محدودیت‌های استفاده از سود ناخالص


تعیین رابطه بین بحران مالی جهانی با تولید ناخالص داخلی و عملکرد مدیریت سود مقاله

هدف از این تحقیق تعیین ارزیابی رابطه بین شرکتهایی که تحت فشار مالی ناشی از بحران مالی جهانی هستند و اقلام تعهدی اختیاری و تولید ناخالص داخلی بوده است. به همین دلیل در این پژوهش از متغیر اقلام تعهدی اختیاری شرکت و تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان متغیر وابسته و از متغیر بحران مالی و سایر متغیر های کیفیت حسابرسی ، جریانهای نقدی عملیاتی ، اندازه شرکت ، سود عملیاتی ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، بازده دارایی ، اهرم مالی ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی میباشد. تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و 2 فرضیه فرعی میباشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره ده ساله (سال های 1393-1384) می محدودیت‌های استفاده از سود ناخالص باشد. در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 220 شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 137 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستندسازی نتایج تجزیه وتحلیل آماری و ارائه راه حلهای نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار Eviews و Stata اقدام به تجزیه و تحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه های تحقیق محدودیت‌های استفاده از سود ناخالص با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمونهای F و t تحلیل شده اند. نتایج برآورد رگرسیونی نشان داد در واقع بین بحران مالی و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود ندارد و بین بحران مالی و تولید ناخالص داخلی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد که بدین معنی است که هر چقدر بحران مالی جهانی افزایش یابد، تولید ناخالص داخلی ایران افزایش می یابد.

خلاصه ماشینی:

به همين دليل در اين پژوهش از متغير اقلام تعهدي اختياري شرکت و توليد ناخالص داخلي کشور به عنوان متغير وابسته و از متغير بحران مالي و ساير متغير هاي کيفيت حسابرسي ، جريان هاي نقدي عملياتي ، اندازه شرکت ، سود عملياتي ، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام ، بازده دارايي ، اهرم مالي ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري به عنوان متغير مستقل استفاده شده است . بر اساس اين اصل ، اين پژوهش درصدد است تا با توجه به تحقيق انجام شده ديميتريس و همکاران )٢٠١٥( به بررسي پيامدهاي بحران مالي جهاني بر عملکرد مديريت سود شرکت ها و تغييرات توليد ناخالص داخلي بپردازد و در اين راستا از اقلام تعهدي اختياري به عنوان يک عامل مؤثر در مديريت سود استفاده خواهد شد تا درک بهتري از علل تغيير در سود حاصل شود. W. Yang 5- Persakis & Iatridis 6- Dimitras et al 72 ٣) فرضيات تحقيق : فرضيه اصلي بين بحران مالي و اقلام تعهدي اختياري و توليد ناخالص داخلي رابط ه وجود دارد. ج ) مدل تحقيق : نمودار ١ مدل مفهومي تحقيق را نشان داده است : نمودار ١: مدل مفهومي تحقيق / / / / جريان نقدي عملياتي اجزاي اختياري اقلام / تعهدي / / / / نسبت ارزش بازار به ارزش / دفتري / / / / نسبت بدهي به حقوق / / صاحبان سهام / / / / سود عملياتي توليد ناخالص داخلي / / اهرم مالي / / / / بازده دارايي بحران مالي جهاني N/ANi/ ui.

کلیدواژه ها:

کلید واژه های ماشینی:

تولید ناخالص داخلی ، بحران مالی ، مدیریت سود ، بحران مالی جهانی ، اقلام تعهدی مدل تولید ناخالص ، متغیر ، اقلام تعهدی اختیاری ، متغیر اقلام تعهدی اختیاری شرکت ، مدل اقلام تعهدی مدل تولید ، تولید ناخالص داخلی رابط

محدودیت استفاده از ارز صادراتی پتروشیمی‌ها لغو شد

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛با ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، پتروشمی‌ها مجوز استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کردند.

در این نامه که با امضای سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص مجاز شدن استفاده پتروشیمی ها از ارز حاصل از محدودیت‌های استفاده از سود ناخالص صادرات، ابلاغ شده، آمده است: پیرو مندرجات بند دوم نامه ۲۰ اردیبهشت در خصوص مستثنا شدن شرکت های عمده عرضه کننده ارز در نیما از فهرست شرکت های مجاز به استفاده از ارز حاصل از صادرات با توجه به مفاد تبصره یک و ۳ ماده یک بند ب بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ موضوع تصمیمات جلسه ۲۱ فروردین کمیته ماده ۲ که برپایه مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ شده، دستور فرمایید محدودیت فوق برای شرکت های موصوف ( صرفاً برای اقلام خارج از فهرست ابلاغی مربوط به کالاهای مشمول قیمت گذاری) در سامانه های تجاری ملغی شود.

مفاد ابلاغیه ۲۳ مهر سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبات جلسه ۲۶ اسفند شورای عالی هماهنگی اقتصادی منظم به نامه ۲۳ فروردین سال جاری سازمان توسعه تجارت تا پایان سال جاری تمدید شده است.

حسابداری تولیدی چیست؟ (نحوه حسابداری شرکت های تولیدی)

اصل و مبنای تولید بر پایه قوانین و اطلاعات حسابداری بنا گذاشته شده است. بدون تطابق دادن داده‌های حسابداری با فرایندهای تولیدی، درک وضعیت عملکرد خط تولید غیرممکن است. در اینجاست که محدودیت‌های استفاده از سود ناخالص محدودیت‌های استفاده از سود ناخالص اهمیت حسابداری تولیدی مشخص می‌شود. در واقع برای کاهش هزینه‌های شرکت و افزایش بهره‌وری، در گام اول باید هزینه‌های خط تولید را متوجه شویم.

اصلاح فرایند تولید و کاهش هزینه‌های اضافی به اطلاعات حسابداری نیاز دارد. اما منظور از این نوع حسابداری چیست؟ از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات حسابداری باید چه انتظاراتی در این حوزه داشته باشیم؟ ما را تا پایان مطلب همراهی کنید تا به نقش باورنکردنی این نوع حسابداری در موفقیت کسب و کارهای تولیدی پی ببرید. در صورت نیاز به مشاوره و یا انجام خدمات حسابداری می‌توانید از خدمات موسسه حسابداری تدبیر حساب استفاده کنید.

حسابداری تولیدی چیست؟

حسابداری شرکت‌های تولیدی شامل اقداماتی می‌شود که بر عملیات تولید و ارزش گذاری موجودی کالاها تاثیرگذار است. این فعالیت، سود و بهره‌وری یک تجارت را با تطابق دادن فرایند تولید با استانداردهای حسابداری به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

یکی از اصلی‌ترین اقدامات در این نوع حسابداری تجزیه و تحلیل محدودیت‌ها است. چرا که مدیریت محدودیت‌های یک شرکت تولیدی مهم‌ترین محرک سودآوری آن است. در ادامه به بررسی چند عنصر مهم در حسابداری شرکت‌های تولیدی می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید: انواع جرائم مالیاتی

اهمیت استفاده از خدمات حسابداری تولیدی - تدبیرحساب

1- ارزیابی موجودی

هزینه تمام شده محصولات در پایان دوره حسابداری طبق استانداردهای مختلف حساب می‌شود و هزینه نهایی با موجودی کالاها مقایسه خواهد شد. البته ارزیابی موجودی به‌صورت روزمره ضرورت چندانی ندارد.

با این حال حسابداران زمان زیادی را صرف تعیین هزینه‌ها و بررسی سوابق هزینه‌های پرداخت شده برای موجودی کالاها می‌کنند. البته که روش‌های مختلفی نیز برای ارزش‌گذاری موجودی وجود دارد.

2- ارزیابی قیمت کالاهای فروخته شده

قیمت کالاهای فروخته شده ارتباط تنگاتنگی با هزینه پرداختی به ازای هر کالا دارد. پیگیری هزینه نهایی که کالا بر اساس فاکتورهای مختلفی تعیین می‌شود. از هزینه مواد اولیه گرفته تا هزینه نیروی کار در تعیین ارزش نهایی یک محصول تاثیرگذار هستند. بنابراین در ارزیابی قیمت کالاهای فروخته شده، به کمک دو پارامتر هزینه مستقیم و هزینه سربار، قیمت نهایی کالا تعیین می‌شود.

3- تجزیه و تحلیل محدودیت‌ها

جریان کار در فرایند تولید محصولات در یک نقطه از تولید با محدودیت همراه است. به عنوان مثال این محدودیت می‌تواند در تهیه مواد اولیه یا اتمام ظرفیت انبار باشد. یافتن این محدودیت در فرایند تولید از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که کل فرایند تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین یکی از مهم‌ترین اقدامات، تجزیه و تحلیل محدودیت‌ها و بررسی ظرفیت‌هاست.

4- تجزیه و تحلیل حاشیه سود

این قسمت از حسابداری شرکت‌های تولیدی شامل جمع‌آوری کلیه هزینه‌های مربوط به تولید یک محصول و کسر آن از قیمت نهایی محصول است که سود نهایی را به‌دست می‌دهد.

البته بررسی حاشیه سود تنها محدود به یک بخش خاص نمی‌شود؛ حاشیه سود را می‌توان در کانال‌های توزیع، واحد تجاری، مشتریان و خطوط تولید مورد بررسی قرار داد. این بخش از حسابداری، پایه و اصل فعالیت یک شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد.

اطلاعات به‌دست آمده از تجزیه و تحلیل حاشیه سود در تصمیم‌گیری برای فروش بیشتر یا کمتر مؤثر است. گاهی مسائلی مانند برون سپاری در شرکت‌های تولیدی مطرح می‌شود که مقرون‌به‌صرفه بودن آن باید توسط بخش حسابداری مورد ارزیابی قرار بگیرد. به این ترتیب حاشیه سود امن همواره حفظ خواهد شد.

5- تجزیه و تحلیل واریانس

این ارزیابی هزینه‌های عملیاتی را نسبت به هزینه‌هایی که از قبل در بودجه‌بندی برنامه‌ریزی شده بود، مقایسه می‌کند. البته این اقدام ممکن است چندان ضروری نباشد؛ چرا که بودجه اولیه تعیین شده یا هزینه استاندارد همواره دقیق و بی‌عیب نیست.

6- بودجه بندی

کلیه اطلاعات به‌دست آمده از تجزیه و تحلیل موارد قبلی را می‌توان به‌عنوان مبنای بودجه‌بندی در سال جدید مورد استفاده قرار داد. البته این کار بیشتر بر عهده مدیر تولید است و نه حسابدار. در این خصوص حسابدار باید به مدیر تولید در تدوین بودجه کمک کند.

بیشتر بخوانید: جرایم غیر قابل بخشش مالیاتی کدام‌اند؟

انواع هزینه‌ها در شرکت‌های تولیدی

هزینه‌ها در حسابداری تولیدی شامل موارد متعددی می‌شود. این نوع هزینه‌ها را می‌توان در دسته‌بندی هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، نیروی کار، هزینه سربار متغیر و هزینه سربار ثابت تقسیم‌بندی کرد. در ادامه کمی بیشتر با این هزینه‌ها آشنا خواهیم شد.

هزینه مواد خام

هزینه هر آنچه از تولیدات شرکت‌های دیگر خریداری می‌شود تا در تولید محصولات جدید بتوان از آن استفاده کرد. به‌عنوان مثال یک شرکت خودروسازی، لاستیک‌های مورد نیاز را از شرکت‌های تولیدکننده لاستیک تهیه می‌کند.

هزینه کار مستقیم

هزینه مربوط به کارکنانی که در خط تولید فعالیت می‌کنند.

هزینه سربار

هزینه سربار را می‌توان به دو بخش هزینه سربار متغیر و هزینه سربار ثابت تقسیم کرد.

1- هزینه سربار متغیر: هزنیه تولید غیرمستقیم که با افزایش یا کاهش تولید تغییر می‌کند. به‌عنوان مثال هزینه مصرف برق تجهیزات در صورت افزایش تولید، بیشتر می‌شود. به این ترتیب نمی‌توان برق را هزینه ثابت در نظر گرفت.

2- هزینه سربار ثابت: هزینه تولید غیرمستقیم که با افزایش یا کاهش مقدار تولید تغییری در آن به وجود نمی‌آید. التبه همین هزینه‌های ثابت هم می‌توان در دسته بندی‌های زیر قرار داد:

  محدودیت‌های استفاده از سود ناخالص
 • حقوق کارکنانی که مستقیماً در خط تولید کار نمی‌کنند؛ مانند بازرسان، نگهبانان، کارگران حمل و نقل و غیره.
 • استهلاک ساختمان‌های تولیدی، تجهیزات و سایر دارایی‌های ثابت
 • هزینه‌هایی مانند بیمه ساختمان، مالیات بر دارایی، هزینه گرمایش و روشنایی.

البته این امکان وجود دارد که شرکت تولیدی در عین واحد چندین محصول متنوع را در دست تولید داشته باشد. در این حالت هزینه‌های مربوط به هر کالا به‌صورت جداگانه و براساس مواد اولیه، نیروی کار و هزینه سربار مخصوص به خود محاسبه می‌شود.

اهمیت حسابداری شرکت‌های تولیدی

اگرچه برخی از صاحبان کسب و کارهای کوچک ترجیح می‌دهند که برای کاهش هزینه‌ها از خدمات حسابداری استفاده نکنند، اما استفاده از محدودیت‌های استفاده از سود ناخالص خدمات حسابداری در شرکت‌های تولیدی یک گزینه اختیاری نیست و ضرورت دارد. چرا که این نوع حسابداری اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری در مورد چگونگی مدیریت شرکت‌های تولیدی را ارائه می‌دهد. از جمله دلایلی که نیاز به خدمات حسابداری را در شرکت‌های تولیدی بیشتر می‌کند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- هزینه یابی محصول

بدون استفاده از تکنیک‌های هزینه‌یابی، صاحبان مشاغل روشی سیستماتیک برای تعیین هزینه‌های مربوط به تولید محصولات را در اختیار ندارند. از اطلاعات هزینه یابی به‌منظور ارزیابی موجودی و تهیه گزارش‌های خارجی استفاده می‌شود. علاوه بر این، هزینه یابی به‌منظور نظارت بر قیمت فروش و عملکرد تولید نیز مورد استفاد قرار می‌گیرد.

2- هزینه یابی متغیر

بر اساس اصول حسابداری، کلیه هزینه‌های تولید به قیمت نهایی محصولات اضافه می‌شود. در هزینه یابی متغیر، هزینه خالص و به دنبال آن درآمد مشاغل قابل تعیین است.

3- تصمیم‌گیری در خصوص تولید یا فروش

حسابداری شرکت‌های تولیدی به صاحبان مشاغل کمک می‌کند که زمان افزایش یا کاهش تولید را به‌طور دقیق معین کنند. این تکنیک حسابداری از تولید بیش از حد محصولات پیشگیری می‌کند. به این ترتیب احتمال از دست رفتن سرمایه و ورشکست شدن به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

مراحل حسابداری یک شرکت تولیدی

حسابداری تولیدی با ارزش گذاری موجودی و هزینه کالاهای فروخته شده سروکار دارد. البته که این نوع حسابداری پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. مفاهیم اساسی و نحوه حسابداری شرکت‌های تولیدی به شرح زیر است:

موجودی مواد اولیه

مواد اولیه که تحت عنوان مواد خام نیز شناخته می‌شوند، برای تولید محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال برای تولید یک خودرو به فولاد برای ساخت بدنه نیاز است یا از چرم برای ساخت صندلی‌ها استفاده می‌شود.

ارزیابی کالاهای در دست ساخت

هر شرکت تولیدی احتمالا کالاهایی دارد که پروسه ساخت آنها هنوز به پایان نرسیده است. تمام این کالاها به‌خصوص در پایان دوره‌های حسابداری باید ارزیابی شوند و ارزش گذاری شوند.

موجودی کالاهای آماده

در نهایت نوبت به بررسی و مشخص کردن تعداد کالاهای آماده برای فروش می‌رسد که هنوز فروخته نشده‌اند. این کالاها در فهرست موجودی کالاهای آماده دسته بندی می‌شوند. بعد از تعیین موارد بالا نوبت به بررسی هزینه‌های سربار می‌رسد.

ارزیابی ارزش گذاری روی محصول

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات حسابداری معمولا در پایان دوره حسابداری سالیانه ارزش کالا را با توجه به قانون و شرایط بازار پیشنهاد می‌دهند. این ارزش گذاری براساس هزینه‌هایی که در مراحل قبلی جمع‌آوری شده است، صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: حسابداری شرکت خدماتی چیست و چگونه انجام می‌شود؟

مراحل حسابداری یک شرکت تولیدی

انواع فرم‌های مالی حسابداری تولیدی

در حسابداری شرکت‌های تولیدی از فرم‌های متنوعی به‌منظور انجام فعالیت‌های حسابداری استفاده می‌شود. این فرم‌ها در مراحل مختلف حسابداری به کار می‌آیند. هرچند این روزها با استفاده روزافزون از نرم افزارهای حسابداری نیاز به استفاه از فرم‌های کاغذی به حداقل رسیده است. (برای آشنایی با بهترین نرم افزار حسابداری تولیدی این مقاله را مطالعه کنید)

یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که تحت نظارت مستقیم حسابدار تولیدی است، انبار است. در این بخش برای امور مختلف، فرم‌های خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال برگ درخواست جنس از انبار، حواله انبار محصول، حواله انبار، فرم مجوز خروج، فرم برگشت کالا به انبار، رسید انبار، برگ رسید مستقیم، رسید موقت وصول کالا، فرم ارسال کالا، برگ برگشت از خرید و غیره. البته فرم‌های مورد استفاده تنها به این موارد محدود نمی‌شوند و بسته به نیاز حسابدار از فاکتورهای مختلفی استفاده می‌کند. (چنانچه قصد آشنایی با حسابداری انبار را دارید، مطالعه این مقاله را از دست ندهید!)

خدمات حسابداری تدبیر حساب

خدمات حسابداری شرکت‌های تولیدی

بهره‌مندی از خدمات مشاوره حسابداری برای شرکت‌های تولیدی، امری ضروری است. با وجود مشغله بالای مدیران و صاحبان مشاغل، رسیدگی به حساب‌ها کاری بسیار سخت و طاقت فرساست. از طرفی بسیاری از فعالیت‌های حسابدار تولیدی، تخصصی بوده و نیاز به اطلاعات تخصصی دارد.

خدمات حسابداری شرکت‌های تولیدی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  محدودیت‌های استفاده از سود ناخالص
 • طراحی و پیاده‌سازی سیستم حسابداری
 • تدوین استاندارهای هزینه مواد و نیروی کار
 • تجزیه و تحلیل هزینه‌های تولید
 • بررسی موجودی مواد اولیه و در دسترس بودن تجهیزات و مواد
 • تجزیه و تحلیل ارزش کالاهای موجود
 • نظارت بر واریانس هزینه در هر واحد تولید
 • هزینه کالاهای فروخته شده و تهیه گزارشات تولید
 • موجودی کالاهای نهایی
 • تدوین استهلاک تجهیزات برای محاسبات پایان دوره
 • تهیه گزارشات هفتگی، ماهانه و سالانه حاشیه سود ناخالص
 • رسیدگی به گزارشات حسابرسی، برنامه‌های مالیاتی، ارزش افزوده و…

اغلب شرکت‌های ارائه دهنده خدمات حسابداری به خوبی با اهمیت حسابداری شرکت‌های تولیدی آشنا هستند. ارائه این خدمات توسط شرکت‌های حسابداری منجر به سودآوری شرکت‌های تولیدی می‌شود.

سخن پایانی

موسسه تدبیر حساب با آشنایی کامل با حساسیت‌های حسابداری شرکت‌های تولیدی، خدمات ارزنده‌ای در این راستا ارائه می‌دهد. تولیدکنندگان در جای جای کشور باید حفظ تعادل سرمایه را در دستور کار خود داشته باشند. گاهی لازم است که تولید یا نیروی کار محدودتر شوند. بهره‌مندی حداکثری از فرصت‌های رشد، نیاز به حسابداری تولیدی را بیش از پیش می‌کند. به کمک حسابداری و اطلاعات به‌ دست آمده از آن دستیابی به سود بیشتر از طریق تولید امکان‌پذیر می‌شود.

این مجموعه که به خلاق‌ترین مؤسسه ارائه خدمات حسابداری در ایران شهرت دارد، به همراه گروهی از حسابداران متخصص و باتجربه انواع خدمات حسابداری مورد نیاز شرکت های تولیدی را به شما ارائه می‌دهد. همچنین با ارائه مشاوره‌های تخصصی در حوزه حسابداری و مالیاتی به شما کمک میکند تا کسب و کارتان را از منحرف شدن در مسیرهای گمراه کننده نجات دهید و به ‌تدریج به قله‌های موفقیت نزدیک و نزدیک تر شوید.

تعیین عمق بهینه آبیاری محصولات زراعی در شرایط شوری با استفاده از مدلSWAP

در این تحقیق بر اساس نتایج آزمایش های مزرعه ای و به منظور تعیین توابع تولید-آب-شوری محصولات عمده شبکه های آبیاری آبشار و رودشت اصفهان با حدود 54000 هکتار مساحت قابل آبیاری، مدل SWAP به روش مدلسازی معکوس واسنجی گردید. این محصولات شامل گندم، جو، پنبه، چغندرقند، پیاز، آفتابگردان، ذرت علوفه ای بوده و آزمایش های مزرعه ای مدیریت های مختلف آبیاری با آب شور بر عملکرد محصولات فوق، طی سال های 77-1375 و 86-1384 در ایستگاه تحقیقات زهکشی و اصلاح اراضی رودشت اصفهان انجام گردید. با توجه به تعداد کم تیمارهای مزرعه ای و به منظور تعیین تابع تولید مناسب، مدل SWAP پس از واسنجی پارامتر های گیاهی و پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح خاک، برای مقادیر مختلف عمق و سطوح مختلف شوری آب آبیاری اجرا شد. تابع تولید به فرم درجه دوم، برای 6 سطح شوری 1، 2، 4، 6، 8 و10 دسی زیمنس بر متر برای هر یک از محصولات انتخابی محاسبه گردید. بر اساس تابع تولید، تابع هزینه و قیمت فروش هر یک از محصولات بر مبنای سال 1387، عمق بهینه آبیاری با هدف حداکثر نمودن سود خالص در شرایط مختلف محدودیت کمی و کیفی آب و زمین محاسبه گردید. بر اساس نتایج، در شرایط محدودیت کمی آب و برای 10000 متر مکعب آب در دسترس، حداکثر سود خالص از کشت پیاز، با سطح کشت 16/1 هکتار (862 میلیمتر عمق آب مصرفی) و سود خالص 6/52 میلیون ریال حاصل گردید. در شرایط محدودیت زمین نیز برای مقدار مشخص آب در دسترس، حداکثر سود خالص از کشت محصول پیاز حاصل شد. در شرایط محدودیت کمی و کیفی آب و 10000 مترمکعب آب در دسترس، در سطح شوری 2 دسی زیمنس بر متر، حداکثر سود خالص (11/35 میلیون ریال) از کشت پیاز با سطح کشت 44/1 هکتار حاصل و در سطح شوری 6 دسی زیمنس بر متر حداکثر سود از کشت گندم (37/18 میلیون ریال) و سپس جو (9/13 میلیون ریال) حاصل گردید. به خاطر افت شدید عملکرد پیاز و ذرت علوفه ای در سطح شوری 6 دسی زیمنس بر متر، سود خالص کشت پیاز و ذرت علوفه ای در این سطح شوری منفی گردید. در سطح شوری10 دسی زیمنس بر متر، حداکثر سود خالص از کشت جو و سپس چغندرقند حاصل شد.

با وجود تقلای رقبای TSMC برای افزایش درآمد، سود خالص این شرکت ۸۰ درصد رشد کرد

با وجود تقلای رقبای TSMC برای افزایش درآمد، سود خالص این شرکت ۸۰ درصد رشد کرد

سود خالص TSMC در فصل سوم سال جاری میلادی ۸۰ درصد رشد کرده، این در حالی است که اکثر شرکت‌های فعال در صنعت تراشه با مشکلات بزرگی مواجه شده‌اند.

TSMC، تراشه‌ساز بزرگ تایوانی و یکی از مهم‌ترین بازیگران صنعت نیمه‌هادی، در جدیدترین گزارش مالی خود می‌گوید سود خالصش در فصل سوم سال جاری میلادی رشد قابل‌توجه ۸۰ درصدی را تجربه کرده است، آن هم در شرایطی که اکثر شرکت‌های فعال در بازار تراشه با افت درآمد مواجه شده‌اند. TSMC افزایش سود خود را مدیون فروش خوب تراشه‌های پیشرفته‌ی استفاده‌شده در دیتاسنترها و خودروهای برقی است.

بلومبرگ می‌نویسد رشد ۸۰ درصدی درآمد TSMC در حالی اتفاق افتاده که صنعت تراشه برای رکود احتمالی آماده می‌شود. ایالات متحده در چند وقت اخیر محدودیت‌های این صنعت را بالاتر برده است تا چین به فناوری‌های روز دسترسی نداشته باشد، اما همین محدودیت‌ها ممکن است برای شرکت‌های تراشه‌ساز نیز مشکل‌ساز شود.

TSMC برای غلبه بر چالش‌ها، بر فناوری‌های مدرنی که برای ساخت تراشه استفاده می‌کند اتکا کرده است،‌ با همه‌ی این‌ها همچنان از تنش‌ها تأثیر می‌پذیرد. پس از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا، ارزش سهام بسیاری از شرکت‌های تراشه‌ساز به‌شدت افت کرد. در همین حین به‌دلیل افزایش تورم، بالا رفتن نرخ بهره‌ و نگرانی از رکود اقتصادی جهانی، تقاضا برای لوازم الکترونیکی که در خود تراشه دارند بسیار پایین آمده است.

به گزارش رویترز، این اولین بار در دو سال اخیر است که سود خالص TSMC با رشد فصلی ۸۰ درصدی مواجه می‌شود. TSMC که بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی قراردادی تراشه در دنیا محسوب می‌شود و مشتریان بزرگی مثل اپل دارد، می‌گوید در بازه‌ی زمانی جولای تا سپتامبر ۲۰۲۲ (حدودا اواسط تیر تا اواسط مهر ۱۴۰۱) موفق شده است ۲۸۰٫۹ میلیارد دلار تایوان (۸٫۸۱ میلیارد دلار آمریکا) کسب کند. تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند TSMC در سه‌ماهه‌ی سوم سال جاری میلادی سود خالص ۲۶۵٫۶۴ میلیارد دلار تایوان (۸٫۳ میلیارد دلار آمریکا) را کسب کند. این شرکت در بازه‌ی زمانی مشابه سال ۲۰۲۱ توانست سود خالص ۱۵۶٫۳ میلیارد دلار تایوان (۴٫۹ میلیارد دلار آمریکا) به دست بیاورد.

همه‌گیری ویروس کرونا تقاضا برای گوشی‌های هوشمند و کامپیوترهای شخصی را به‌شدت بالا برد و صنعت تراشه با کمبود شدیدی مواجه شد. درنتیجه‌ی این اتفاق، درآمدهای TSMC به شکل قابل‌توجهی رشد کرد و اهمیت این شرکت در محصولات دنیای مدرن بیش از پیش در مرکز توجه قرار گرفت. کمبود جهانی تراشه تا حد زیادی به پایان رسیده، بااین‌حال تحلیلگران می‌گویند سلطه‌ی TSMC بر بازار تراشه‌های پیشرفته و پر اهمیت باعث شده است این شرکت همچنان بتواند به افزایش درآمدش ادامه دهد.

درآمد TSMC در فصل سوم سال جاری میلادی ۳۶ درصد افزایش یافت و به ۲۰٫۲۳ میلیارد دلار رسید. شرکت تایوانی قبلا پیش‌بینی کرده بود که در بازه‌ی زمانی موردبحث بین ۱۹٫۸ میلیارد دلار تا ۲۰٫۶ میلیارد دلار درآمد کسب کند.

ارزش سهام TSMC در سال جاری میلادی تقریباً ۳۶ درصد محدودیت‌های استفاده از سود ناخالص افت کرده است تا ارزش بازار این شرکت به ۳۲۳٫۷ میلیارد دلار برسد. ارزش بازار TSMC در اوایل سال جاری میلادی ۵۵۰ میلیارد دلار بود.

به‌دنبال انتشار گزارش مالی جدید، سهام تی‌اس‌ام‌سی ۰٫۶ درصد افت کرد.

گزارش مالی جدید TSMC در حالی منتشر می‌شود که در روزهای اخیر شایعه‌ای ترسناک بسیاری از طرفداران این شرکت را نگران کرده بود. به دلیل نگرانی از حمله‌ی چین به تایوان، برخی از مقامات پیشین آمریکا به دولت این کشور توصیه کرده بودند پس از عملی شدن حمله، مهندسان TSMC را تخلیه و کارخانه‌های این شرکت را منفجر کند. البته مدیرکل دفتر امنیت ملی تایوان وجود چنین طرحی را تکذیب کرده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.