دوره مالی یا سال مالی چیست؟


تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی

در زیر به تعریف مختصری از صورت های مالی و انواع آن ها و همچنین توضیحی درباره تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی می پردازیم.شرکت های پذیرفته شده در بورس موظفند صورت های مالی فعالیت های خود را ارائه کنند تا کلیه ذینفعان (سهامداران و سرمایه گذاران و …) از وضعیت مالی و عملکرد شرکت مطلع شوند.

تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی-وب سایت امین

صورت های مالی چیست؟

نتیجه فعالیت یک شرکت در یک بازه زمانی معین در گزارش هایی به نام «صورت های مالی» ارائه می شود. این گزارشات دارای چارچوب و شکل خاصی است که برای تهیه آنها باید اصول حسابداری و مقررات مربوط را رعایت کرد تا دقیق ترین و کامل ترین گزارش ها از وضعیت و فعالیت های شرکت ارائه شود.

هدف از تهیه کردن گزارش های مالی:

انعکاس اطلاعات به صورت خلاصه و طبقه بندی شده در مورد وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، به طوری که ذینفعان بتوانند از آن برای تصمیم گیری اقتصادی خود (برای پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مقدار یا زمان، عدم قطعیت جریان احتمالی) استفاده کنند.

انواع صورتهای مالی:

2- صورت سود و زیان انباشته

3- صورت سود و زیان جامع

4- صورت جریان وجوه نقد

5- صورت مالی میان دوره ای

اعداد 1 تا 4 مهمترین صورتهای مالی هستند که «صورتهای مالی اساسی» نامیده می شوند.

1- ارزیابی:

تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی یک واحد تجاری را در یک زمان مشخص نشان می دهد. سه گروه دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام (اقلام ترازنامه) در قسمت های مختلف ترازنامه تعریف شده است. به بیان ساده ترازنامه دارایی ها، وبدهی ها و حقوق صاحبان سهام یک واحد تجاری را نشان می دهد.

2- حساب سود و زیان:

صورت سود و زیان نتیجه فعالیت یک واحد تجاری را با نمایش میزان درآمد و هزینه و سود یا زیان در یک دوره زمانی معین نشان می دهد.

3- صورت سود و زیان جامع:

گزارشی که تمام تغییرات درآمد یا هزینه، ایجاد شده یا نشده در طول سال، بالا یا پایین دوره مالی یا سال مالی چیست؟ را نشان می دهد، «صورت سود و زیان کامل» نامیده می شود.

4- صورت جریان وجوه نقد:

صورت جریان های نقدی گزارشی است که تغییرات جریان نقدی واحد تجاری را که ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی در یک دوره زمانی معین است نشان می دهد.

برخی از زمینه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی:

بررسی نسبت های نقدینگی، ارزیابی و بررسی توان مالی شرکت برای رویارویی با بدهی های کوتاه مدت و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی.

بررسی قدرت و واحد تجاری برای جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیمی.

تجزیه و تحلیل عناصر هزینه و بهای تمام شده کالاهای تولید شده و فروخته شده.

نسبت های عملیات اعم از گردش و تولید کالا را بررسی کنید تا فرآیند از لحظه دستیابی به مواد اولیه، زمان تولید و تحویل تا توزیع و فروش و در نهایت دوره نقدینگی آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی-وب سایت امین

معرفی انواع تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی

صورت سود و زیان کلیه درآمدها و هزینه های شرکت را برای یک سال مالی نشان می دهد. صورت درآمد کسب و کار عملکرد یک کسب و کار و در نتیجه تصمیمات مالی مدیران و سهامداران را نشان می دهد. به عبارت دیگر، وضعیت مالی منعکس کننده نتایج عملیات یک موسسه (مقدار سود یا زیان) در یک دوره مالی معین است.

با تهیه صورت سود و زیان می توان تصمیمات دوره مالی یا سال مالی چیست؟ دوره مالی یا سال مالی چیست؟ مالی قوی تری را در مورد برنامه های آتی شرکت اتخاذ کرد. درآمد و هزینه تنها در مواردی که طبق استانداردهای حسابداری مستقیماً به حساب حقوق صاحبان سهام منتقل می شود در صورت سود و زیان منعکس نمی شود.

انواع اساسی صورتهای مالی ارائه اجزای صورت سود و زیان

حساب سود و زیان که منعکس کننده ابعاد شناسایی شده درآمدها و هزینه ها مانند درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی است، صورت مالی مناسبی برای ارائه دقیق سود یا زیان خالص در طول دوره مالی است. برخی از هزینه های مندرج در صورت سود و زیان شامل بهای تمام شده کالا، هزینه های عملیاتی، هزینه های غیرعملیاتی و هزینه های مالی است. نمونه ای از حساب سود و زیان را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی-وب سایت امین

ارائه صورت سود و زیان کامل

برای اطلاع از تمامی جوانب عملکرد مالی در یک دوره، باید کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده در آن دوره مورد حسابرسی قرار گیرد، از این رو نیاز دوره مالی یا سال مالی چیست؟ به تهیه صورت مالی (صورت جامع سود و زیان) در این مرحله به طور فزاینده ای احساس می شود.

صورت سود و زیان جامع یکی از صورت های مالی اساسی است که باید کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده در طول یک سال مالی را نشان دهد و جدا از عناصر تشکیل دهنده آن به صاحبان سرمایه ارائه شود.

صورت مالی صورت سود و زیان جامع کلیه اقلامی را که برای حقوق صاحبان سرمایه در نظر گرفته می دوره مالی یا سال مالی چیست؟ شود به جز درآمدها و هزینه های صاحبان سرمایه نشان می دهد. صورت سود و زیان جامع شامل سود خالص دوره طبق صورت سود و زیان و سایر درآمدها و هزینه های حساب شده جداگانه است.

به عنوان مثال، مواردی مانند تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، منبع تجدید ارزیابی سرمایه گذاری هایی که تحت عنوان دارایی های غیرجاری طبقه بندی می شوند، تفاوت در درآمد و هزینه هایی که طبق استانداردهای حسابداری در حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته می شوند، بر این مالی تأثیر دارند.

نتیجه کلی تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی پس از تعدیل حساب ها نشان می دهد که روش محاسبه موسسات در فعالیت های مختلف مانند بازرگانی یا خدمات در این صورت مالی متفاوت است. نمونه ای از صورت سود و زیان کامل را در زیر مشاهده می کنید.

ارائه صورتهای مالی اصلی شرکت؛ صورت های جریان نقدی

برای همه مشاغل، گزارش‌های جریان نقدی در طول زمان موضوع مهمی است که تمام فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و عملکردی را نشان می‌دهد که هر کدام در جریان‌های نقدی ورودی و خروجی نقش داشته‌اند. شرکت ها با دریافت این صورت جریان وجوه نقد می توانند فعالیت های تجاری را ارزیابی کرده و اطلاعات مفید و قابل اعتمادی در مورد وضعیت مالی، نقدینگی و پرداخت بدهی شرکت به سایر افراد ذینفع ارائه دهند. در زیر نمونه ای از اجزای صورت جریان وجوه نقد را مشاهده می کنید.

با استفاده از صورت جریان وجوه نقد، می توان توانایی شرکت در پرداخت بدهی های شرکت، پرداخت سود سهام به سهامداران و تامین مالی شرکت در برنامه های آتی را ارزیابی کرد.

تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی-وب سایت امین

سخن نهایی

تراز مالی تخصصی و هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی نشان می دهد که در هر زمان چه چیزی دارید یا چه مقدار بدهی دارید. صورت مالی اساسی سود و زیان به ما نشان می دهد که چگونه و چه مقدار پول توسط یک واحد اقتصادی در یک دوره زمانی معین به دست آمده و خرج شده است.

صورت مالی جریان نقدی مبادله پول بین یک شرکت و دنیای خارج را در طول یک دوره مالی نشان می دهد. چهارمین صورت مالی پایه، صورت سود و زیان جامع است که تغییرات در منافع صاحبان سهام را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد.

انتقال حساب ها به سال مالی جدید

انتقال حساب ها به سال مالی جدید

انتقال حساب ها به سال مالی جدید یکی از راه کارهای موثر برای بهینه کردن عملکرد کسب و کار شما است که در پایان هر دوره مالی -عموما یک ساله- انجام می شود. قبل از هر چیز بهتر است با معنا و مفهوم دوره مالی آشنا شوید. دوره مالی در هر مجموعه فعال تعاریف مختلفی دارد و مدت زمان این دوره نسبت به نظر صاحبین شرکت متفاوت است. به عنوان مثال این دوره می تواند سه ماهه، شش ماهه و یا بیشتر باشد. دوره مالی در اکثر مجموعه ها یک ساله تعریف می شود، به همین دلیل به آن سال مالی می گویند. در پایان سال مالی حساب ها، برای نظم بخشیدن به امور مالی مجموعه و البته بر اساس قوانین و قواعدی مشخص به سال بعد منتقل می شود. این مهم باید توسط تیم حسابداری متشکل از حسابداران زبده و یا یک نرم افزار حسابداری پیشرفته و دقیق انجام شود، چرا که در غیر این صورت نه تنها امور حسابداری منظم نخواهد شد بلکه در سال مالی جدید در حساب ها با اعداد و ارقامی رو به رو خواهید شد که مشخص شدن مبدا آن ها بسیار دشوار است. در این مقاله از مجموعه مقالات مجموعه نرم افزاری حسابداری کاوش به صحبت پیرامون انتقال حساب ها به سال مالی جدید سخن خواهیم گفت.

مقدمه

حسابداری هر مجموعه از واجباتی است که بدون آن حیات مالی مجموعه در خطر خواهد بود، لذا پیشنهاد می شود صاحبین کسب و کار از ابتدا شروع به کار به بخش حسابداری توجه ویژه ای داشته باشند. به این منظور صاحبین کسب و کار دو راه پیش رو دارند. راه اول استخدام یک تیم حسابدار حرفه ای است تا به صورت مستمر حساب های شرکت مستند شود و حسابداری مجموعه به روز باشد که قطعا هزینه زیادی برای مدیر و یا مدیران مجموعه در پی خواهد داشت و راه دوم استفاده از یک نرم افزار حسابداری یکپارچه است. نرم افزاری نظیر نرم افزار حسابداری کاوش که هم کدینگ شده است و هم حسابداری را به صورت یکپارچه انجام می دهد، می تواند درتمامی بخش ها با سرعت و دقت امور حسابداری مجموعه شما را با هزینه ای بسیار کمتر از هزینه استخدام یک تیم حسابداری، بسیار دقیق و منظم انجام دهد.

مراحل انتقال حساب ها به سال مالی جدید

مراحل انتقال حساب های مالی | نرم افزار حسابداری یکپارچه

همانطور که بیان شد انتقال حساب ها به سال مالی جدید اصول و قاعده ای دارد که هر ساله باید با توجه به آن ها حساب های یک مجموعه را بررسی نمود و بعد از طی کردن مراحلی آن ها را به سال مالی جدید منتقل نمود. هنگامی که بخواهیم این عملیات را به صورت دستی و توسط حسابدار و یا حسابداران مجموعه انجام دهیم، باید زمان قابل توجهی را به آن اختصاص دهیم این در حالی است که یک نرم افزار حسابداری به صورت خودکار و با استفاده از هوش مصنوعی خود، می تواند تمامی این امور را در مدت زمانی بسیار کم به صورت دقیق انجام دهد. مراحل انتقال حساب دوره مالی یا سال مالی چیست؟ ها به سال مالی جدید عبارت است از:

  • بررسی حساب های شرکت و یا مجموعه برای بر طرف نمودن ایرادات احتمالی
  • بررسی حساب مشتریان و فروشندگان برای برطرف نمودن هرگونه عدم مغایرت با دفاتر حسابداری و اسناد موجود
  • کنترل کلیه اسناد، مدارک و چک های موجود در صندوق مجموعه
  • کنترل حساب و موجودی صندوق و تنخواه ها
  • بستن حساب تنخواه ها
  • محاسبه مبلغ حقوقی که باید در آخرین ماه به پرسنل پرداخت شود
  • محاسبه عیدی، پاداش و مواردی از این قبیل
  • انبارگردانی پایان دوره و انجام عملیات تراز موجودی کالاها
  • در نظر گرفتن هزینه های استهلاک
  • تعدیل حساب های هزینه و درآمد در صورت لزوم

  بستن حساب ها

  بستن حساب ها به وسیاه نرم افزار | انتقال حساب ها با نرم افزار

  هنگام انتقال حساب ها به سال مالی جدید باید تمامی حساب ها بسته شود. به این منظور ابتدا انواع حساب ها شناسایی می شود و پس از بررسی های نهایی در نهایت به دو نوع حساب دائمی و موقت خواهیم رسید. حساب های موقت بعد از محاسبه صورت های سود و دوره مالی یا سال مالی چیست؟ زیان بسته می شوند و تنها حساب های دائمی هستند که باقی می مانند و این حساب ها هم با صادر شدن سند اختتامیه به سال بعد منتقل خواهند شد.

  حساب های موقت

  هنگامی که در بحث انتقال حساب ها به سال مالی جدید صحبت از حساب های موقت می شود منظور حساب درآمدها، حساب های اقلام خریداری شده، هزینه ها، فروش و تخفیفات، انواع تخفیفات، موجودی کالا اول دوره، موجودی کالا انتها دوره و انواع حساب های برگشتی اعم از خرید، فروش و . می باشد. این حساب ها در پایان دوره بسته می شوند اما این بدان معنا نیست که مانده حساب آن ها به سال مالی بعد منتقل می شود، بلکه به این معنا است که نتایج عملیات مالی مجموعه به حساب سود و زیان و تصویه (صفر کردن) حساب درآمد و هزینه است.

  حساب های دائمی

  در بحث انتقال حساب ها به سال مالی جدید حساب های دائمی متفاوت از حساب های موقت هستند و این حساب ها در پایان دوره مالی تعیین شده بسته نمی شوند و همانطور که گفته شد به روش ثبت معکوس سند اختتامیه به سال بعد یا همان دوره مالی آینده منتقل می شود. حساب های دائمی شامل بدهی ها، دارایی ها، و حقوق صاحبین سهام است. این حساب ها همان حساب هایی هستند که در ترازنامه گزارش آن ها صادر می شود، زیرا آن ها بخشی از معادلات حسابداری محسوب می شوند.

  یافتن راهی سریع برای انتقال حساب ها به سال مالی جدید

  استفاده از نرم افزار حسابداری برای انتقال حساب | حسابداری با استفاده از نرم افزار

  همانطور که بیان شد برای انتقال حساب ها به سال مالی جدید دو راه وجود دارد که بهترین راه استفاده از نرم افزار حسابداری است. مجموعه نرم افزاری حسابداری کاوش در طراحی و پیاده سازی نرم افزار های حسابداری با استفاده از علم روز دنیا و بر اساس قواعد و قوانین حسابداری پیشرو بوده و با طراحی نرم افزار هایی تخصصی در نظم بخشین به امور مالی مجموعه های بزرگ و کوچک بسیاری نقش موثر داشته است. این نرم افزار ها با استفاده از علوم حسابداری، برنامه نویسی، طراحی نرم افزار و به کار گیری هوش مصنوعی امور مالی شما را به صورت حرفه ای مدیریت می کند و شما می توانید بدون نگرانی از امکانات این نرم افزار استفاده کنید و امور مالی مجموعه خود را به بهترین نحو پیش ببرید. برای سفارش نرم افزار تخصصی کسب و کار خود می توانید با کارشناسان مجموعه نرم افزاری کاوش در تماس باشید.

  سخن آخر

  در این مقاله پیرامون انتقال حساب ها به سال مالی جدید صحبت کردیم و ابزاری کاربردی جهت سرعت و همچنین دقت بخشیدن به امور حسابداری معرفی نمودیم.

  معنای یک سال مالی در بورس

  یک دوره یک ساله که مبنای محاسبه سایر گزارش های مالی و سود و زیان شرکت ها قرار دارد را سال مالی می گویند.

  معنای یک سال مالی در بورس

  جی پلاس، با توجه به این مسئله که روز به روز بر تعداد سرمایه گذاران در بازار سرمایه افزوده می شود ما سعی بر این داریم که هر روز یک اصطلاح بورسی را برای آشنایی سرمایه گذاران معرفی کنیم.

  سال مالی چیست؟

  به دوره مالی که مدت آن یک سال باشد، سال مالی ( Fiscal year) گفته می‌شود. سال مالی دوره زمانی است که دوره مالی یا سال مالی چیست؟ دوره مالی یا سال مالی چیست؟ در حسابداری کاربرد دارد.

  طبق قواعد و قوانین موجود، در پایان هر سال مالی حسابداران و شرکت‌ها موظف به ارائه صورت‌های مالی و تحویل اظهارنامه عملکرد هستند.به عبارت دیگر، سال مالی (یا دوره مالی) دوره‌ای‌ است که برای محاسبه وضع مالی سالیانه در شرکت‌های گوناگون کاربرد دارد. اغلب شرکت‌ها در ابتدای فروردین، با اعلام پیش‌بینی سود سال جدید و بررسی حساب‌های سال قبل، سال مالی خود را آغاز می‌کنند.

  آغاز سال مالی در هر شرکت ممکن است با شرکت دیگر تفاوت داشته باشد، ولی همیشه مدت زمان سال مالی ۱۲ ماه است.برای اشاره به سال مالی، همواره به تاریخ پایان یافتن اشاره می‌شود. مثلا سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ یا سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸بنابراین نیازی نیست گفته شود سال مالی از اول فروردین تا آخر اسفند.

  منظور از اطلاعات (گزارش‌های) میان دوره‌ای چیست؟

  اطلاعات میان دوره ای شامل اطلاعات تولید و فروش و مسائل مالی شرکت است که در دوره‌ها و فصول مختلف توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود. مانند گزارش‌های ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه شرکت‌ها در بازه‌های ۳، ۶ و ۹ ماهه گزارش عملکرد خود شامل گزارش سود و زیان و پیش‌بینی جدید برای سال مالی را ارسال می‌کنند.در مورد شرکت‌های بورسی، این گزارش‌ها در سایت کدال (codal.ir) قابل دریافت است.

  روز شروع و پایان سال مالی چیست؟

  روز بعد از پایان سال مالی، اولین روز از شروع سال مالی جدید است. مثلا اگر سال مالی شرکت در ۳۱ شهریور هرسال بسته شود، روز شروع سال مالی، اول مهر خواهد بود. به طور مثال می توان گفت: ابتدای سال مالی یک شرکت اول فروردین و روز آخر سال مالی، ۲۹ اسفند است.

  سال مالی شرکت‌ها در ایران، تاریخ تعریف شده‌ و قانونی ندارد، بلکه شروع سال مالی بستگی به شرکت دارد که بخواهد از چه تاریخ تا چه تاریخی را به عنوان سال مالی در نظر بگیرد.

  نکاتی درباره دوره مالی و سال مالی:

  همه شرکت‌های سهامی عام موظف به تهیه گزارشات میان دوره‌ای ۳ ماهه هستند.

  تا زمان تصفیه واحد تجاری، گزارشات تهیه شده جنبه برآوردی دارد.

  معمول‌ترین دوره مالی یک ساله است.

  پایان دوره مالی معمولا زمانی در نظر گرفته می‌شود که فعالیت واحد تجاری در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

  با توجه به کاربرد گزارشات، می‌توان صورت‌های مالی را در بازه‌های زمانی کمتری مانند یک ماه نیز تهیه کرد.

  در بورس، تحلیلگران با مشاهده عملکرد سه‌ماهه و مقایسه آن با پیش‌بینی سودی که توسط شرکت ارائه شده، برای خرید و فروش‌ها تصمیم می‌گیرند.

  سال مالی شرکت‌های بورسی

  سال مالی در شرکت‌هایی که در بورس تهران پذیرفته شده‌اند متفاوت است؛ به طوری که گروهی از شرکت‌ها سال شمسی (اول فروردین تا ۲۹ اسفند) را به عنوان سال مالی در نظر می‌گیرند، اما شرکت‌های دیگری نیز هستند که سال مالی را از ابتدای مهر تا انتهای شهریور، یا حتی ابتدای دی‌ماه تا انتهای آذر تعیین کرده‌اند.سال مالی می‌تواند تغییر داده شود. گاهی اوقات شرکت‌ها با برگزاری مجمع فوق‌العاده اقدام به تغییر سال مالی می‌کنند.

  هرآنچه باید درباره سال مالی بدانید

  سال مالی دوره‌ی یک‌ساله است که سازمان عملکرد مالی خود را «کمّی» می‌کند و به طور معمول توسط شرکت‌ها و دولت مورد ‌استفاده قرار می‌گیرد تا افراد بتوانند ردیابی کنند که آیا آن‌ها اهداف بودجه‌ی خود را برآورده می‌کنند یا خیر؛ همچنین، سازمان‌ها صورت‌های مالی را تحت این دوره تنظیم می‌کنند.

  سال مالی برای سرمایه‌گذاران در اولویت است؛ بنابراین، آن‌ها می‌توانند از عملکرد مالی شرکت مطلع دوره مالی یا سال مالی چیست؟ شوند تا دریابند که آیا این عملکرد سرمایه‌گذاری بیشتر در سهام را تضمین می‌کند یا خیر.

  در این مطلب، در‌مورد موضوعات مختلفی مانند سال‌ مالی چیست؟ چرا سال مالی مهم‌اند؟ الزامات معمول برای سال مالی و نمونه‌هایی از آن‌ها بحث می‌کنیم.

  جدیدترین فرصت‌های شغلی شرکت‌های معتبر را در صفحه آگهی استخدام ببینید.

  سال مالی چیست؟

  سال مالی دوره‌ای سفارشی است که شرکت آن را برای دلایل مالی تنظیم می‌کند. در این مدت، شرکت درآمد، هزینه‌ها و سود را ردیابی می‌کند. سال‌ مالی انواع مختلفی دارد. شرکت می‌تواند سال مالی ۱۲‌ماهه یا ۵۲ تا ۵۳ هفته‌ای را انتخاب کند.

  ۱ سال مالی ۱۲‌ماه دارد و معمولا در ابتدای ماه فروردین با پیش‌بینی سود سال جدید و بررسی حساب‌های سال گذشته آغاز می‌شود. آغاز سال مالی ممکن است در شرکت‌های مختلف، متفاوت باشد.

  در ادامه، لیستی از مزایای داشتن «سال‌ مالی متناسب با کسب‌وکارتان» را آورده‌ایم:

  مزایای داشتن سال مالی

  مزایای داشتن سال مالی

  سال مالی متناسب با چرخه‌ی کسب‌وکار است

  مدارس سال‌ مالی خود را تغییر می‌دهند تا این زمان را تقریبا در زمان رفتن بچه‌ها به مدرسه تنظیم کنند؛ به این ترتیب، نحوه‌ی دریافت درآمد از پرداخت شهریه، در صورت تأخیر در آغاز سال تحصیلی، برای مدارس خصوصی آسان می‌شود. مدارس دولتی نیز می‌توانند با برنامه‌ی مدارس ارتباط برقرار کنند تا منابعی را که برای بهبود کارکنان، تجهیزات و زیرساخت‌های منطقه‌ی خود صرف می‌کنند، دریابد.

  پس‌انداز هزینه‌های حسابدار

  پس از پایان سال مالی برای سازمان، افراد برای مذاکره و صرفه‌جویی در هزینه‌های حسابداری و حسابرسی فرصت دارند. اهرم قدرت آن‌ها برای مذاکره در‌مورد کارمزد، به دلیل تقاضای حسابداران و حسابرسان قبل و بعد از ۳۱ دسامبر است، زیرا سال مالی به تجارت بیشتر کمک می‌کند و افراد ضمن حفظ سوابق مالی قبلی، سود بیشتری کسب می‌کنند.

  چرا سال مالی مهم هستند؟

  چرا سال مالی مهم هستند

  شرکت به دلایل بسیاری سال مالی خود را انتخاب می‌کند، از جمله:

  ۱. سال مالی محاسبات دقیق مالی را ارائه می‌دهد

  وقتی سال مالی شرکتی به پایان می‌رسد، افراد فرصت پیدا می‌کنند تا دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام خود را از هم جدا کنند تا دریابند که چقدر می‌توانند سود سهام‌داران را پرداخت کنند و برای رشد سازمان، آن را به سازمان بازگردانند؛ همچنین، می‌توانند از عملکرد کارکنان فعلی مطلع شوند تا متوجه شوند که آیا کارکنان اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت تعیین‌شده در ابتدای سال را برآورده می‌کنند یا خیر. یک سازمان به اهدافش برسد، ممکن است لازم باشد که برنامه ریزی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به طور کامل بررسی شوند.

  ۲. چرخه‌های درآمد را ترسیم می‌کند

  پایان سال مالی نیز زمانی است که باید متوجه شوید شرکت از کجا و چه زمانی سود می‌برد. به طور معمول، سازمان می‌خواهد درآمد سه‌ماهه‌ی خود را به دست آورد تا به طور جداگانه متوجه شود که مشتری در چه زمانی از سال محصولی را می‌خرد؛ به همین دلیل است که شرکت‌های صنایع مختلف سال مالی متفاوتی دارند.

  به عنوان مثال، یک مرکز تناسب‌ِاندام در اوایل سال درآمد بیشتری کسب می‌کند، زیرا در آن زمان مشتریان بسیاری به ورزشگاه می‌روند، در حالی که فروشگاه محصولات گرمایشی با شروع فصل‌های سرد و بارانی رونق می‌گیرد.

  ۳. به تهیه‌ی بودجه‌ی سال آینده‌ی شرکت کمک می‌کند

  به تهیه‌ی بودجه‌ی سال آینده‌ی شرکت کمک می‌کند - سال مالی

  وقتی شرکتی عملکرد و اهداف کارکنان را مرور می‌کند، مجبور است بودجه‌ای دوره مالی یا سال مالی چیست؟ را که اختصاص داده شده‌است، برای بخش‌هایی که روی پروژه‌های مربوط کار می‌کنند، شناسایی کند. با مدیران خود در ارتباط باشید تا دریابید که بودجه‌ای که دارند، برای موفقیت آن‌ها مناسب است یا خیر. به منظور بالا‌بردن کارایی نیروی انسانی سازمان، می‌توان از استخدام کارآموزان و کارکنان تمام‌وقت و تفویض مسئولیت به‌ آن‌ها یا اختصاص بودجه‌ای برای بخش فناوری استفاده‌ کنیم.

  ۴. فرصت‌های ترفیع را برجسته می‌کند

  اگر شرکتی در پایان سال به اهداف خود برسد، ممکن است کارکنان فعلی برای ترفیع و گرفتن پُست‌های مدیریتی در نظر گرفته شوند؛ همچنین، شرکت می‌تواند پس از ملاقات با برخی از کارکنان برای بررسی عملکرد سالانه، به برخی از افراد کمک کند. ممکن است کارمندی قبل از بررسی عملکرد سالانه در‌مورد ترفیع سؤال کند؛ بنابراین، مهم است که در صورت ابتکارعمل افراد، آماده ترفیع دادن به آن‌ها باشید؛ همچنین، بسیار مهم است که دریابید آیا افراد آینده‌‌ی خود را در سازمان می‌بینند و این‌که شرکت برای رسیدن به هدف‌‌های شغلی فردی چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد.

  اصطلاحات متداول دوره سال مالی و موسسه خیریه در نرم افزار خیریه سرو

  اصطلاحات متداول دوره سال مالی و موسسه خیریه در نرم افزار خیریه سرو

  مقدمه
  در نرم افزارهای حسابداری از جمله نرم افزار مدیریت خیریه سرو اصطلاحات زیادی از جمله دوره مالی، سال مالی، موسسه خیریه و غیره وجود دارد. در این آموزش می خواهیم شما را با برخی از اصطلاحات آشنا کنیم. هنگامی که اولین بار برنامه خیریه سرو را اجرا می کنید گزینه ای بنام ایجاد موسسه و سال مالی وجود دارد که در این آموزش می خواهیم به شما توضیحات این موارد را بیان کنیم.

  موسسه خیریه چیست؟
  در نرم افزار خیریه سرو می توان چندین موسسه خیریه را در نرم افزار تعریف کرد. در نرم افزار خیریه سرو برای اطلاعات هر یک از موسسات خیریه می توان یک بانک اطلاعاتی تعریف کرد. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده که برای هر موسسه خیریه می توان اطلاعات جداگانه ای را ثبت کرد. با ثبت اطلاعات هر موسسه خیریه در یک پرونده موسسه به راحتی می توان اطلاعات را از هم تفکیک کرد. تفکیک اطلاعات مزایای زیادی دارد از جمله تفکیک گزارشگیری، تفکیک اطلاعات،کاهش حجم بانک اطلاعاتی نرم افزار و غیره. منظور از ایجاد موسسه خیریه، تشکیل پرونده برای هر خیریه هست.

  دوره یا سال مالی چیست؟
  در پرونده هر موسسه خیریه می توان چندین دوره مالی یا سال مالی تعریف کرد. سال مالی برای مشاغل هر دوازده ماه یکبار شروع می‌شود و روز شروع آن برای مشاغل در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است. به عبارت دیگر برخلاف سال شمسی که روز آغاز آن در ایران اول فروردین ماه است، اما سال مالی هر کشور توسط همان کشور مشخص می‌شود. معمولاً در ایران روز اول فروردین به عنوان روز آغاز سال مالی نیز در نظر گرفته می‌شود. همچنین هر شرکتی می تواند شروع دوره مالی آن متفاوت است.

  ورود به دوره مالی چیست؟
  اگر می خواهید اطلاعات یک دوره مالی برای شما بارگزاری شود باید وارد آن دوره مالی بشود. در نرم افزار خیریه سرو امکان ورود به سال های مختلف مالی وجود دارد. وقتی یک بانک اطلاعاتی را برای وارد شدن به آن انتخاب می کنید در اصل شما وارد آن سال مالی وارد شده اید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.