت، برگزاری نمایشگاه های تخصصی در زمینه صنعت مالی به ویژه در حوزه های بورس، بانک و صنعت بیمه است.

مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران ادامه داد: نمایشگاه های تخصصی در واقع می توانند به نوعی تکمیل کننده اقدامات گسترده واحدهای بازاریابی صنعت مالی باشند. بازاریابی از مهمترین بخش های هر سازمان است و به دلیل ارتباط بیشتر با عوامل ‌محیطی‌ و ذینفعان کلیدی از جایگاهی استراتژیک برخوردار است. یک سازمان بازارگرا در نمایشگاه های تخصصی میزان موفقیت خود در توجه به ‌بازار (مشتریان) و نظارت بر رقبای خود را محک می زند.

اهمیت کیش اینوکس برای صنعت بیمه و بیمه ایران

حسن شریفی با اشاره به حضور بیمه ایران در مهمترین رویداد مالی کشور(کیش اینوکس ۲۰۲۲) گفت: ما نیازمند همفکری و همگرایی در صنعت بیمه هستیم و بی تردید، بیمه ایران با ۸۷ سال سابقه درخشان و نیروی انسانی ‌متخصص و ارزشمند، «کیش اینوکس» را مکانی مناسب برای تقویت همدلی در جمع فعالان صنعت بیمه می داند.

او افزود: از طرفی یکی از مواردی که در بیمه ایران و به تبع آن در صنعت بیمه کشور به آن توجه ویژه ای می شود، نقش تبلیغات و واحد بازاریابی در اجرای ‌استراتژی بازاریابی و رسیدن به هدفهای تعیین شده است و نمایشگاه های تخصصی از جمله «کیش اینوکس» یاری رسان واحد بازاریابی صنعت بیمه کشور است.

مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران ادامه داد: کمک به شناسایی نقش صنعت بیمه در رشد و تعالی کشور، بسط و اعتلای فرهنگ بیمه و زمینه سازی برای رشد ‌صنعت بیمه در منطقه از جمله مهمترین جذابیت ها و ویژگی های «کیش اینوکس» برای حضور فعال صنعت بیمه در این رویداد مهم صنعت مالی کشور است.

حسن شریفی به مهمترین برنامه های بیمه ایران در کیش اینوکس اشاره کرد و گفت: طبیعتاً به حکم اصول بنگاهداری اقتصادی، بیمه ایران در پی استفاده از ظرفیت‌های قانونی ‌موجود برای استمرار سرآمدی خود در صنعت بیمه غرب آسیا است و به همین دلیل برنامه های ویژه ای را برای حضوری موثر و فعال در رویداد ‌«کیش اینوکس» تدارک دیده است. معرفی محصولات و خدمات جدید بیمه ایران و دستآوردهای شگرف سال اخیر از جمله مهمترین برنامه های شرکت در نمایشگاه تخصصی امسال در جزیره زیبای کیش است.

او ادامه داد: امسال، شرکت سهامی بیمه ایران حضوری گسترده تر در ‌«کیش اینوکس ۲۰۲۲» دارد و علاوه بر شرکت مادر، شرکت های تخصصی کارگزاری بورس بیمه ایران، شرکت بیمه اتکایی ایران معین و صندوق سبدگردان آسال (وابسته به شرکت هلدینگ توسعه کسب و کار سبا) نیز در غرفه اختصاصی بیمه ایران به معرفی خدمات ارزشمند خود به سرمایه گذاران خواهد پرداخت.

مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران افزود: شرکت های زیر مجموعه بیمه ایران در نمایشگاه امسال حضوری تمام عیار دارند و با بسیج تمامی نیروهای خبره بدنه کارشناسی و توان لجستیکی خود، این ‌دوره از نمایشگاه را به فرصتی مناسب بدل ساخته اند تا مردم و فعالان اقتصادی با فعالیت های این شرکت ها بیش از پیش آشنا شده و از طریق کارشناسان این حوزه اطلاعات تخصصی دریافت کنند.

درگاه یکپارچه بازار سرمایه

سرمایه گذاری همواره یکی از امور پر ریسک و چالش برانگیز برای اکثر مردم است؛ به خصوص در این روزها که طیف گسترده ای از افراد جامعه در بازار بورس سرمایه گذاری کرده اند. سهامداران بازار سرمایه هیچ ایده ای در قبال سود و یا زیان معاملات خود ندارند اما سرمایه های خود را در بورس قرار می دهند و سهم های مختلفی خریداری می کنند. درست مانند تریدرهای بازار بورس خارجی که معاملات خود را در پلتفرم های مختلفی همچون برنامه نوبیتکس انجام می دهند و ریسک زیادی را متحمل می شوند.

اما در این برهه حساس کنونی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار جهت حفظ سرمایه مردم و کاهش ریسک در بازار بورس اقدام به توسعه سامانه «سمات - درگاه یکپارچه بازار سرمایه» کرده است که در واقع یکی از شاخه های فرعی بورس ایران محسوب می شود که ارائه دهنده خدمات الکترونیکی یکپارچه به سهامداران، ناشران و نهادهای نظارتی بورس است. هدف اصلی این سامانه به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس است.

اگر در دسته سهامداران قرار دارید نیز با استفاده از برنامه آسا تریدر می توانید به صورت آنلاین اقدام به خرید و فروش سهام آنلاین در بازار بورس کرده و عضوی از این مجموعه بزرگ شوید.

با این حال شما می توانید اپلیکیشن سمات را برای گوشی اندروید خود به صورت مستقیم و رایگان از مایکت دانلود و نصب نمایید و از خدمات الکترونیکی و حمایتی درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه این سامانه بهره مند شوید.

معرفی درگاه یکپارچه بازار سرمایه (سمات)

نرم افزار «سمات» جهت ارائه خدمات الکترونیک به سهام داران حقیقی و حقوقی، ناشران و همچنین نهادهای نظارتی و حاکمیتی راه اندازی شده است. برای استفاده از این اپ حتما باید قبلا در سامانه سجام ثبت نام کرده باشید تا بتوانید در آن عضو شوید.

برای ورود ابتدا باید کد ملی خود را در این نرم افزار وارد کرده تا پیامک تاییدیه به شماره ثبت شده شما در سامانه سجام برایتان ارسال شود. پس از احراز هویت باید برای حساب کاربری خود یک رمز عبور 8 رقمی تعریف کنید و پس آن وارد درگاه یکپارچه بازار سرمایه شوید. حال می توانید از امکانات این اپ در جهت سرمایه گذاری امن تر و مطمئن تر استفاده کنید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

خدمات سه گانه سمات

این سامانه خدمات الکترونیکی خود را به سه گروه از اعضای بازار سرمایه ارائه می دهد که این گروه ها شامل:

سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی (دارا): سمات به افراد حقیقی و حقوقی بازار بورس، آمار و اطلاعات دقیق وضعیت بازار را به صورت آنلاین ارائه می دهد تا در زمان مناسب، سهام مورد نظر خود را معامله کنند. خدمات دیگر این درگاه شامل مشاهده وضعیت سبد دارایی (نام و نماد)، گردش معاملات، قیمت و ارزش هر سهم، اخذ گواهی سپرده دارایی و غیره است و در کنار آن نیز درگاه فروش مستقیم سهام عدالت را نیز راه اندازی کرده است.

ناشران بازار سرمایه (دانا): ناشران اوراق بهادار نیز در این بخش خدمات مختلفی از جمله تقسیم و تخصیص سود، برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، گزارش گیری، عملیات مربوط به ثبت سپرده گذاری، برگه سهام و غیره را دریافت می کنند.

نهادهای نظارتی و حاکمیتی (ناظر): ارائه گزارش های مربوط به بازار بورس و سرمایه به نهادها و ارکان بازار سرمایه همچون دفتر ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی، بانک و بیمه مرکزی، قوه قضائیه و غیره در این بخش صورت می گیرد.

بنابراین با استفاده از سامانه سمات معاملات کم ریسک تری انجام دهید و سود بیشتری دریافت نمایید. با نصب برنامه ایزی تریدر نیز می توانید در بورس ایران معامله کنید و از آخرین اخبار بازار سرمایه مطلع شوید.

درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه

منوی اصلی

آخرین مطالب

 • هشدار درباره شیوه‌های کلاهبرداری از سهامداران عدالت
 • از تعیین تکلیف سهام عدالت تا تغییر در دامنه نوسان
 • الزام به ثبت نام در سامانه سجام
 • رسیدگی به اعتراضات مالیاتی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک
 • تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان

محبوب ترین ها

 • سامانه استعلام و آزادسازی سهام عدالت
 • اطلاعیه
 • خرید و فروش برگه‌های سهام عدالت بی‌اعتبار است
 • مشمولان طرح
 • جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی 3

آمار بازدید کنندگان

راهنمای ورود به مجمع الکترونیک سهامداران

حضور در مجامع الکترونیک از طریق مراجعه به درگاه یکپارچه درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه ذینفعان بازار سرمایه ممکن است. برای حضور در مجمع الکترونیک گام های زیر را طی کنید. توضیحات هر مرحله در ادامه ذکر خواهد شد.

 1. ثبت نام در سایت سجام و انجام احراز هویت
 2. ورود به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه
 3. دسترسی به مجامع آنلاین در درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه

ثبت نام در سایت سجام و انجام احراز هویت

برای ثبت نام در سامانه سجام ابتدا به سایت Sejam.ir مراجعه نموده و کدپیگیری دریافت نمایید.

پس از ثبت نام در سجام و دریافت کد پیگیری، برای تکمیل فرایند سجامی شدن باید احرازهویت شوید. احراز هویت در سجام به دو صورت حضوری و الکترونیک برای کلیه فعالان بازار سرمایه فراهم شده است. با مراجعه به تب احراز هویت می توانید لیست مراکز احراز هویت را مشاهده نمایید.

ورود به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه

پس از تکمیل فرایند سجامی شدن و دریافت پیامک مبنی بر اینکه شما سجامی شدید؛ می‌توانید با مراجعه به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به نشانی ddn.csdiran.ir علاوه بر مشاهده کامل پرتفوی سهام خود، از اخبار و زمان برگزاری مجامع آن‌ها مطلع شده و در مجامع الکترونیک فعال حضور یابید.

ورود به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه برای سهامداران سجامی شده (حقیقی/حقوقی) با کدملی/شناسه ملی، کد تایید و رمز عبور امکان‌پذیر است.

دسترسی به مجامع آنلاین در درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه

نکته: پس از ورود از طریق کدملی/ شناسه ملی، کدتایید به شماره همراهی که در سامانه سجام ثبت شده است ارسال خواهد شد. درصورتی که برای بار اول به سامانه مراجعه می‌کنید لازم است رمزعبور خود را تعریف نمایید.

پس از ورود به درگاه و مشاهده سبد دارایی خود با کلیک بر روی «مجامع الکترونیکی» در «حضور در مجمع الکترونیک»، لیست مجامع الکترونیکی فعال را مشاهده خواهید کرد. راهنمای حضور در مجمع نیز برای مشاهده سهامداران قرار داده خواهد شد.

نکته: با توجه به اینکه تنها سهامداران و نمایندگان قانونی آن‌ها امکان حضور در مجمع دارند؛ مجامع الکترونیک تنها برای این اشخاص فعال شده و قابل مشاهده می‌باشد.

برای ورود به مجمع الکترونیک موردنظر برروی دکمه «حضور در مجمع» کلیک نمایید.

درگاه تخصصی ذی‌نفعان بازار سرمایه کلید خورد

نسخه جدید و به‌روز‌شده اپلیکیشن درگاه الکترونیکی سهامداران (دارا) با قابلیت رصد نمادهای معاملاتی و شاخص‌های بازار سرمایه آغاز به کار کرد.

درگاه تخصصی ذی‌نفعان بازار سرمایه کلید خورد

نسخه جدید و به‌روز‌شده اپلیکیشن درگاه الکترونیکی سهامداران (دارا) با قابلیت رصد نمادهای معاملاتی و شاخص‌های بازار سرمایه آغاز به کار کرد.

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با اعلام این خبر گفت: درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه که به صورت آزمایشی به بهره‌برداری رسیده و شامل سه بخش «دارا، دانا و ناظر» است، حجم انبوهی از دسترسی‌ها را برای فعالان و ذی نفعان بازار سرمایه فراهم می‌آورد.

به گزارش سنا، فهیمی با بیان اینکه یکپارچه‌سازی درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه سرویس‌های تخصصی، ارتقای شفافیت و اطلاع‌رسانی صحیح و ارایه خدمات به صورت آنلاین و غیرحضوری از جمله اهداف راه‌اندازی «دارا» است، افزود: با این سامانه، بطور مستقیم هم دسترسی به خدمات شرکت سپرده‌گذاری و هم اطلاعاتی که نزد این شرکت است، امکان پذیر می‌شود که با حجم خدمات و اطلاعاتی که به صورت مراجعه حضوری یا روش‌های سنتی قبلی دریافت می‌شد، واقعا قابل مقایسه نیست.

مدیرعامل سمات، مهم‌ترین بخش این درگاه یکپارچه را «دارا» دانست و گفت: این درگاه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت؛ یعنی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی اعم از سهامداران یا دارندگان صکوک و حتی در آینده نزدیک، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها قادر خواهند بود با مراجعه به سایت شرکت سپرده‌گذاری و دانلود این اپلیکیشن در سطحی باورنکردنی و به شکلی انعطاف‌پذیر به تمام اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.

به گفته فهیمی، پیش نیاز استفاده از این درگاه واحد هم ثبت نام در سامانه سجام خواهد بود؛ به این معنا که وقتی این اپلیکیشن روی گوشی یا سیستم شما بالا می‌آید، شناسه شرکت یا شماره ملی فرد را درخواست می‌کند و بر این اساس، رمز یک‌بار مصرفی در اختیار گذاشته می‌شود تا در لوح یا گوشی همراه مورد نظر قابل فعال‌سازی باشد.

وی با بیان اینکه نسخه وب، اندروید و ios این درگاه قابل استفاده است، افزود: بعد از فعالسازی، سرمایه‌گذاران که از نظر ما مهم‌ترین ذینفعان بازار هستند و شامل سرمایه‌گذاران خرد و کلان حقیقی و حقوقی هستند، به مجموعه‌ای از داشبوردها دسترسی پیدا می‌کنند.

مدیرعامل سمات اظهار داشت: اولین داشبوردی که استفاده‌کنندگان این درگاه به آن دسترسی خواهند داشت، «سبد دارایی» است. یعنی فرد قادر خواهد بود به ترکیب دارایی و میزان آن در هر نماد دسترسی داشته باشد که طیفی از اطلاعات شامل ارزش ریالی، تعداد سهام، درصد از کل و نوع دارایی را در برخواهد گرفت. ضمن اینکه این سبد دارایی، قابلیت جست‌وجو بر اساس بازه زمانی را هم دارد و این امکانی است که پیش از این برای دریافت آن هموطنان از هر نقطه‌ای از کشور باید حضوری به شرکت سپرده‌گذاری یا مراکز سه گانه استانی مراجعه می‌کردند.

فهیمی، دومین داشبورد درگاه تخصصی ذی‌نفعان بازار سرمایه را داشبورد «گزارش گردش معاملات» ذکر کرد و گفت: این داشبورد بسیار حایز اهمیت است و علاوه بر اینکه گزارش جدیدی را در اختیار هموطنان قرار می‌دهد، امکان نظارت بر فعالیت کارگزاران از طریق سهامداران را فراهم و از بسیاری از تخلفات و ناهنجاری‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. این داشبورد، همچنین اطلاعات مربوط به گردش معاملات را تا یک روز قبل در اختیار خواهد گذاشت و قابلیت گزارش‌گیری نیز دارد.

سومین داشبورد از درگاه تخصصی ذی نفعان بازار سرمایه که مدیرعامل سمات به آن اشاره کرد، داشبورد «مجامع» بود. به گفته فهیمی، سهامداران از طریق این داشبورد، این امکان را پیدا خواهند کرد که اطلاعات مجامع شرکت درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه را به صورت متمرکز در اختیار داشته باشند. سهامدار همچنین به لیست مجامع دسترسی دارد و با کلیک کردن روی هر کدام از آنها می‌تواند اطلاعیه آن را از سامانه کدال بازخوانی کند و در جریان جزییات مجمع قرار گیرد.

وی افزود: با راه‌اندازی نسخه جدید این اپلیکیشن، علاوه بر اینکه خدمات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در سطح کشور گسترش خواهد یافت، سهامداران قادر خواهند بود به صورت الکترونیک در مجامع عمومی شرکت‌ها حضور یابند و این امر شفافیت را در بازار سرمایه ارتقا، هزینه برگزاری مجامع را کاهش و کارایی مجامع را افزایش خواهد داد.

فهیمی، «اطلاعیه‌های نماد» را داشبورد دیگری از درگاه تخصصی ذی‌نفعان بازار سرمایه (دارا) دانست که برای مدیریت صحیح پرتفوی سهامداران کاربرد دارد.

وی از «گزارش دارایی» به عنوان آخرین داشبورد دارا یاد کرد و گفت: در این داشبورد، حتی دارایی‌های غیرقابل معامله و فریز شده نیز قابل مشاهده است. کارگزار ناظر آن را ببینید و قابل گزارش‌گیری نیز هست. فهیمی در پایان راه‌اندازی درگاه واحد ذی‌نفعان بازار سرمایه را تحولی بنیادین در ارایه خدمات به سرمایه‌گذاران خواند و اظهار داشت: این سامانه، سرمایه‌گذاران را از بسیاری از رفت و آمدها و مراجعات حضوری به شرکت‌ها، بانک‌ها و دفاتر شرکت‌های فرابورسی و بورسی بی‌نیاز و زمینه صرفه‌جویی در سطح اقتصاد ملی را فراهم خواهد کرد.

خاطرنشان می‌شود: امکان حضور و ثبت رای در مجامع الکترونیکی، مشاهده اخبار بازار سرمایه، اطلاع‌رسانی از طریق پیامک، کیف پول الکترونیکی، دسترسی در تمام پلتفرم‌های وب و اخذ گواهی سپرده دارایی از دیگر قابلیت‌های دارا خواهد بود.

با «دارا» یکپارچه شویم

نیر داوری مدیر پروژه درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه امروزه پلت‌فرم‌های مالی و بورسی نقش بسیار مهمی در میان ذی‌نفعان بازارهای مالی پیدا کرده‌اند. در این میان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه بنا بر مأموریت خود و با برنامه‌ریزی هدفمند، طراحی و راه‌اندازی پلت‌فرمی یکپارچه و جامع جهت دستیابی ذی‌نفعان به اطلاعات و خدمات حوزه پیش و پس از معاملات در بخش‌های سهامداران، ناشران و نهادهای نظارتی را انجام داد. درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه (DDN) خدمات الکترونیکی و آنلاین طراحی شده را از طریق اپلیکیشن موبایل (اندروید و iOS) و همچنین نسخه تحت وب به ذی‌نفعان سجامی شده ارائه می‌دهد تا بدون نیاز به مراجعه حضوری خدمات‌رسانی مربوطه انجام شود.

با «دارا» یکپارچه شویم

ارائه خدمات آنلاین به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی

هدف درگاه «دارا» ارائه خدمات آنلاین و غیرحضوری با رویکرد اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع به سهامداران حقیقی و حقوقی است. از جمله این خدمات می‌توان به مشاهده وضعیت سبد دارایی شامل نام و نماد دارایی، تعداد، قیمت و ارزش آن، درصد هر دارایی از سبد و کارگزار ناظر اشاره کرد. اخذ گواهی سپرده دارایی، گردش معاملات، اطلاعیه‌های صادر شده از سوی ناشران اوراق بهادار، مشاهده علت ممنوع از معامله شدن کد یا نماد و امکان شرکت در مجامع شرکت‌های ناشر موجود در سبد دارایی به‌صورت الکترونیکی (غیرحضوری) و اعطای رای از جمله دیگر کارکردهای این سامانه است. همچنین در این سامانه امکان مشاهده نمای بازارها، پروفایل اطلاعات سجام اشخاص و نیز دسترسی مستقیم به سامانه سجام برای به‌روز‌رسانی اطلاعات، آخرین اخبار از پایگاه خبری بازار سرمایه و در آینده مطالبات سود نقدی سهامداران فراهم است.

ارائه خدمات آنلاین به ناشران بازار سرمایه

هدف درگاه «دارا» ارائه خدمات آنلاین و غیرحضوری در بستری امن و مطمئن، در سریع‌ترین زمان ممکن به ناشران اوراق بهادار به‌عنوان ذی‌نفع استراتژیک شرکت سپرده‌گذاری و بازار سرمایه است. ارتباط الکترونیک با ناشران، فرآیندهای مرتبط با عملیات زیرساختی ثبت و سپرده‌گذاری، برگزاری مجامع، توزیع سود، افزایش سرمایه و گزارش‌گیری را سرعت می‌بخشد و با کاهش محسوس چرخه انجام فعالیت‌ها، بر بهره‌وری بازار سرمایه تأثیر شگرفی خواهد داشت.

حرکت به سوی حذف کاغذ و دسترسی بدون محدودیت زمانی و مکانی

یکپارچه‌سازی سرویس‌های تخصصی، ارتقای شفافیت و اطلاع‌رسانی صحیح و ارائه خدمات به‌صورت آنلاین و غیرحضوری از جمله اهداف راه‌اندازی «درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه» است. با این سامانه دسترسی به خدمات شرکت سپرده‌گذاری و اطلاعات سهامداری به‌طور مستقیم امکان‌پذیر است. حذف بیش از دو میلیون برگ کاغذ در سال و بیش از هزاران مراجعه حضوری، بخشی از مزایای مستقیم این زیرساخت الکترونیکی است. دسترسی عادلانه به اطلاعات و شفافیت بالای بازار سرمایه برای کلیه ذی‌نفعان در اقصی نقاط کشور می‌تواند زمینه ارائه خدمات جدید برخط در این حوزه باشد. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی اعم از سهامداران یا دارندگان صکوک و حتی در آینده نزدیک، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها قادر خواهند بود با مراجعه به سایت شرکت سپرده‌گذاری و استفاده از این درگاه در سطحی باورنکردنی و به شکلی انعطاف‌پذیر به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

خدمات نوین سهامداری در دارا

اولین داشبوردی که استفاده‌کنندگان این درگاه به آن دسترسی خواهند داشت، «سبد دارایی» است. یعنی فرد قادر خواهد بود به ترکیب دارایی و میزان آن در هر نماد دسترسی داشته باشد که طیفی از اطلاعات شامل ارزش ریالی، تعداد سهام، درصد از کل و نوع دارایی را در برخواهد گرفت. ضمن اینکه این سبد دارایی، قابلیت جست‌و‌جو براساس بازه زمانی را هم دارد و این امکانی است که پیش از این برای دریافت آن هموطنان از هر نقطه‌ای از کشور باید حضوری به شرکت سپرده‌گذاری یا مراکز سه گانه استانی مراجعه می‌کردند.

دومین داشبورد درگاه تخصصی ذی‌نفعان بازار سرمایه داشبورد «گزارش گردش معاملات» است. این داشبورد بسیار حائز اهمیت است و علاوه‌بر اینکه گزارش جدیدی را در اختیار هموطنان قرار می‌دهد، امکان نظارت بر فعالیت کارگزاران از طریق سهامداران را فراهم و از بسیاری تخلفات و ناهنجاری‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. این داشبورد، همچنین اطلاعات مربوط به گردش معاملات را تا یک روز قبل در اختیار خواهد گذاشت و قابلیت گزارش‌گیری نیز دارد. سومین داشبورد از درگاه تخصصی ذی‌نفعان بازار سرمایه داشبورد «مجامع» است. سهامداران از طریق این داشبورد، این امکان را پیدا خواهند کرد که اطلاعات مجامع شرکت را به‌صورت متمرکز در اختیار داشته باشند. سهامدار همچنین به لیست مجامع دسترسی دارد و با کلیک کردن روی هر کدام از آنها می‌تواند اطلاعیه آن را از سامانه کدال بازخوانی کند و در جریان جزئیات مجمع قرار گیرد. همچنین به‌زودی سهامداران قادر خواهند بود به‌صورت الکترونیک در مجامع عمومی شرکت‌ها حضور یابند و این امر شفافیت را در بازار سرمایه ارتقا، هزینه برگزاری مجامع را کاهش و کارآیی مجامع را افزایش خواهد داد. «اطلاعیه‌های نماد» داشبورد دیگری از درگاه تخصصی ذی‌نفعان بازار سرمایه (دارا)ست که برای مدیریت صحیح پرتفوی سهامداران کاربرد دارد. «گزارش دارایی» داشبورد دیگری است که در این داشبورد، اخذ گواهی سپرده دارایی توسط سهامدار امکان‌پذیر است؛ حتی دارایی‌های غیرقابل معامله، فریز شده و کارگزار ناظر. البته این بخش در آینده به قابلیت اصالت سنجی هوشمند و به روز مجهز خواهد شد که فراگیری بازار سرمایه در کلیه حوزه‌های خدمات مالی را فراهم می‌کند. همچنین امکان حضور و ثبت رای در مجامع الکترونیکی، مشاهده اخبار بازار سرمایه، اطلاع‌رسانی از طریق پیامک، کیف پول الکترونیکی، دسترسی در تمام پلت‌فرم‌های وب و. از دیگر قابلیت‌های دارا خواهد بود. در راستای احترام به حقوق شهروندی در نظام اداری و به اعتبار چشم‌انداز خود به‌عنوان نهادی «چابک، هوشمند، قانون مدار و پاسخگو» سمات خود را مکلف به ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع می‌داند. از همین رو به‌زودی زیرساخت میزخدمت الکترونیکی در این درگاه راه‌اندازی می‌شود و خدمات سهامداری، حقوقی و عمومی شرکت به‌صورت کاملا پیشرفته و دوطرفه در اختیار خانواده ۱۲ میلیونی بازار سرمایه قرار خواهد گرفت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.