روش تدوین یک برنامه معاملاتی


روش تدوین یک برنامه معاملاتی

اصلاحیه آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

اصلاحیه آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

اصلاحیه ( مشترک برای دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور )

آیین ­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

ردیف

شرح

قبل از اصلاح

بعد از اصلاح

مستند

آدرس در کتاب

۱

ماده ۴، اصلاح متن

. تا پایان خرداد ماه سال بعد.

ماده ۴: موسسه موظف است با رعایت مقررات مربوطه تا پایان تیر ماه سال بعد [ و درصورت وجود عملیات مالی ناشی از اوراق مرابحه (یا صکوک اسلامی یا اسناد خزانه اسلامی) تا پایان شهریور ماه مهلت وجود دارد ] نسبت به تهیه صورت‏های مالی نهایی اقدام و پس از امضاء مدیر امور مالی، معاون پشتیبانی و اكثریت اعضاء هیات رییسه موسسه، و رییس موسسه جهت اظهار نظر به حسابرس مستقل ارایه نماید. امضاء رییس موسسه و معاون پشتیبانی و مدیر امور مالی الزامی است.

همچنین موسسه مکلف است نسبت به اخذ و ارایه گزارش حسابرسی سال قبل مطابق صورتهای مالی مذکور تا پایان شهریور ماه سال مربوطه و ارسال ان به وزارت متبوع جهت تنظیم جلسات ارایه گزارش حسابرسی اقدام نماید. در ضمن موسسه موظف است حداکثر تا پایان شهریور ماه صورت حسابهای دریافت و پرداخت و صورتهای مالی سال گذشته را پس از تهیه و تنظیم با امضاء مقام مجاز به خزانه و حسب مورد دستگاههای نظارتی در مقاطع زمانی مناسب به استناد قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات اموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی اعلام و ارایه دهد.

بند ۱۰ جلسه

۱۳۹۸/۷/۱۵

هیات امناء دانشگاه

و

بند ۱۰ جلسه

۱۳۹۸/۱۲/۰۷

هیات امناء دانشگاه

۶۱

. ودرآمد اختصاصي (حداکثر 5% از درآمدهاي اختصاصي اين واحدها به مؤسسه اختصاص مي‏يابد وبا تشخيص رييس مؤسسه قابل هزينه در خود واحد ویا ستاد و سایر واحدها می باشد) مؤسسه كه در قانون بودجه .

با اصلاح بند 5 ماده 10 آیین نامه مالی و معلاملاتی و افزودن یک تبصره به بند مذکور به شرح ذیل موافقت گردید:

" سهم اعتباري كليه واحدهاي مزبور از اعتبارات مصوب هزينه­اي، تملك دارايي سرمايه­اي و درآمد اختصاصي مؤسسه كه در قانون بودجه هر سال تصويب می­ گردد، توسط كميته موضوع ماده 24 اين آيين ­نامه و براساس سرانه پروژه ­هاي تحقيقاتي، پرسنلي، امكانات فيزيكي و وظايف محول شده و شاخص­هاي عملياتي تنظيم بودجه و در ازاي ارائه صورتهاي مالي سال قبل و طبق تفاهم نامه­ هاي داخلي تعيين و توسط رئيس مؤسسه (يا مقام مجاز از طرف ايشان) به واحدهاي مزبور ابلاغ مي ­گردد.

تبصره: حداكثر 5 % از درآمدهاي اختصاصي اين واحدها (مورد اشاره در ماده 7 این آیین ­نامه) به مؤسسه اختصاص می­ يابد و با تشخيص رئيس مؤسسه قابل هزينه در همان واحد و يا ستاد و ساير واحدها مي­ باشد. رئیس موسسه در گزارش سالیانه، کلیات اقدامات مرتبط با این بند را به هیات امنا ارائه نماید.

ماده ۱۲، اضافه شدن عبارت

در انتهای ماده، عبارت "دانشگاه مکلف است از این پس، قبل از پایان هر سال نسبت به انتخاب و تأیید مؤسسه حسابرسی سال بعد خود برابر ضوابط و آئین‌نامه مالی و معاملاتی از بین حداقل سه استعلام اخذ شده از مؤسسات گروه الف جامعه حسابداران رسمی کشور و در موارد استثناء در سطح دانشکده از گروه ب جامعه حسابداران رسمی کشور در کمیته منتخب هیأت امناء با عضویت معاون توسعه دانشگاه، نماینده وزارت متبوع و یک تا دو نفر از اعضای هیأت امناء که جلسه آن به دعوت ریاست دانشگاه انجام می‌شود، اقدام و نتیجه را در آخرین جلسه سال هیأت امناء برای تصویب نهایی ارائه نماید تا مؤسسه حسابرسی در طول سال از طرف هیأت امناء ناظر بر جریان امور مالی (بازرسی قانونی) و مشاور عملیات حسابداری در دانشگاه باشد.

هیأت امناء دانشگاه

4

ماده ۱۴،

اصلاح تبصره ۲

. جابجایی، افزایش و کاهش در اعتبار برنامه های بودجه تفصیلی (با تصویب هیات امناء) حداکثر به میزان بیست درصد برنامه ها.

تبصره۲: مؤسسه مجاز به جابجايي، افزايش و کاهش در اعتبارات هزینه ای(عمومی و اختصاصی) به ميزان حداکثر سی درصد در بین برنامه ها و فصول مي‏ باشد. عدول از برنامه‏ هاي بودجه تفصيلي توسط حسابرس کنترل و در گزارش ايشان به هيأت امناء منعکس مي‏ گردد.

بند ۹ جلسه

۱۳۹۸/۷/۱۵

هیات امناء دانشگاه

۷۱

. و ساير مقررات عمومي در اختيار رييس مؤسسه بوده و حسب صلاحديد ايشان به هزينه گرفته مي شود.

6

ماده ۱۴،

اضافه شدن تبصره ۴ و اصلاح آن

تبصره ۴: موسسه مکلف است حداقل ۱% و مجاز است تاسقف ۲% از درامد اختصاصی خود را پس از کسر درامد اختصاصی دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی و سرانه بیمه روستایی، علاوه بر اعتبارات بخش پژوهش، جهت توسعه و اجرای امور پژوهشی در چارچوب سیاست‏های ‏پژوهشی ابلاغی وزارت متبوع پس از درج در بودجه تفصیلی سالیانه هزینه نماید.

گزارش سالیانه اقدامات مرتبط در تطبیق با برنامه‏ ها و سیاست‏های پژوهشی مصوب موسسه و وزارت متبوع به هیات امناء ارایه می‏ شود. مصرف این وجوه در هزینه‌های تملك دارایی‏های سرمایه ای غیر مرتبط با طرح پژوهشی و حقوق و مزایای پرسنلی مستمر و غیر مستمر شاغلین موسسه و نظایر ان ممنوع است.

بند ۶ جلسه

۱۳۹۶/۲/۱۷

هیات امناء دانشگاه

و

بند ۴ جلسه

۱۳۹۸/۱۲/۰۷

هیات امناء دانشگاه

۷۱

7

ماده ۴۵، اصلاح متن بند د ، تغییر عنوان بند و، اضافه شدن بند و

-حذف جمله " کمک هزینه رزیدنت ها، انترن ها، کار دانشجویی و حق التدریس از بند "د" ذیل ماده ۴۵

-تغییر عنوان بند "و" به بند "هـ" در همین ماده ۴۵

-افزودن یک بند جدید ( بند و) به ماده ۴۵ به شرح ذیل :

" و) کمک هزینه تحصیلی شامل کمک هزینه های تحصیلی مصوب هیات امناء به رده های تحصیلی دستیاری تخصصی ، فوق تخصصی، PhD، PhD by Research ، پزشک پژوهشگر، کارورزی گروه پزشکی ، دانش آموزان بهورزی و یا موارد مشابه دیگری که هیات امناء تعیین می نماید و همچنین کار دانشجویی مطابق ضوابط مربوطه، با امضای رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان با ارائه مدارک مستند قابل پرداخت می باشند.

بند ۱۴ جلسه

۱۳۹۷/۰۴/۲۰

هیات امناء دانشگاه

۸۲

اصلاحیه ( اختصاصی دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان )

آیین­ نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

ردیف

شرح

قبل از اصلاح

بعد از اصلاح

مستند

آدرس در کتاب

۱

ماده ۴، اضافه شدن تبصره

تبصره: چنانچه موسسه بنا به دلایل موجه از جمله تاخیر در دریافت اعتبارات مصوب دولتی یا وصول مطالبات از سازمان های بیمه گر قادر به تکمیل به موقع صورتهای مالی نهایی نباشد، باید موضوع را ظرف زمانبندی فوق با مستندات لازم به کمیسیون دائمی هیات امنا گزارش نماید.

بند ۱۰ جلسه

۱۳۹۸/۱۲/۰۷

هیات امناء دانشگاه

۶۱

۲

ماده ۱۰، اصلاح بند ۷

. حداكثر تا پايان اردیبهشت ماه سال بعد .

واحدهاي اجرايي مستقل مکلف هستند ضمن نگهداری اسناد مالی، صورتهاي مالي نهائی هر سال خود را حداكثر تا پايان تیر ماه سال بعد جهت بررسي و تلفیق در صورت‏های مالی نهائی مؤسسه برای تصویب به رييس مؤسسه تحويل نمايند.

بند ۱۰ جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

هیات امناء دانشگاه

۶۷

۳

ماده ۵۵ (اضافه کردن عبارت)

-اضافه شدن عبارت ذیل به انتهای متن ماده ۵۵ :

انتشار فراخوان برای کلیه معاملات اعم از خرید، مناقصه و مزایده ( به استثنای موارد مندرج در تبصره ذیل و معاملات کمتر از (۱۰%) نصاب معاملات کوچک) الزاما به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و به صورت اختیاری در سایت موسسه یا روزنامه ­های کثیرالانتشار.

بند ۳ جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

هیات امناء دانشگاه

۸۶

بند ۶ تبصره ماده ۵۵ (اضافه کردن عبارت)

در انتهای بند، عبارت" بدون رعایت حد نصاب سقف معاملات" اضافه گردد.

بند ۳ جلسه ۱۳۹۱/۱۱/۱۸

هیأت امناء دانشگاه

۵

اصلاح بند ۱ بخش (ج) ماده ۶۲

برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار و يا بصورت الکترونيکي در سايت مؤسسه ومناقصات.

بند ۱ ذیل بخش (ج) ماده ۶۲ به شرح ذیل:

"برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان الزاما به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و به صورت اختیاری در سایت موسسه یا روزنامه های کثیرالانتشار."

بند ۳ جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

هیات امناء دانشگاه

۹۶

۶

اصلاح بخش (ب) ماده ۶۳

ب) فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه‏گزار از يک تا سه نوبت حداقل دريكي از روزنامه‏هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط و يا سايت الکترونيکي مناقصات ویا مؤسسه منتشر گردد.

- اصلاح بخش (ب) ماده ۶۳ به شرح ذیل:

انتشار فراخوان برای کلیه معاملات (به استثنای موارد مندرج در تبصره ذیل ماده ۵۵ و معاملات کمتر از (۱۰%) نصاب معاملات کوچک) الزاما به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و به صورت اختیاری در سایت موسسه یا روزنامه های کثیرالانتشار.

بند ۳ جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

هیات امناء دانشگاه

۹۶

۷

اصلاح بخش (د) ماده ۶۳

. آگهي مربوط در يكي از روزنامه‏هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين‏المللي مرتبط با موضوع مناقصه و يا سايت الکترونيکي مناقصات ویامؤسسه منتشر شود.

-اصلاح انتهای متن بخش (د) ماده ۶۳ به شرح ذیل:

. اگهی مربوطه الزاما در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه و سایت موسسه منتشر و پس از عقد قرارداد، به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت شود.

بند ۳ جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

هیات امناء دانشگاه

۹۷

بند الف ماده ۷۲

الف) هنگام ارزیابی مالی، . تضمین باشد.

الف) کمیسیون مناقصه با در نظر گرفتن جمیع جهات از جمله نتیجه ارزیابی فنی، بازرگانی، مناقصه‌گری که با پیشنهاد خود کیفیت مورد نظر مناقصه گزار را تأمین کرده باشد به عنوان برنده اول اعلام میکند. قیمت پیشنهادی برنده مناقصه الزاما" نباید کمترین قیمت پیشنهادی باشد و تشخیص مناسبترین قیمت صرفا" به عهده اعضای اصلی کمیسیون مناقصه می باشد.

ب) برنده دوم مناقصه در صورتی اعلام می­شود که ضمن قرار گرفتن در اولویت دوم کیفیت مورد نظر، تفاوت افزایش قیمت پیشنهادی وی نسبت به برنده اول کمتر از مبلغ سپرده تضمین باشد.

بند ۳ جلسه ۱۳۹۱/۱۱/۱۸

هیأت امناء دانشگاه

۹

اصلاح بند ۱ بخش (ب) ماده ۸۴

. درج آگهي در روزنامه و يا در صورت ضرورت به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون و سايت الکترونيکي و الصاق آگهي در معابر عمومي يا مؤسسه به اطلاع متقاضيان برساند.

-اصلاح بند ۱ بخش (ب) ماده ۸۴ به شرح ذیل:

انتشار فراخوان برای کلیه معاملات (به استثنای موارد مندرج در تبصره ذیل ماده ۵۵ و معاملات کمتر از (۱۰%) نصاب معاملات کوچک) الزاما به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و به صورت اختیاری در سایت موسسه یا روزنامه های کثیرالانتشار.

شرکت کارگزاری سهم آشنا

شرکت کارگزاری سهم آشنا با بیش از ۲۶ سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، سرمایه ثبتی ۲۲۰ میلیارد ریال و اخذ رتبه “الف” در بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران، همواره در طول مدت فعالیت خود از جمله کارگزاران پیشرو بوده است. از این رو سهم آشنا از بدو تاسیس با قرار دادن ماموریت سازمانی “توسعه پایدار با لحاظ ارتقا کیفیت خدمات” اهداف خود را بر مبنای بهبود مستمر کیفی و ارائه خدمات متنوع قرار داده تا بدینوسیله بتواند پاسخگوی اطمینان مشتریان خود باشد.

لازم به ذکر است که این کارگزاری با توجه به این رویکرد و دیدگاه توسعه‌ای خود موفق گردیده تمامی مجوز‌های لازم برای ارائه خدمات را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نماید و در حال حاضر کلیه مجوز‌های فعالیت را در اختیار دارد و در حوزه‌های گسترده آن به فعالیت می‌پردازد.

سهم آشنا در ایران

در بدو راه اندازی این بازار کارگزاری سهم آشنا با دیدگاه و رویکرد توسعه ای خود اقدامات لازم را برای حضور در این بازار شروع کرده و توانست در روز ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۹۳ به عنوان اولین نهاد مالی اولین عرضه در بازار دارایی های فکری در بازار سوم فرابورس ایران را انجام دهد.

تشکیل بازار دارایی فکری به‌عنوان یکی از بازارهای نوین مالی به منظور تنوع بخشی به ابزارهای مالی جدید و ضرورت نوآوری در این ابزارها و خدمات به‌ عنوان اهداف استراتژیک در بازار سرمایه از سال ۱۳۹۱ شکل گرفت و در اواخر سال ۱۳۹۲ با تدوین مقررات بازار دارایی های فکری رسماً فعالیت خود را در بازار سوم فرابورس آغاز کرد.

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری سهم آشنا

خدمات شرکت کارگزاری سهم آشنا

معاملات آنلاین

شرکت کارگزاری سهم آشنا بعنوان یکی از کارگزاران پیشرو در ارائه خدمات مربوط به معاملات برخط (آنلاین) محسوب می شود،از این رو به عنوان یکی از اولین کارگزاران با استفاده از جدیدترین فناوری های روز، محیطی امن جهت انجام معاملات در بورس اوراق بهادار و فرابورس را برای مشتریان گرانقدر خود فراهم نموده است.

علاوه بر معاملات آنلاین اوراق بهادار توسط سامانه‌های آنلاین، مشتریان کارگزاری سهم آشنا می توانند معاملات آتی سکه را به صورت بر خط انجام دهند و از خدمات آن استفاده کنند.

ثبت نام و
ایجاد کد سهام داری

مرحله اول: ثبت نام

مرحله دوم: احراز هویت

مرحله سوم: دریافت کد سهام داری

مرحله چهارم: دریافت کاربری معاملات آنلاین

مرحله پنجم: خرید و فروش

خدمت خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکت های حاضر در بورس تهران و اوراق مشارکت، صکوک، پذیره نویسی های عمومی، اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس ایران به عنوان یکی از مهمترین فعالیت‌های کارگزاران، است و شرکت کارگزاری سهم آشنا متعهد می شود این خدمات را در بهترین شکل ممکن به شما مشتری گرامی ارائه دهد.

برخی از تعهدات ما که منافع مشتری را تضمین می کند؛ سرعت انجام دستورات، حضور همیشگی برای پاسخگویی و مشاوره رایگان هنگام اجرای دستورات خرید و فروش و تعهد نا گفته خرید و فروش به بهترین قیمت ممکن است.

جهت انجام معاملات، داشتن کد سهامداری ضروری است. هر سرمایه‌گذار در سیستم معاملات به واسطه این کد شناسایی می‌گردد. در صورتی که سرمایه‌گذار قبلاً این کد را دریافت ننموده باشد،

با ارائه مدارک شناسایی (اصل کارت ملی و شناسنامه) و تکمیل فرم مشخصات مشتریان و ارائه یک شماره حساب در بانکهای ملت، ملی، سامان ویا اقتصادنوین، نسبت به ایجاد کد سهامداری اقدام می‌نماید و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بعد، کد سهامداری برای شخص صادر می‌گردد. چنانچه شخص قبلاً کد سهامداری داشته ولی غیر فعال باشد، با مراجعه به کارگزاری و ارائه مدارک شناسایی می تواند نسبت به فعالسازی کد سهامداری خود اقدام نماید.

اطلاعات جامع درباره مدیریت علمی تیلور

اصول مدیریت علمی تیلور

فردریک تیلور بنیانگذار مدیریت علمی تیلور ( پدر علم مدیریت ) بر این باور بود که در حال متحول کردن صنعت و مدیریت است اما کارگران او نظر دیگری داشتند و با بیان این جمله که “روزی جنازه تیلور در مسیر کارخانه تا کارگاه پیدا خواهد شد”، به نوعی نارضایتی و انزجار خود را نسبت به او اعلام کرده بودند.

امروزه با توجه به رشد روش های مدیریتی، مدیریت علمی تیلور جز واژه هایی است که در مدیریت بار منفی زیادی دارد. اگر در سازمانی شنیدید که مدیری نگاه تیلوریستی دارد معمولا در آن سازمان رفتارهایی خشک و سرسختانه، بهره کشی از کارمندان و نگرش مکانیکی به آنها رواج دارد.

ما در این مقاله در مورد نظریه مدیریت علمی تیلور، معایب نظریه تیلوری، نظریه تیلور در مورد انگیزش کارکنان و شعار مدیریت علمی و تعریف مدیریت علمی اطلاعات کاملی ارائه می‌دهیم. اگر می‌خواهید بدانید که آیا در سازمان خود به نگاه تیلوریستی محکوم هستید یا خیر! حتما با ما همراه باشید.

آشنایی با فردریک تیلور، پدر مدیریت علمی

فردریک وینسلو تیلور (۱۹۱۵-۱۸۵۶) شخصی که یکی از بنیان های مدیریتی در دنیا را ایجاد کرده است، در زندگی شخصی خود و در شروع مسیر تحصیلی و کاری، سرگذشت جالبی دارد. پدر و مادر او اصرار زیادی داشتند که فردریک در رشته ی حقوق تحصیل کند و حتی او را در کلاس های تخصصی این رشته نیز ثبت نام کردند.

پس از مدتی سردردهای فردریک باعث شدند تا او این مسیر را رها کند و به رشته مورد علاقه خود یعنی مهندسی مکانیک بپردازد. تیلور در سن ۱۸ سالگی کار خود را در یک کارخانه ذوب آهن قراضه شروع کرد. ابتدا به عنوان کارگر ساده و سپس به دلیل شایستگی هایش به سمت سرپرستی و در نهایت به رده های بالای مدیریت کارخانه ارتقاء یافت. مهمترین ویژگی او مطالعه برای بهتر شدن و بالا بردن کیفیت کارش بود.

فردریک تیلور، پدر مدیریت علمی

شناخت اولیه مکتب مدیریت علمی

مدیریت در عمل قدمتی به اندازه تاریخ بشریت دارد ولی آنچه امروز به عنوان علم مدیریت شناخته می شود پس از “انقلاب صنعتی” و استفاده از ماشین در عملیات تولید و به تبع آن بروز تغییرات عمده در نظام تولیدی، اقتصادی و تکنولوژیک توسط فردی به نام “ فردریک وینسلو تیلور ” مطرح شده است.

وقتی که در رابطه با شیوه و اصول مدیریت علمی تیلور صحبت می‌شود، بسیاری از افکار به سمت مدیریتی خشک و مستبد می‌رود که رفتار کاملا خشکی با مسائل و کارمندان دارد.

اگر به اصول مدیریت تیلور نگاهی بیاندازیم متوجه می‌شویم که او همواره بر منظم بودن مسائل و شرایط تاکید زیادی داشت و برای او سلسله مراتب مدیریت انجام کارها و همچنین وظیفه شناسی از موارد بسیار مهم به حساب می‌آمدند.

اصول مدیریت علمی تیلور

در دیدگاه مدیریتی و عملکردی فردریک تیلور، همان طور که یک جراح در طول عمل جراحی دست به نوآوری نمی‌زند، کارگران و عوامل اجرایی نیز نباید این کار را بکنند و تغییر در روند انجام کارها باید توسط یک فرد یا گروه متخصص و بر مبنای اصول علمی انجام شود. در رابطه با تعریف نوآوری اینجا بیشتر بخوانید.

دوره جامع آموزش مدیریت کاربردی

تیلور معتقد بود که با انجام دادن این اصول می‌تواند بازدهی کارگران را بالا ببرد و به نوعی تولید را افزایش دهد. اعتقادی که چندان هم بیراه نبود و بسیاری معتقدند که فردریک تیلور توانسته این کار را انجام دهد و به همین دلیل است که به عنوان پدر علم مدیریت شناخته می‌شود.

تیلور بر این عقیده بود که کارگران صرفا باید به انجام کارهای اصلی بپردازند و از انجام کارهای فرعی اجتناب کنند. به عنوان مثال: اگر کارگری در حالت عادی در هر روز ۲۰ جعبه جابه جا می‌کند با استفاده از این نظریه می‌توان کارایی آن را افزایش داد به گونه‌ای که فرصت‌های استراحت کارگر حذف شود و صرفاً در ساعت کار با اعمال ابزارهای مختلف به کارگر فشار آورد تا افزایش کارایی داشته باشد.


به گفته تیلور، “مدیریت علمی هنری است که دقیقاً بدانید که شما می‌خواهید مردانتان چه کاری انجام دهند و ببینید که آن‌ها این کار را به بهترین و ارزانترین روش ممکن انجام می‌دهند.”

روند شکل گیری نظریه تیلور در مدیریت

تیلور مهندس مکانیک بود و با استفاده از تجربیات خود در صنایع فولادسازی، مطالعاتی در زمینه “اصول مدیریت و مطالعه روش کار” انجام داد. تا قبل از تیلور کارها براساس حسابهای سرانگشتی انجام می‌شد و از استانداردهای علمی، برنامه‌ریزی مدیریتی و رویه‌های تحلیل خبری نبود. هدف تیلور تغییر این وضعیت به شرایطی بود که نشان دهد مدیریت فعالیتی علمی است نه یک کار اتفاقی.

در دهه ۱۸۸۰ میلادی فردریک تیلور مطالعات خود را در زمینه زمان سنجی و حرکت سنجی، به مثابه راهی برای تعریف و بهینه سازی “واحدهای مستقل نیروی کار تخصصی” آغاز کرد.

نظریه تیلور در مدیریت

او”حرکاتِ بدن کارگر”را برای انجام کار و “زمان انجام همان کار ” را بررسی می‌کرد تا بتواند زمانی استاندارد را برای انجام کارها تعیین کند و براساس آن، زمانی که هر کارگر برای انجام کار مشخصی صرف کرده را تشخیص دهد. سپس تلاش می‌کرد تا تناسبی با زمان ممکن برای انجام آن کار داشته است. این تفکر بعدها مبنایی برای سیستم پاداش و تنبیه گردید.

از تیلور با عنوان “پدر مدیریت علمی” و موسس مکتب تیلوریسم یاد می‌شود. او در سال ۱۹۱۱ میلادی کتاب اصول مدیریت علمی را منتشر ساخت و در آن یادآور شد که: “بهتر است هدف اصلی مدیریت، حداکثر کردن منافع کارفرما و کارمند باشد.”


تیلور باور داشت که می توان با استفاده از روش های علمی میزان تولید را افزایش داد.

اصول مدیریت علمی تیلور چیست؟

در هنگام مطالعه و یادگیری نظریه مدیریت تیلور، با چهار اصل اساسی تیلور مواجه می‌شوید که می‌توان آن‌ها را پایه های اصلی این نظریه و به نوعی ویژگی های بارز مدیریت علمی تیلور دانست. اولین کتاب تیلور در سال ۱۹۱۱ تحت عنوان اصول مدیریت علمی انتشار یافت و در سال ۱۹۱۲ کتاب دوم خود تحت عنوان مدیریت کارگاه را منتشر نمود. وی در این کتابها فلسفه خود را در چهار اصل اساسی زیر مطرح نمود:

 1. مدیریت بر مبنای علم
 2. انتخاب کارمند بر مبنای علم
 3. آموزش و تربیت کارمند بر مبنای علم
 4. روابط نزدیک و دوستانه با با کارمندان

پیج اینستاگرام دکامی

همانطور که گفته بودیم و در این اصول نیز مشاهده می‌کنید، فردریک تیلور اعتقاد زیادی بر علمی بودن مدیریت دارد. در ادامه هرکدام از این ۴ اصل را توضیح خواهیم داد تا تسلط بیشتری بر مفهوم و شیوه ی اجرای آن ها نیز داشته باشید.

مدیریت بر مبنای علم

با توجه به قوائد و اصول تیلور، باید روش های علمی را جایگزین روش آزمون و خطا کنیم. از نظر فردریک تیلور باید بهترین روش انجام کارها از نظر علمی بررسی و انتخاب شود و در نهایت به شکل یک دستور العمل در اختیار کارمندان قرار بگیرد و آن‌ها نیز طبق آن روش به انجام دادن کار مشغول شوند. بررسی علمی روش انجام کار شامل زمان سنجی، حرکت سنجی و بررسی استاندارهای لازم برای انجام آن کار می‌شود.

انتخاب کارمند بر مبنای علم

برای انتخاب کارمند نیز می بایست از علم استفاده کرد. این نظر و عقیده ی تیلور برای استخدام کارمندان بوده است چرا که با بررسی علم و دانش و مهارت افراد می‌توان میزان شایستگی آن‌ها برای فعالیت در یک جایگاه شغلی را تعیین کرد.

آموزش و تربیت کارمند بر مبنای علم

برای بهتر کردن کیفیت کاری کارمندان می‌توان به آن‌ها آموزش‌هایی درست و علمی داد تا علاوه بر استفاده از بهترین روش های انجام کارها، بتوانند سرعت و کیفیت بالایی در انجام امور داشته باشند.

روابط نزدیک و دوستانه با کارمندان

زمانی که بین کارفرما و کارمندان روابط خوب و دوستانه ای شکل بگیرد، میزان بازدهی افراد بیشتر خواهد شد چرا که یک روحیه ی همکاری و همدلی ایجاد می‌شود و همین موضوع می‌تواند یک اهرم برای بهتر کار کردن کارمندان شود. این مورد به نوعی می‌تواند یک احساس وظیفه شناسی مطلوب را به کارمندان بدهد و منجر به احساس تعلق دو طرفه ای شود که از هر نظر می‌تواند یک اتفاق خوب به حساب بیاید.

روش های اجرای نظریه تیلوری

 1. زمان سنجی با استفاده از روشها و ابزارهای مناسب به منظور صرفه جویی در زمان انجام کار
 2. اعمال سرپرستی چند جانبه (بر اساس تخصص) به جای روش سنتی سرپرستی فردی
 3. استاندارد کردن کلیه وسایل و ابزار کار و اعمال و حرکات کارکنان در انجام کار
 4. اختصاص دادن یک واحد سازمانی برای برنامه ریزی
 5. کاربرد اصل استثناء در مدیریت (که به موجب آن کارکنانی که بیشتر از استاندارد تعیین شده برای تولید بازده داشته باشند، دستمزد تشویقی دریافت و کسانی که تولیدشان ازاستاندارد مزبور کمتر باشد دستمزد کمتری دریافت می کنند)
 6. استفاده از دستور العمل و شرح وظایف برای انجام کار و تدابیر تشویقی برای انجام درست وظایف
 7. به کار گرفت نظام نرخ دستمزد متفاوت (پرداخت دستمزد بر مبنای قطعه یا پیمانکاری)
 8. استفاده از سیستمهای راهنما برای طبقه بندی کردن محصولات تولیدی و ابزارهای به کار رفته در تولید
 9. استفاده از یک نظام کار ساده و تکراری
 10. به کار گرفتن روش حسابداری بهای تمام شده

اولین مطالعه او در حمل آهن قراضه ها از انبار به کوره ذوب انجام شد. او با استفاده از روش تقسیم کار و مطالعه علمی توانست میزان حمل آهن را به ازاء هر کارگر از ۱۲٫۵ تن به ۴۷٫۵ تن افزایش دهد.

حتما بخوانید: شیوه های مدیریت

نظریه تیلور در مورد انگیزش کارکنان

نام فردریک تیلور و مکتب مدیریت علمی با انگیزش سنتی (مبتنی بر انگیزش مالی) همراه است. طبق نظریه تیلور کارگران ذاتا تنبل هستند و تنها به وسیله عوامل اقتصادی می‌توان آن‌ها را وادار به تحرک و کار بیشتر کرد.

نظریه تیلور در مورد انگیزش کارکنان

وی معتقد بود باید بر اساس مهارت بیشتر و تولید کارایی بیشتر به کارگران پاداش مادی پرداخت شود. از دید او یکی از جنبه‌های مهم کار مدیر این است که اطمینان حاصل کند انجام وظایف تکراری و ملال آور با بیشترین بازدهی همراه باشد و با پرداخت پاداش مالی به کارکنان انگیزه دهد.

معایب مدیریت علمی تیلور

اگر بخواهیم از دیدگاه کارفرما به نظریه تیلور نگاه کنیم، گران بودن این شیوه ی مدیریتی، مصرف زمان زیاد برای مطالعه و استانداردسازی از معایب و نقاط ضعف آن به حساب می‌آید و به همین دلیل است که تعداد زیادی از مدیران کسب و کارها نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند این شیوه را انتخاب کنند.

اگر از دیدگاه کارمندان و کارگران بخواهیم به این شیوه مدیریتی نگاه کنیم، با معایب بیشتری مواجه خواهیم شد. در زیر به تعدادی از این معایب اشاره خواهیم کرد:

معایب مدیریت علمی تیلور

 1. سوء استفاده از کارگران
  در این روش به دلیل آن که حجم تولید و در نتیجه سود بسیار بالا می رود، کارگران احساس می‌کنند که از آن‌ها نوعی سوء استفاده شده است. این دیدگاه زمانی پررنگ تر می‌شود که روش تدوین یک برنامه معاملاتی دستمزد کارگران در مقایسه با سود آن کسب و کار، افزایش کمتری پیدا می‌کند.
 2. اهرم فشاری به نام زمان!
  از آن جایی که در این نظریه، روش های مشخص و علمی برای انجام کارها در نظر گرفته شده است، هر کار در زمان خاصی هم باید انجام شود و گاهی اوقات برای انجام شدن کار در زمان مشخص، به کارگران و کارمندان فشار وارد می‌شود و همین امر منجر به نارضایتی آن ها می‌شود.
 3. خسته کننده بودن
  از آن جایی که روش و اصول انجام کارها از پیش تعیین شده است، خلاقیت کارمندان در این شیوه تا حدی سرکوب می‌شود و شرایط کاری را برای آن‌ها خسته کننده خواهد کرد.
 4. ضعیف شدن اتحادیه های کارگری
  با توجه به از پیش تعیین شده بودن همه چیز، جایی برای ارائه پیشنهادات از سوی اتحادیه ها و همچنین انحام شدن معاملات برای آن‌ها نخواهد بود و این موضوع باعث تضعیف آن‌ها خواهد شد و از دیگر عواقب آن می‌توان به ایجاد شکاف درآمدی بزرگتر میان کارفرما و کارمندان اشاره کرد.
 5. در نظر نگرفتن احساسات انسان ها
  در مدیریت تیلوریسم شاهد سبکی ماشینی و کم انعطاف هستیم. در این سیستم مدیریتی به نیروی کار به چشم ابزاری برای تولید نگاه می‌شود و به همین دلیل عواطف و احساسات انسان ها تا حد زیادی نادیده گرفته می‌شود و این مورد را هم می‌توان نقطه ضعف دیگری در تفکرات پدر مدیریت علمی دانست!
 6. در نظر گرفتن پاداش مالی برای انگیزه بخشی
  تیلور برای انگیزه دادن به کارگران نگاهی تک بعدی داشت. وی معتقد بود پاداش مالی موثرترین روش انگیزه بخشی است و به عوامل و ملاحظات گروهی و اجتماعی توجهی نداشت.

شعار مدیریت علمی چیست؟

در پایان و به عنوان نگاهی کلی به این مقاله باید بیان کنیم که فردریک تیلور همواره بر روش های علمی و از پیش بررسی شده اعتقاد داشت و به همین دلیل مخالفت شدیدی با آزمون و خطا داشت.

تیلور یک شعار بسیار معروف داشت که آن را به عنوان شعار مدیریت علمی نیز می‌توان در نظر گرفت و آن شعار این جمله بود: “همیشه برای انجام دادن هر کاری روش بهتری هم هست.

شعار مدیریت علمی چیست

پدر علم مدیریت به منظور جلوگیری از ضررهای ناشی از آزمون های متعدد در مسیر کار، اقدام به بررسی علمی روش های انجام روش تدوین یک برنامه معاملاتی کار و مدیریت کارکنان می‌کرد. همین موضوع را می‌توان به عنوان اصلی ترین ستون نظریه ی تیلور در نظر داشت. از جمله مشکلات این شیوه‌ی مدیریتی می‌توان به گران بودن آن، خشکی و انعطاف کم و همچنین فشار روانی و احساسی به کارمندان اشاره کرد.

در این مقاله تلاش کردیم تا توضیحاتی کامل و کاربردی درباره مدیریت علمی تیلور به شما ارائه کنیم. شما عزیزان می‌توانید با مطالعه ی روش های مختلف مدیریتی و یاد گرفتن آن‌ها، قدم‌های بزرگی در مسیر بهبود مدیریت خود بردارید و با سرعت بیشتری کسب و کار خود را رشد دهید.

در صورتی که سوالی درباره شیوه مدیریتی تیلور دارید و یا از ما می‌خواهید شیوه ی مدیریتی خاص دیگری را معرفی کنیم، در بخش نظرات همین مقاله آن را مطرح کنید تا بتوانیم همراهی بهتر و مفیدتری با شما داشته باشیم.

در دوره جامع مدیریت کاربردی، ۲۳ قانون و قاعده حرفه ای مدیریت در ایران ارائه می شود که به تنهایی می توانند از شما مدیری برجسته بسازند

چرخه های معاملاتی شرکت ها

چرخه های معاملاتی شرکتها

چرخه های معاملاتی شرکت ها در قالب سه چرخه معاملاتی شامل چرخه مخارج ، چرخه تبدیل و چرخه درآمد ، پردازش می شوند . این سه چرخه در تمامی سازمان ها اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی وجود دارند . به طوری که ، هر سازمان :

 • مخارجی را برای تحصیل منابع متحمل می شود ( چرخه مخارج )،
 • از طریق تولید یا خدمات ارزش افزوده ایجاد می کند ( چرخه تبدیل ) و
 • درآمدهایی را از منابع برون سازمان کسب میکند (چرخه درآمد).

چرخه های معاملاتی شرکت ها – چرخه مخارج:

عالیت های تجاری با تحصیل مواد اولیه ، دارایی و نیروی کار و از طریق مبادله وجه نقد برای آنها شروع می شود ( چرخه مخارج ). اغلب تراکنش هایی که در چرخه مخارج انجام می شود به صورت اعتباری ( بین طرفین معامله ) است . پرداخت واقعی وجه نقد ، معمولاً در تاریخی بعد از تاریخ تحصیل کالا و خدمات صورت می گیرد . بین این دو تاریخ ممکن است چند روز و گاهی اوقات چندین هفته فاصله بیافتد . بنابراین ، از دیدگاه سیستمی ، تراکنش های چرخه مخارج دو بخش : فیزیکی ( تحصیل کالا ) و مالی ( پرداخت وجه نقد به تأمین کننده ) دارد . هریک از این بخش ها توسط یک زیر سیستم جدا از زیر سیستم ها چرخه مخارج ،پردازش می شود .

چرخه های معاملاتی شرکت ها شامل سه چرخه اصلی مخارج ، تبدیل و درآمد می باشد .

 • سیستم خرید /حساب های پرداختنی : این سیستم ، نیاز به تحصیل موجودی کالای فیزیکی ( از قبیل مواد اولیه) را شناسایی می کند و برای رفع آن به تأمین کنندگان سفارش می دهد . هنگامی که کالایی دریافت می شود ، سیستم رویداد خرید ا ثبت می کند؛ از این طریق که موجودی کالا را افزایش می دهد و یک حساب پرداختنی ایجاد می کند که می بایست بعدها پرداخت شود .
 • سیستم پرداخت نقدی : هنگامی که تعهدی برای شرکت از طریق سیستم خرید ایجاد می شود . سیستم پرداخت نقدی در زمان سررسید ، پرداخت را شناسایی و منابع را به تأمین کننده پرداخت می کند ؛ سپس رویداد را از طریق کاش وجه نقد و حساب های پرداختنی ثبت می نماید .
 • سیستم حقوق و دستمزد : این سیستم ، داده های مربوط به استفاده از نیروی کا ر را برای هر یک از کارکنان جمع آوری می کند ؛ حقوق آنها را محاسبه می کند و چک حقوق را به آنها پرداخت می نماید. از نظر مفهومی ، سیستم حقوق موردی خاص از سیستم خرید و پرداخت نقدی است ؛ اما به علت پیچیدگی حسابداری مسائل مرتبط با حقوق ، اغلب سازمانها از یک سیستم جداگانه برای پردازش رویدادهای مربوط به آن استفاده می کنند .
 • سیستم دارایی ثابت :این سیستم ، تراکنش های مربوط به تحصیل ، نگهداری و واگذاری دارایی های ثابت را پردازش می کند . دارایی های ثابت ، اقلامی تقریباً دائمی هستند که در اغلب مواع بخش بزرگی از سرمایه گذاری های مالی شرکت را به خود اختصاص می دهند ؛ زمین ، ساختمان ، تجهیزات ، ماشین آلات و وسایل نقلیه . نمونه ای از این دارایی ها هستند .

چرخه های معاملاتی شرکت ها – چرخه تبدیل :

چرخه تبدیل از دو زیر سیستم اصلی : سیستم تولید و سیستم بهای تمام شده تشکیل شده است . سیستم تولید شامل برنامه ریزی، جدول بندی و کنترل تولید فیزیکی از طریق فرایندهای تولیدی است . این سیستم ، میزان نیاز به مواد اولیه ، تصویب (مجوز ) میزان کاری می بایست انجام شود ، ارسال مواد اولیه به خط تولید و هدایت کالای در جریان ساخت در مراحل مختلف تولید را در بر میگیرد . سیستم بهای تمام شده نیز در جریان اطلاعات بهای تمام شده مربوط به تولید ( مواد اولیه ، دستمزد و سربار ) نظارت می کند . اطلاعاتی که این سیستم محاسبه و تهیه می کند برای ارزش گذاری موجودی کالا ، بودجه بندی ،کنترل بهای تمام شده ، گزارش عملکرد و تصمیم های مدیریتی مانند تصمیم به خرید یا ساخت استفاده قرار می شود .

شرکت های تولیدی ، مواد اولیه را از طریق چرخه تبدیل به کالای ساخته شده تبدیل می کنند . چرخه تبدیل در شرکت های بازرگانی و خدماتی ، مشهود و رسمی نیست . با این حال ، این شرکت ها هم درگیر فعالیت های چرخه تبدیل می شود که حجم آنها در هنگام توسعه و آماده سازی محصول و خدمت قابل فروش به اوج می رسد ؛ آماده سازی محصولات و خدمات برای بازرا و تسهیم منابع مانند استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود و پیش پرداخت هزینه به دوره مناسب از مله این فعالیت ها می باشند .

اگرچه شرکت های بازرگانی بر خلاف شرکت های تولیدی ، این فعالیت ها را به طور رسمی و از طریق زیر سیستم های چرخه تبدیل پردازش نمی کنند . در مقابل برخی مؤسسات خدمات مانند مؤسسات حسابرسی ، شرکت های حقوقی و مشاوره ای بهای خدمات خود را از طریق سیستم بهای تمام شده مشابه با شرکت های تولیدی به مشتریان ردیابی می کنند .

چرخه های معاملاتی شرکت ها – چرخه درآمد :

شرکت ها ، کالاهای ساخته شده خود را از طریق چرخه درآمد به مشتریانشان می فروشند . چرخه درآمد شامل فرآیندهای فروش نقدی ، فروش اعتباری ، دریافت وجه نقد مرتبط با فروش های اعتباری است . تراکنش های چرخه درآمد نیز یک بخش فیزیکی و یک بخش مالی دارد که می بایست به صورت جداگانه پردازش شوند .

روش تدوین یک برنامه معاملاتی

مجموعه ارزیف تشکیل یافته از متخصصان دنیای فناوری اطلاعات با بدنه بسیار قوی در بخش مدیریت، بازاریابی و فروش است که یک تیم فنی مجرب برنامه نویسی و امنیت شبکه با استفاده از تجربه اساتید به‌نام درزمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال داخلی و خارجی آن‌ها را همراهی می‌کنند. در ارزیف برای آنکه کاربران با خیالی آسوده به خرید و فروش بپردازند، ارزهای دیجیتال هر فرد در کیف پول سخت‌افزاری با شماره حساب اختصاصی وی نگاه‌داری خواهد شد و امنیت بالا یکی از نقاط قوت ما در این بازار بزرگ است.

چگونه ارزیف را نصب کنم؟

شما به‌راحتی می‌توانید اپلیکیشن اندرویدی ارزیف را از فروشگاه پلی استور گوگل دریافت کنید. نسخه iOS نیز در حال توسعه است و البته همه کاربران قادر هستند تا سرویس‌های معاملاتی را از طریق وب‌سایت ارزیف به آدرس https://arzif.com نیز دریافت کنند.

بدون ثبت نام هم می‌توانم فعالیت کنم؟

شما بدون عضویت تنها قادر هستید تا بخش‌هایی از ارزیف را مشاهده کنید اما قادر به خرید و فروش نیستید، از آنجایی که امنیت فروشندگان و خریداران برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، پس برای انجام معاملات بایستی ثبت نام کنید که البته تمام مشخصات شما پیش ما محفوظ خواهد بود.

روش‌های ورود به ارزیف چگونه است؟

معمولی‌ترین روش ورود به حساب کاربری‌تان استفاده از شماره همراه یا نام کاربری به همراه رمز عبوری است که برای خود انتخاب کرده‌اید. برای آنکه امنیت حساب کاربری خودتان را بالاتر ببرید، می‌توانید ورود دو مرحله‌ای را در تنظیمات فعال نمایید که برای‌تان یک کد به گوشی یا ایمیل‌تان ارسال خواهد شد. همچنین امکان ورود سریع با اثر انگشت شما بر روی گوشی‌تان نیز وجود دارد که بایستی آن را هم در بخش تنظیمات فعال نمایید.

چگونه ثبت نام کنم؟

با استفاده از شماره تلفن همراه خود و دریافت کد فعال‌سازی، اولین مرحله ثبت نام انجام می‌شود. پس از آن اطلاعات دیگری چون شماره ملی، کارت بانکی به همراه ایمیل نیز خواسته می‌شود. همچنین شما می‌توانید یک نام کاربری دلخواه و آواتار اختصاصی نیز داشته باشید تا در معاملات، امضای منحصربه‌فردتان باشد.

مقدار کارمزدها در ارزیف چقدر است؟

کاربرانی که حجم معاملات آن‌ها در ۶۰ روز اخیر کم‌تر از ۱۰ میلیون تومان است، ۰.۴ درصد کارمزد می‌دهند کاربرانی که حجم معاملات آن‌ها در ۶۰ روز اخیر ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان است، ۰.۳۵ درصد کارمزد می‌دهند کاربرانی که حجم معاملات آن‌ها در ۶۰ روز اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است، ۰.۳ درصد کارمزد می‌دهند کاربرانی که حجم معاملات آن‌ها در ۶۰ روز اخیر ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است، ۰.۲۵ درصد کارمزد می‌دهند کاربرانی که حجم معاملات آن‌ها در ۶۰ روز اخیر ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است، ۰.۲ درصد کارمزد می‌دهند کاربرانی که حجم معاملات آن‌ها در ۶۰ روز اخیر بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است، ۰.۱۵ درصد کارمزد می‌دهند

سطوح کاربری در ارزیف چه معنایی دارد؟

سطح مسی: کاربر تنها قادر به مشاهده برخی از امکانات اپلیکیشن است، پرداخت و برداشت، کیف پول‌ها و بخش معاملات برای وی قابل دسترس نیست. سطح برنزی: پس از تکمیل نام و نام خانوادگی، ایمیل، شماره ملی و اطلاعات حساب خودتان، قادر به پرداخت ریالی تا سقف یک میلیون تومان در هفته و پرداخت و فروش کوین بدون محدودیت خواهید شد. برداشت روزانه هم تا سقف ۵۰ میلیون تومان (مجموع ریال و کوین) مجاز است. سطح نقره‌ای: با تکمیل آدرس، تلفن ثابت، تاریخ تولد و فرستادن تصویر احراز هویت وارد سطح نقره‌ای خواهید شد. پرداخت روزانه تا ۵۰ میلیون تومان به ازای هر کارت شتاب و برداشت تا ۲۰۰ میلیون تومان (مجموع ریال و کوین) امکان پذیر می‌شود. سطح طلایی: کاربرانی که حداقل ۳ ماه از عضویت آن‌ها گذشته باشد، ۳ ستاره بوده و در طی یک ماه گذشته حداقل ۱۰۰ میلیون تومان معامله کرده باشند، حایز احراز برای سطح طلایی شده و واریز برخی از کوین‌ها که برای بسیاری از کاربران در دسترس نیست، برای آن‌ها فعال می‌شود.

چگونه در ارزیف به خرید و فروش بپردازم؟

فروشنده یا خریدار پس از ثبت نام و احراز هویت، پیشنهاد فروش یا خرید خود را در میان ارزهای دیجیتال موجود ثبت می‌کند. افرادی که قصد معامله دارند پس از ثبت نام و احراز هویت می‌توانند از بین پیشنهادات موجود، گزینه مورد نظر خود را انتخاب کرده و درخواست‌شان را ثبت کنند. با فشردن کلید خرید فوری یا فروش فوری، معامله به‌صورت آنی ثبت و در کیف پول شما نمایش داده خواهد شد. خاطر نشان می‌شود ارزیف رقم بسیار اندکی از طرفین بابت پورسانت یا کارمزد معامله دریافت می‌کند که با توجه به حجم خرید و فروش (کل معاملات شما) به‌صورت زیر محاسبه می‌گردد. یعنی اگر حجم کل معاملات شما در ۶۰ روز اخیر به روش تدوین یک برنامه معاملاتی عنوان مثال بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان شده باشد، تنها ۰.۲۵ درصد کارمزد خواهید پرداخت. کمتر از ۱۰ میلیون تومان در ۶۰ روز اخیر ۰.۴% ۱۰ تا ۵۰ میلیون در ۶۰ روز اخیر ۰.۳۵% ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون در ۶۰ روز اخیر ۰.۳% ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون در ۶۰ روز اخیر ۰.۲۵% ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون در ۶۰ روز اخیر ۰.۲% ۵۰۰ میلیون به بالا در ۶۰ روز روش تدوین یک برنامه معاملاتی اخیر ۰.۱۵%

خرید فوری چه تفاوتی با سفارشی دارد؟

در خرید فوری، معامله ارزی که می‌خواهید تهیه کنید، به‌صورت خودکار از پایین‌ترین پیشنهاد فروش توسط سیستم برای شما انجام می‌شود. بدین ترتیب ریال از حساب شما کسر شده و معادل آن، ارز دیجیتال به کیف پول‌تان افزوده خواهد شد. اما در خرید سفارشی پیشنهاد شما در صفحه معاملات درج می‌شود تا اگر فروشنده‌ای با قیمت مدنظر شما تصمیم به فروش ارز خودش گرفت، آن را به شما بفروشد. در چنین مدلی از خرید، تنها زمانی پول از کیف پول‌تان برداشت می‌شود که معامله صورت بگیرد و در صورت تمایل می‌توانید پیشنهاد خرید خودتان را لغو کرده و حتی درخواست برداشت پول به حساب بانکی‌تان را بدهید.

فروش فوری چه تفاوتی با سفارشی دارد؟

در فروش فوری، ارزی که می‌خواهید بفروشید، به‌صورت خودکار از بالاترین پیشنهاد فروش توسط سیستم برای شما انجام می‌شود. بدین ترتیب ارزدیجیتال از کیف پول شما کسر شده و معادل آن، ریال به کیف پول‌تان افزوده خواهد شد. اما در فروش سفارشی پیشنهاد شما در صفحه معاملات درج می‌شود تا اگر خریداری با قیمت مدنظر شما تصمیم به خرید ارز دیجیتال‌تان گرفت، آن را از شما تهیه کند. در چنین مدلی از فروش، تنها زمانی ارز دیجیتال از کیف پول‌تان برداشت می‌شود که معامله صورت بگیرد و در صورت تمایل می‌توانید پیشنهاد فروش خودتان را لغو کرده و حتی درخواست برداشت ارز دیجیتال به یک کیف پول دیگر بدهید.

معنی خرید و فروش زمان‌دار چیست؟

در خرید و فروش‌های سفارشی، شما می‌توانید مدت زمانی را برای آن سفارش در نظر بگیرید، به عنوان مثال یک خرید ثبت کنید که تنها ۲ ساعت معتبر است و در صورتی‌که در طی این مدت، فروشنده‌ای برای سفارش شما پیدا نشود، سیستم به‌صورت اتوماتیک آن را حذف می‌کند. چنین عملیاتی برای فروش هم صادق است و شما می‌توانید از چند دقیقه تا چند روز، برای معامله خود زمان تعیین کنید.

ستاره‌های زیر نام کاربری به چه معنا هستند؟

۵ ستاره در زیر نام کاربری هر فرد درج شده که در ابتدای فعالیت، همگی خالی هستند و شما کاربر سطح اول هستید. در این مرحله بایستی به ازای هر معامله (خرید یا فروش) ۰.۴ درصد کارمزد بپردازید. با افزایش حجم معاملات، در هر مرحله یکی از ستاره‌های شما روشن می‌شود تا با فعال شدن هر ۵ ستاره، سطح کارمزدتان به ۰.۱۵ درصد برسد. البته توجه داشته باشید که ملاک پرداخت کارمزد، حجم معاملات شما در ۶۰ روز اخیر است.

آیا بایستی حتما نام کاربری و تصویر داشته باشم؟

این کار اجباری نیست و شما می‌توانید از یک نام مستعار و آواتار نمادین استفاده کنید. این امر صرفا جهت هویت بخشیدن به معامله‌گران قرار داده شده و کاملا اختیاری است. در صورت عدم انتخاب نام کاربری و تصویر، یک آواتار پیش فرض با نام مستعار تصادفی برای شما انتخاب خواهد شد که در حساب کاربری خودتان می‌توانید اسم و تصویر مورد علاقه‌تان را تغییر دهید.

آیا مشخصات من در ارزیف را سایر کاربران مشاهده می‌کنند؟

حفظ اطلاعات شخصی افراد یکی از مسئولیت‌های اصلی ما در ارزیف است و هیچ کسی مشخصات واقعی شما را مشاهده نخواهد کرد. تنها نام کاربری و آواتاری که به دلخواه در صحفه کاربری‌تان قرار می‌دهید، توسط دیگران قابل مشاهده است و هرگاه اراده کنید، قادر هستید آن را نیز تغییر دهید.

امنیت طرفین معامله چگونه توسط ارزیف تضمین می شود؟

در ارزیف خریدار و فروشنده، ریال و ارز دیجیتال خودشان را پیش از انجام معامله وارد سیستم کرده‌اند و به همین خاطر امکان هیچ‌گونه تخلف و حتی پشیمانی پس از انجام معامله وجود ندارد. انتقال وجوه بین دو طرف نیز به‌صورت آنی انجام می‌گیرد و برای همین پیش از انجام هر معامله، بایستی دقت کافی را داشته باشید. حساب‌های ریالی و ارزهای دیجیتال هر کاربر نیز با رعایت بالاترین حد از امنیت توسط ارزیف و به رایگان نگاه‌داری خواهد شد و شما قادر هستید تا با آن‌ها دوباره وارد معاملات شده و یا آنکه درخواست برداشت بدهید.

چرا ارزیف نماد اعتماد اینترنتی ندارد؟

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ایران در حال تدوین قوانین حوزه ارزهای دیجیتال است و متاسفانه به تمام سایت‌های فعال در زمینه مبادلات ارزهای دیجیتال، ای‌‌نماد تعلق نمی‌گیرد. ولی کلیه فعالیت‌های ارزیف زیر رصد قوی و تحت نظارت کامل پلیس فتا و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده و خواهد بود.

قیمت ارزهای دیجیتال چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت ارزدیجیتال در ایران مضربی از قیمت جهانی آن نسبت به نرخ دلار (و تِتِر) در ایران است و تغییرات لحظه‌ای دارد. ارزیف هیچ دخالتی در قیمت‌های فروش و خرید نمی‌کند و تمامی موارد توسط کاربران تعیین می‌شود. تلاش ما بر این است تا با شفاف سازی و ایجاد آگاهی از کمترین و بیشترین قیمت ارز در بازه زمانی مورد نظر شما، میزان خطا و ریسک خرید و فروش را کاهش دهیم.

برداشت وجه ریالی به حساب کاربر چقدر زمان می‌برد؟

تسویه حساب در ارزیف تابع شرایط بانکی کشور است. شما در هر روز و اگر پیش از ساعت ۱۲ ظهر درخواست برداشت بدهید، در همان روز انتقال پول‌تان انجام خواهد گرفت، درخواست‌هایی که پس از ساعت ۱۲ انجام پذیرد به فردای کاری موکول خواهد شد.

چگونه کوین‌های خود را وارد معاملات ارزیف کنم؟

پس از ثبت نام در ارزیف، به شما به ازای هر کوین، یک کیف پول مجزا تعلق می‌گیرد. کاربر می‌تواند با فشردن کلید پرداخت در جلوی هر کوین، شماره حساب آن را دریافت کرده و به کیف پول مبدا جهت واریز وجه کوین ارسال نماید. ارز ارسال شده پس از دریافت، به‌صورت خودکار در کیف پول شما درج شده و می‌توانید آن را وارد معاملات کنید.

چگونه کوین‌های خود را از ارزیف برداشت کنم؟

برای این کار تنها کافی است که کلید برداشت در جلوی هر کوین را فشار دهید. در اینجا شماره حساب مقصد را بایستی وارد کنید و البته کدی که جهت تایید درخواست شما به موبایل یا ایمیل‌تان ارسال شده، در کادر مربوطه درج نمایید. همکاران ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن و پس از تایید درخواست‌تان، کوین‌ها را به حساب جدید ارسال خواهند کرد.

در صورت واریز کوین به آدرسی اشتباه آیا امکان بازگشت تراکنش وجود دارد؟

تراکنش ارزهای دیجیتال برخلاف سیستم‌های سنتی کاملا غیر قابل برگشت هستند. ارسال یک تراکنش به آدرس اشتباه به این معناست که آن ارزدیجیتال برای همیشه از دست‌تان رفته است. برای جلوگیری از این اتفاق بهتر است قبل از آنکه تراکنشی را انجام دهید، آدرس را چندین بار بررسی کنید تا با آدرس کیف پول ارز دیجیتال مورد نظرتان مطابقت باشد. قبل از فشردن دکمه ارسال از صحیح بودن تمام موارد اطمینان حاصل کنید. چک کردن حرف اول و آخر والت شما هنگام واریز، همیشه بهترین و راحت‌ترین گزینه است و از گزینه کپی و یا اسکن QR کد آدرس برای پایین آوردن خطا بهره بگیرید.

چگونه با دعوت دیگران به ارزیف کسب درآمد کنم؟

در ارزیف شما حتی بدون معامله کردن هم می‌توانید به کسب درآمد بپردازید! بدین صورت که بایستی کد معرف خود و یا لینک عضویت در ارزیف که در قسمت دعوت از دوستان قرار دارد، به علاقه‌مندان فعالیت در این حوزه بدهید. ارزیف مقداری از پورسانت دریافتی توسط افرادی که به‌صورت مستقیم و یا غیر مستقیم توسط شما به مجموعه بپیوندند، تا سه سطح پرداخت خواهد کرد. بدین صورت که دوستان سطح اول (مستقیم با کد شما عضو شده‌اند) ۱۵ درصد از کمیسیون ریالی معاملات‌شان به شما تعلق خواهد گرفت. افرادی که توسط این کاربران به ارزیف ملحق شوند، به عنوان دوست سطح دوم شما شناخته شده و ۱۰ درصد از کل پورسانت ریالی آن‌ها به شما تعلق می‌گیرد و به همین ترتیب کاربرانی که این افراد به ارزیف معرفی کنند، دوستان سطح سوم شما بوده و ۵ درصد از پورسانت آن‌ها نیز برای شما خواهد بود. بدین ترتیب می‌توانید تنها با معرفی کاربران جدید، مقادیر زیادی ماهیانه پول نقد در کیف پول خود درآمد داشته، آن‌ها را برداشت کرده و یا حتی وارد معاملات ارزیف کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.